Suomalais-afrikkalainen kulttuurikeskus Villa Karo kutsuu taiteilijoita, tieteilijöitä ja kulttuurialan ammattilaisia residenssiin! Villa Karo sijaitsee Grand-Popossa, Beninissä. Benin on ystävällinen maa, jossa vahva paikallinen kulttuuri on säilynyt paremmin kuin monessa muussa maassa. Grand-Popo on rauhallinen kalastajakylä, joka takaa sinne tulijoille työrauhan ja inspiroivan miljöön. Villa Karon tarkoituksena on rakentaa siltaa suomalaisten ja afrikkalaisten taiteilijoiden, tutkijoiden ja kulttuurivaikuttajien […]

Lue lisää

Käsikirjoituksia haetaan Suomen Muinaismuistoyhdistyksen julkaisusarjoihin! Julkaisusarjat Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja, Kansatieteellinen Arkisto ja Iskos ottavat vastaan julkaisuehdotuksia vuodelle 2020. Ehdotuksia julkaistavista käsikirjoituksista toivotaan 13.9. mennessä, jonka jälkeen yhdistyksen johtokunta tekee julkaisupäätökset syyskuun aikana. Ehdotuksia voi lähettää yhdistyksen puheenjohtajalle professori Pia Olssonille. Lisätietoja Suomen Muinaismuistoyhdistyksen julkaisusarjoista löytyy yhdistyksen verkkosivuilta.

Lue lisää

Hyvä kirkkohistorian, historian ja teologian alan tutkija, haluaisitko julkaista tutkimuksesi vuoden 2020 aikana? Suomen kirkkohistoriallinen seura (SKHS) tekee parhaillaan arvioita toimitustensa sarjaan mahdollisesti otettavista teoksista. Seura kiinnittää huomiota ennen kaikkea julkaisujensa tieteelliseen tasoon, innovatiivisuuteen sekä yleiseen kiinnostavuuteen. Julkaisujen tieteellisen tason takaa vertaisarviointijärjestelmä. Kaikkien julkaistavien käsikirjoitusten kohdalla on olennaista, että ne liittyvät kohteidensa puolesta kristinuskon historian […]

Lue lisää

Hyvä vastaanottaja, historiantutkija tai -harrastaja! Koneen Säätiön rahoittama hanke Yhteinen menneisyys, erilaiset tulkinnat: bibliometrinen ja kvalitatiivinen analyysi varhaismodernista Ruotsin valtakunnasta Ruotsin ja Suomen historiografiassa 1860–2020 (Hirsu, 2018–2021) toteuttaa kaikille alan harrastajille, tutkijoille ja aihepiiristä kiinnostuneille suunnatun kyselytutkimuksen. Kyselyssä kartoitetaan vastaajien näkemyksiä keskeisistä ruotsalaisista ja suomalaisista tutkijoista, jotka ovat keskittyneet töissään eri näkökulmista vuoteen 1809 ulottuvaan […]

Lue lisää

Dream Cultures: Multidisciplinary Perspectives A Conference at the University of Helsinki, 19-20 September 2019   We humans spend one third of our lives sleeping, but academic research so far has tended to prioritise the various activities people engage in when they are awake. In this conference, we want to focus instead on the culture of […]

Lue lisää

Call for applications: In­tro­duc­tion to Con­cep­tual His­tory: A summer school, 12-23 August De­scrip­tion In August 2019 the annual summer school “Introduction to Conceptual History” will be offered by the Centre for Nordic Studies at the University of Helsinki. Now in its fourteenth year, the course is organized jointly by Concepta: International Research School in Conceptual […]

Lue lisää

Elokuussa 2018 perustettiin pohjoismaisten mediahistoriantutkijoiden yhdistys Nordic Media History Network (NOMEH) ry Helsingissä, ja se hyväksyttiin Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin marraskuussa 2018. NOMEH toimii Suomen Historiallisen Seuran yhtenä virallisena työryhmänä. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. NOMEH on monitieteinen tutkimusverkosto, joka kokoaa yhteen mediahistoriasta kiinnostuneita tutkijoita ja edesauttaa tutkimusalan yhteistyötä. Maantieteellisesti verkosto kattaa koko pohjoisen alueen (pohjoismaat […]

