Villa Lanten Ystävät ry julistaa lokakuussa 2020 haettavaksi yhden 4500 euron suuruisen apurahan Roomassa tehtävään väitöskirjatutkimukseen.  Väitöskirjan aiheen tulee liittyä arkeologiaan, historiaan, klassilliseen filologiaan, italialaiseen filologiaan tai taiteiden tutkimukseen. Myös muiden alojen jatko-opiskelijat voivat hakea apurahaa, mikäli heidän tutkimusaiheensa on relevantti antiikin tai Italian tutkimuksen kannalta ja tutkimustyö edellyttää Roomassa työskentelyä. Apuraha on tarkoitettu tukemaan […]

Lue lisää

Museovirasto on julistanut haettaviksi vuoden 2021 avustukset rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämiseen, kulkuvälineiden restaurointiin, maailmanperintökohteiden hoitoon sekä muinaisjäännösalueiden hoitoon. Avustuksen tarkoituksena on säilyttää arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä osana kansallista kulttuuriperintöä ja tukea rakennusrestauroinnin työtapojen säilymistä. Avustusten hakuaika on 1.10.2020 klo 9.00 – 11.11.2020 klo 15.00. Hakemukset jätetään verkossa sähköisen asiointipalvelun kautta. Avustukset on tarkoitettu osarahoitukseksi hankkeen kokonaiskustannuksista. […]

Lue lisää

Kalevi Kuitusen säätiö edistää kirjan ja kirjataiteen kehityksen tuntemusta ja tutkimusta sekä kiinnostusta bibliofiliaan. Säätiö julistaa haettavaksi apurahoja henkilöille, jotka harjoittavat tutkimusta säätiön tarkoitusta tukevilla aloilla. Esimerkkejä tuetuista hankkeista ja myönnetyistä summista löytää säätiön nettisivulta: www.kalevikuitusensaatio.fi. Apuraha voidaan myöntää yhdelle tai useammalle henkilölle. Hakemus on vapaamuotoinen ja mahdollisimman tiivis. Hakijan nimi, hanke ja haettu summa […]

Lue lisää

Stiftelsen Institutum Romanum Finlandiae tillsammans med Föreningen Konstsamfundet utlyser ett stipendium för tre månaders vistelse på Finlands Rom-institut Villa Lante i Rom under året 2021. Amos Anderson, Föreningen Konstsamfundets grundare och donator, stod för en betydande insats både vid grundandet av Finlands Rom-institut samt vid anskaffandet av Villa Lante. Beloppet för Amos Anderson-stipendium är 9 000 €. Summan ska […]

Lue lisää

Suomen Kotiseutuliiton uutta luovaan kotiseututoimintaan suunnatut apurahat ovat haettavissa elokuun loppuun saakka. Kotiseudulle-apuraha on tarkoitettu kotiseututoiminnan alueelliseen tai paikalliseen kehittämiseen ja levittämiseen, kestävää kehitystä edistävään sekä asukkaiden tasavertaisuutta ja kulttuurista moninaisuutta huomioivaan kotiseututyöhön. Etusijalla ovat toimintamallit, joita muutkin yhdistykset ja yhteisöt voivat ottaa käyttöönsä. Apurahaa ei myönnetä hakijayhteisön perustoimintaan tai vuotuisiin tapahtumiin. Apurahat ovat suuruudeltaan […]

Lue lisää

EMIL ÖHMANNIN SÄÄTIÖ julistaa haettavaksi apurahoja saksan kielen, kääntämisen ja saksankielisen kirjallisuuden tutkimukseen. Apurahoja annetaan henkilökohtaisiksi apurahoiksi, matka-apurahoiksi, tutkimusyhteistyöhön (esimerkiksi ulkomaalaisten tutkijoiden vierailuihin) ja konferenssien järjestämiseen. Erityisesti suositaan useamman kuukauden mittaista ulkomailla tapahtuvaa tutkimustyötä. Ulkomailla tapahtuvaan työskentelyyn voidaan lisätä kohtuulliset matka- ja oleskelukustannukset. Apurahoja julkaisu-, painatus- tai toimituskuluihin ei myönnetä. Haettaessa apurahaa tohtoriopintoihin tulee hakijalla […]

Lue lisää

SUOMALAINEN TIEDEAKATEMIA julistaa haettavaksi Eino Jutikkalan rahastosta apurahoja humanistisen tutkimuksen tohtoriopintoihin. Hakualoina vuonna 2020 ovat: – arkeologia – historia – oikeustieteet – yhteiskuntatieteet Hakijoita rohkaistaan monialaisuuteen. Tuolloin hakea voi, kun jokin hakualoista on tutkimuksen keskeinen ala. Apuraha tohtoriopintoihin (25.000 € / vuosi) on alkuvaiheessa oleville väitöskirjantekijöille mahdollistamaan ansiotyöstä vapaa työskentely. Apurahan saamisen edellytyksenä on jatkokoulutuspaikka. […]

