Esitelmät ja keskustelutilaisuudet

Wilhelm von Humboldt (1767-1835): His Life as His Work

Sivistysyliopiston juurilla

Saksalaisen filosofin, valtiomiehen ja Berliinin Humboldt-yliopiston perustajan Wilhelm von Humboldtin syntymästä tulee vuonna 2017 kuluneeksi 250 vuotta. Humboldt oli opetuksen ja tutkimuksen riippumattomuutta korostavan yliopistokäsityksen keskeinen arkkitehti, jonka vaikutus ulottuu tähän päivään. Humboldt oli koulutuksen uudistaja, jonka elämänvaiheet ja ajatukset kertovat myös suomalaisen yliopistoihanteen taustoista. Humboldt oli enemmän toimija kuin kirjoittaja: hänen tekonsa – ja myös hänen persoonallisuutensa – kertovat koulutus- ja sivistyskäsitysten lähtökohdista. Humboldt tunnettiin aikalaisten keskuudessa myös erinomaisena kirjeidenkirjoittajana sekä kielitieteilijänä, joka oli erikoistunut baskin kieleen.

Juhlavuoden kunniaksi professori Michael Maurer (Friedrich-Schiller-Universität Jena) vierailee Turun yliopistossa ja pitää kaikille avoimen luennon otsikolla
Wilhelm von Humboldt (1767-1835):  His Life as His Work
Porthan-salissa (Henrikinkatu 10, Turku) torstaina 12.10.2017 klo 14-16.

Michael Maurer on Jenassa sijaitsevan Friedrich-Schiller-Universitätin kulttuurihistorian professori, joka on julkaissut useita teoksia 1800-luvun alun historiasta ja filosofiasta. Luento perustuu hänen tuoreeseen teokseensa Wilhelm von Humboldt. Ein Leben als Werk (Köln, Weimar und Wien 2016).

Tervetuloa!

Vierailun järjestävät Turun yliopistossa toimiva Romantic Era Research Group (RERG) ja Viral Culture in Early Nineteenth-Century Europe -projekti.