Lue lisää

Musiikin, kirjallisuuden, kuvataiteen ja historian tutkijoita kiinnostanee tieto siitä, että Kansalliskirjastossa suunnitellaan tekijänoikeuksista vapaiden vanhojen nuottijulkaisujen digitointia ja avaamista internetiin. Fantasioimme sillä ajatuksella, että nuotteihin voisi sisällyttää vastaavia optisia lukutoimintoja kuin sanoma- ja aikakauslehdillä on kirjaston Digi-palvelussa. Tutkijat voisivat tehdä hakuja, jotka liittyvät nuottikirjoitukseen, tekstiin (nuottien sanoitukset, johdantotekstit, mainokset jne.) ja kuva-aineistoon. Meitä kiinnostaisi tietää, […]

Lue lisää

SUOMALAISEN VAPAAMUURARIUDEN 100-VUOTISHISTORIAN KIRJOITTAMINEN Suomen Suurloosi ry pyytää tarjousta historiateoksen kirjoittamisesta. Etsimme tohtoritasoista tutkijaa, jolla on aiempaa kokemusta vastaavan tasoisen tilaushistorian kirjoittamisesta. Taustaa Suomen Suurloosi ry on päättänyt käynnistää Sata vuotta suomalaista vapaamuurariutta -historiaprojektin osana vuosina 2022-2024 vietettävää 100-vuotisjuhlahanketta ja nimennyt 9-jäsenisen projektiryhmän, jonka tehtävänä on avustaa ja ohjata valittavan ulkopuolisen tutkijan työtä sekä huolehtia […]

Lue lisää

Christianity and Politics Conference University of Turku 22–23 November 2018 (christianityconf.utu.fi) We are pleased to announce that the call for paper submissions to open panels of the conference Christianity and Politics is now open! Christianity and Politics is a two-day inter-disciplinary conference to be organised at the University of Turku, Finland, in November 2018. The […]

Lue lisää

Ihmisiä – sekä eläviä että jo kuolleita – on eri aikoina asetettu esille, objektivoitu ja tehty toisten katseen kohteeksi. Tämä on saattanut tapahtua monista eri syistä ja lähtökohdista. Taustalla on voinut olla esitettävän ihmisen oma aloite tai se on voinut tapahtua muiden intresseistä vastoin hänen tahtoaan. Ilmiö kytkeytyy toisten kulttuurien, toisenlaisten ihmisten ja toiseuden teemoihin, […]

Lue lisää

 Emil Aaltosen Säätiöön kuuluvan Teollisen kulttuurin tutkimusrahaston tarkoituksena on edistää teolliseen kulttuuriin eri näkökulmista kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta sekä tehdä tunnetuksi teollisen kehityksen ja muutoksen ulottuvuuksia ja niihin mahdollisesti liittyviä ongelmia ja haasteita.  Apurahat ovat haettavissa Emil Aaltosen Säätiön normaalina hakuaikana 15.1.-15.2.2018. Tarkemmat tiedot haettavista apurahoista löytyvät rahaston sivuilta https://emilaaltonen.fi/apurahat/teollisen-kulttuurin-tutkimusrahasto Tarvittaessa lisätietoja saa säätiön toimistosta, sähköposti: […]

Lue lisää

OPINNÄYTETYÖ-PALKINTO/ METSÄHISTORIA JA METSÄPERINNE Vuonna 1994 perustettu Metsähistorian Seura edistää laaja-alaisesti metsähistorian ja -perinteen tutkimusta, harrastusta, tallennusta ja esille tuontia. Seura on metsähistoriasta kiinnostuneiden metsäalan ammattilaisten, eri alojen tutkijoiden ja muiden metsähistorian harrastajien kohtaamispaikka. Metsähistorian Seura on Tieteellisen seurain valtuuskunnan jäsen. Metsähistorian Seura myöntää opinnäytetyö-palkinnon kalenterivuoden 2017 aikana hyväksytystä erityisen ansiokkaasta opinnäytetyöstä. Palkinto jaetaan Metsähistorian […]