Lue lisää

Matkastipendin hakeminen Elites and Generations -konferenssi Pietari, 16.9.–18.9.2020 Konferenssipaikka: Pietarin Suomen instituutti ja Suomen pääkonsulaatti Ks. tiedot konferenssista: https://keisariaika.wordpress.com/2020/03/03/cfp-elites-and-generations-finnish-russian-conference-dl-1-march-2020/ Suomalaisten yliopistojen maisteri- ja tohtoriopiskelijat voivat hakea matkakuluihin 300 euron matkastipendejä, joilla haluamme innostaa suomalaisia tutustumaan Pietariin ja venäläisiin kollegoihimme. Haluamme tukea suomalaisten aloittelevien tutkijoiden erikoistumista suomalais-venäläisiin aiheisiin sekä edistää suomalaisten ja venäläisten verkostoitumista. Stipendit mahdollistaa […]

Lue lisää

Vuonna 1994 perustettu Metsähistorian Seura edistää laaja-alaisesti metsähistorian ja -perinteen tutkimusta, harrastusta, tallennusta ja esille tuontia. Seura on metsähistoriasta kiinnostuneiden metsäalan ammattilaisten, eri alojen tutkijoiden ja muiden metsähistorian harrastajien kohtaamispaikka. Metsähistorian Seura on Tieteellisen seurain valtuuskunnan jäsen. Metsähistorian Seura myöntää pro gradu -palkinnon kalenterivuoden 2019 aikana hyväksytystä erityisen ansiokkaasta pro gradu -työstä. Palkinto jaetaan Metsähistorian […]

Lue lisää

Elites and Generations -konferenssi Pietari, 16.9.–18.9.2020 Konferenssipaikka: Pietarin Suomen instituutti ja Suomen pääkonsulaatti Suomalaisten yliopistojen maisteri- ja tohtoriopiskelijat voivat hakea matkakuluihin 300 euron matkastipendejä, joilla haluamme innostaa suomalaisia tutustumaan Pietariin ja venäläisiin kollegoihimme. Haluamme tukea suomalaisten aloittelevien tutkijoiden erikoistumista suomalais-venäläisiin aiheisiin sekä edistää suomalaisten ja venäläisten verkostoitumista. Stipendit mahdollistaa Koneen Säätiön tuki. Konferenssikokoontumisten lisäksi ohjelmassa […]

Lue lisää

WIHURIN STIPENDI HAETTAVANA SUOMEN ROOMAN-INSTITUUTISSA Säätiö Institutum Romanum Finlandiae myöntää Wihurin stipendin ajalle 1.8.2020–31.7.2021. Stipendin suuruus on 24 000 euroa, ja sen rahoittaa Jenny ja Antti Wihurin rahasto. Stipendi  myönnetään  väitöskirjan tekijälle, joka tekee Suomen Rooman-instituutissa Villa Lantessa vuoden ajan tutkimustyötä jollakin instituutin pääasiallisella tutkimusalalla. Näihin kuuluvat erityisesti arkeologia, historia, klassillinen filologia, italian kielen ja […]

Lue lisää

Suomen Saksan-instituutti on Suomen kulttuurin, tieteen ja talouden foorumi saksankielisessä Euroopassa. Instituutti etsii ehdotuksia tiedeohjelmaansa lähivuosille ja erityisesti vuodelle 2020. Olemme tällä kertaa erityisen kiinnostuneita tieteellisistä projekteista, jotka käsittelevät ihmisen ja luonnon suhdetta ja keskinäistä vuorovaikutusta, mutta tiedeyhteisön jäsenet voivat vapaasti ehdottaa myös muita teemoja. Avoin ohjelmahaku on suunnattu sekä Suomessa toimiville tutkijoille että saksankielisessä […]

Lue lisää

Villa Lanten Ystävät ry julistaa lokakuussa 2019 haettavaksi yhden 5 000 euron suuruisen apurahan Roomassa tehtävään väitöskirjatutkimukseen. Väitöskirjan aiheen tulee liittyä arkeologiaan, historiaan, klassilliseen filologiaan, italialaiseen filologiaan tai taiteiden tutkimukseen. Myös muiden alojen jatko-opiskelijat voivat hakea apurahaa, mikäli heidän tutkimusaiheensa on relevantti antiikin tai Italian tutkimuksen kannalta ja tutkimustyö edellyttää Roomassa työskentelyä. Apuraha on tarkoitettu tukemaan mm. […]

Lue lisää

Syksyn 2019 apurahahaku 15.10.2019-15.11.2019 Kalevi Kuitusen säätiö edistää kirjan ja kirjataiteen kehityksen tuntemusta ja tutkimusta sekä kiinnostusta bibliofiliaan. Säätiö julistaa haettavaksi apurahoja henkilöille, jotka harjoittavat tutkimusta säätiön tarkoitusta tukevilla aloilla. Apuraha voidaan myöntää yhdelle tai useammalle henkilölle. Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee liittää tutkimussuunnitelma, ansioluettelo sekä selvitys hankkeen muusta rahoituksesta. Mahdollisia suosittelijoita pyydetään lähettämään suosituksensa suoraan säätiölle. […]

Lue lisää

Stiftelsen Institutum Romanum Finlandiae tillsammans med Föreningen Konstsamfundet utlyser ett stipendium för tre månaders vistelse på Finlands Rom-institut Villa Lante i Rom under året 2020. Beloppet för Amos Anderson -stipendium är 9 000 €. Summan ska täcka tre månaders hyra på Finlands Rom-institut, rese- och levnadskostnader. Under vistelsen är stipendiaten berättigad att bo på Finlands […]

Lue lisää

Suomen Muinaismuistosäätiö – Finska Fornminnestiftelsen sr perustettiin vuonna 2013 tukemaan vuonna 1870 perustetun Suomen Muinaismuistoyhdistys ry –  Finska Fornminnesföreningen rf:n toimintaa. Säätiön tarkoituksena on edistää Suomen ja sen kansan, suomensukuisten sekä mahdollisuuksien mukaan muiden kansojen ja alueiden muinaisuutta valaisevia arkeologisia, kansatieteellisiä ja taidehistoriallisia tutkimuksia, tiedon keruutoimintaa sekä arkistointia. Säätiö on vuodesta 2015 alkaen toteuttanut tarkoitustaan […]

Lue lisää

Villa Lanten Ystävät ry julistaa lokakuussa 2019 haettavaksi yhden 5000 euron suuruisen apurahan Roomassa tehtävään väitöskirjatutkimukseen. Väitöskirjan aiheen tulee liittyä arkeologiaan, historiaan, klassilliseen filologiaan, italialaiseen filologiaan tai taiteiden tutkimukseen. Myös muiden alojen jatko-opiskelijat voivat hakea apurahaa, mikäli heidän tutkimusaiheensa on relevantti antiikin tai Italian tutkimuksen kannalta ja tutkimustyö edellyttää Roomassa työskentelyä. Apuraha on tarkoitettu tukemaan […]

Lue lisää

Etsimme jälleen rohkeita avauksia! Koneen Säätiön yleinen apurahahaku tieteen ja taiteen hankkeisiin alkaa sunnuntaina 1. syyskuuta ja jatkuu sunnuntaihin 15.9. klo 16.00 asti. Koneen Säätiö myöntää pian käynnistyvässä apurahahaussa tukea tieteeseen, taiteeseen sekä tiedettä ja taidetta yhdistäviin hankkeisiin. Säätiö etsii rohkeita avauksia, millä tarkoitamme kykyä katsoa toisin ja kyseenalaistaa. Uskomme, että näin lisäämme ymmärrystämme maailmasta. […]

Lue lisää

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN EINO JUTIKKALAN RAHASTON APURAHAT Haku avoinna 28.4.–31.5.2019 Suomalainen Tiedeakatemia julistaa haettavaksi Eino Jutikkalan rahastosta apurahoja humanistisen tutkimuksen tohtoriopintoihin. Hakualoina vuonna 2019 ovat: – estetiikka ja taiteidentutkimus – fennougristiikka – filosofia – kasvatustiede – kielitieteet – psykologia – teologia – uskontotiede Hakijoita rohkaistaan monialaisuuteen. Tuolloin hakea voi, kun jokin hakualoista on tutkimuksen keskeinen ala. […]

Lue lisää

Suomen Rooman-instituutti julistaa haettavaksi tutkijaresidenssijaksot Suomen Rooman-instituutissa. Residenssipaikkoja voivat hakea opiskelijat, tutkijat, taiteilijat sekä toimittajat ja tietokirjailijat. Hakuaikana residenssipaikkaa voivat hakea sekä yksittäiset henkilöt että ryhmät. Residenssipaikkahakuja järjestetään kahdesti vuodessa. Tässä haussa voi hakea residenssipaikkoja joiden alkamispäivä on ajanjaksolla 1.1.2020–30.6.2020. Haettavan residenssijakson suositeltu pituus on kahdesta viikosta kahteen kuukauteen. Hakijalle voidaan myöntää myös haettua aikaa […]

Lue lisää