Lue lisää

PRO GRADU -PALKINTO /METSÄHISTORIA Vuonna 1994 perustettu Metsähistorian Seura edistää laaja-alaisesti metsähistorian ja -perinteen tutkimusta, harrastusta, tallennusta ja esille tuontia. Seura on metsähistoriasta kiinnostuneiden metsäalan ammattilaisten, eri alojen tutkijoiden ja muiden metsähistorian harrastajien kohtaamispaikka. Metsähistorian Seura on Tieteellisen seurain valtuuskunnan jäsen. Metsähistorian Seura myöntää pro gradu -palkinnon kalenterivuoden 2017 aikana hyväksytystä erityisen ansiokkaasta pro gradu […]

Lue lisää

ISHPES is currently accepting applications for the 2018 Early Career Scholar Award. The ISHPES GIGLIOLA GORI AWARD will be presented at the 2018 ISHPES Congress to be held in MÜNSTER, GERMANY on July 18-21, 2018. It is awarded for an unpublished essay of outstanding quality in the field of sport history. Eligible scholars must be a member of ISHPES and a […]

Lue lisää

LE STUDIUM Loire Valley Institute for Advanced Studies is pleased to inform you that the call for projects of the Smart Loire Valley Programme* – Campaign 2018. Deadline for submission of applications is set on Thursday 8th February 2018 at 5:00pm (CET Paris time). This call is open to all research disciplines and offers post-doctoral fellowships […]

Lue lisää

Post doc -matka-apuraha Suomen Rooman-instituutissa haettavana Säätiö Institutum Romanum Finlandiae julistaa haettavaksi matka-apurahan Roomassa tehtävää väitöskirjan jälkeistä tutkimusta varten. Stipendin suuruus on 9000 €, ja se on tarkoitettu kattamaan matkakustannukset ja noin 3 kk työskentely Roomassa. Apuraha pitää käyttää vuoden 2018 aikana. Tutkimustyönsä aikana apurahan saaja on oikeutettu asumiseen Suomen Rooman-instituutissa tutkijahintaan. Apuraha myönnetään post […]

Lue lisää

Villa Lanten Ystävät ry julistaa lokakuussa 2017 haettavaksi yhden 4000 euron suuruisen apurahan Roomassa tehtävään väitöskirjatutkimukseen. Väitöskirjan aiheen tulee liittyä arkeologiaan, historiaan, klassilliseen filologiaan, italialaiseen filologiaan tai taiteiden tutkimukseen. Myös muiden alojen jatko-opiskelijat voivat hakea apurahaa, mikäli heidän tutkimusaiheensa on relevantti antiikin tai Italian tutkimuksen kannalta ja tutkimustyö edellyttää Roomassa työskentelyä. Apuraha on tarkoitettu tukemaan […]

Lue lisää

Europeana-apurahoja kulttuurien välisen dialogin tutkimiseen Europeana julkisti 28.9.2017 apurahahaun uransa alkuvaiheessa oleville tutkijoille: Europeana Research Grants Programme 2017. Teemana on ‘intercultural dialogue in its broadest sense’. Hakuaika päättyy 20.10., ja apurahaa voidaan myöntää enimmillään 8000 euroa yhdelle hankkeelle. Lisätiedot ja hakulomake ohjeineen: https://pro.europeana.eu/post/europeana-research-grants-programme-2017-call-for-submissions-and-guidelines-for-applicants Yställisin terveisin Hanna-Leena Paloposki  

Lue lisää

KALEVI KUITUSEN SÄÄTIÖ sr apurahahaku 15.10.-15.11.2017 Kalevi Kuitusen säätiö edistää kirjan ja kirjataiteen kehityksen tuntemusta jatutkimusta sekä kiinnostusta bibliofiliaan. Säätiö julistaa haettavaksi apurahojahenkilöille, jotka harjoittavat tutkimusta säätiön tarkoitusta tukevilla aloilla.Apuraha voidaan myöntää yhdelle tai useammalle henkilölle. Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee liittää tutkimussuunnitelma, ansioluettelo sekäselvitys hankkeen muusta rahoituksesta. Mahdollisia suosittelijoita pyydetäänlähettämään suosituksensa suoraan säätiölle. Hakemus on postitettava […]

Lue lisää