Haluatko olla mukana vaikuttamassa suomalaiseen rakennus- ja kulttuuriperintöön? Luonnistuuko sinulta sekä digitaalinen viestintä että järjestötyö? Saatat siinä tapauksessa olla etsimämme henkilö! ICOMOSin Suomen osasto etsii riveihinsä sihteeriä ja jäsensihteeriä. Sihteeri ICOMOSin Suomen osaston sihteeri on järjestön toimihenkilö, jonka tehtäviin kuuluvat järjestölliset tehtävät, kuten kokousjärjestelyt, pöytäkirjan kirjoittaminen ja tapahtumajärjestelyjä. Sihteerille kuuluu myös joukko viestinnällisiä tehtäviä, kuten […]

Lue lisää

Turun museokeskus hakee näyttelysihteeriä. Näyttelysihteeri osallistuu näyttelytoiminnan tuottamiseen Museopalveluiden toimipaikoissa kuntalaisten aktivoinnin ja kulttuurimatkailun tarpeisiin. Näyttelysihteerin tehtäviin kuuluvat näyttelytuotantoihin liittyvät avustavat työt (teoslistat ja teoslaput, tiedon hankinta, avajaisjärjestelyt jne.), sopimushallinta, lainaus- ja kuljetusjärjestelyt, tiedotus ja viestintä, osoiterekisterin hallinta ja ylläpito. Näyttelysihteeri tuottaa ja koordinoi Brinkkalan gallerian näyttelytoimintaa. Lisäksi näyttelysihteeri toimii yksikön hankintavastaavana. Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään soveltuva […]

Lue lisää

Turun museokeskus toimii alueellisena vastuumuseona. Alueellinen vastuumuseo koordinoi ja kehittää museo- ja kulttuuriperintötoimintaa alueellaan. Tutkijan tehtävänä on museotoiminnan edistäminen alueella neuvomalla ja ohjaamalla paikallismuseoita. Lisäksi tehtävänä on museotoiminnan kehittäminen yhteistyössä toimialueen muiden museoiden kanssa, alueellinen kokoelmapolittinen yhteistyö ja toimiminen kulttuuriperinnön asiantuntijana. Tutkija koordinoi museoiden keskinäistä yhteistyötä, järjestää tapaamisia ja koulutuksia sekä valvoo harkinnanvaraisten avustusten käyttöä. […]

Lue lisää

Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö hakee TUOTTAJAA  1.12.2020 alkavaan työsuhteeseen Lasten ja nuorten taidekeskus edistää taidekasvatusta ja kulttuurista nuorisotyötä valtakunnallisesti, erityisesti visuaalisen kulttuurin alueella. Keskus järjestää näyttelyitä, työpajoja ja tapahtumia, tallentaa lasten ja nuorten taidetta sekä kouluttaa, tutkii ja innostaa elämyksiin taiteen parissa. Taidekeskuksen toimitilat ovat Villa Artun kulttuurikeskuksessa Hyvinkään Villatehtaalla. Keskuksen erityispiirre on 1970-luvulta […]

Lue lisää

Etsimme puolipäiväistä, määräaikaista PROJEKTITUOTTAJAA käynnistämään ja koordinoimaan Teatterimuseon ja esittävien taiteiden kentän välistä yhteistyötä. Hankkeessa kehitetään yhteisöllistä toimintatapaa, jossa esittävien taiteiden kenttä osallistuu näyttelyiden sisällöntuotantoon yhdessä museon asiantuntijoiden kanssa. Ottamalla taidekentän mukaan näyttelytuotantoprosessiin haluamme tuottaa esittävien taiteiden monimuotoisuutta kuvastavan ja aidosti moniäänisen näyttelyn. Taiteilijat, yhteisöt ja muut toimijat pääsevät kirjoittamaan oman taiteensa tarinaa ja vaikuttamaan […]

Lue lisää

Kansallisgalleria on aktiivinen kulttuuritoimija ja maamme suurin kuvataiteen asiantuntijaorganisaatio. Kansallisgallerian muodostavat Ateneumin taidemuseo, Nykytaiteen museo Kiasma ja Sinebrychoffin taidemuseo. Säätiön palveluksessa työskentelee noin 280 työntekijää. Haemme Kokoelmahallinta-osastolle valtion taideteostoimikunnan tiimiin TAIDEASIANTUNTIJAA MERIKASARMIN TAIDEOHJELMA-HANKKEESEEN ajalle 21.10.2020-30.9.2021 Ulkoministeriön Merikasarmin taideohjelma on suuren, usean sadan taideteoksen sijoituskohteen hanke, jota valtion taideteostoimikunta toteuttaa yhteistyössä valtioneuvoston kanslian, ulkoministeriön ja Kansallisgallerian […]

Lue lisää

Saamelaisarkistossa on avoinna määräaikainen työsopimussuhteinen projektityöntekijän tehtävä Interreg-rahoitteisessa Digital Access to the Sámi Heritage Archives -hankkeessa ajalle 1.11.2020 – 30.6.2021. Työnkuvaan kuuluu hankkeessa luotavan hakupalvelun kehittämistyöhön (sisältö, kuvailu, lokalisointi) osallistuminen sekä hankkeessa suoritettavaan aineistokartoitukseen liittyvät työt. Tehtävän sijoituspaikka on Inari. Hakijalta odotamme arkistoalan tuntemusta ja aikaisempaa kokemusta arkistojen kuvailusta, sujuvaa tietoteknistä osaamista, yhteistyötaitoja sekä saamelaisen […]

Lue lisää

Kansallisarkistossa on avoinna erikoistutkijan toistaiseksi voimassa oleva virka. Virka on tarkoitus täyttää 1.1.2021. Virka on viraston yhteinen ja se on sijoitettu Tutkimus- ja asiantuntijapalvelut palvelualueelle. Virka voidaan siirtää toiselle palvelualueelle. Viran sijoituspaikka on Helsinki. Erikoistutkija vastaa Kansallisarkiston heraldisten palveluiden toteuttamisesta ja kehittämisestä, toimii heraldisen lautakunnan sihteerinä sekä osallistuu Kansallisarkiston tunnettuuden edistämiseen sisällöntuottajana. Odotamme hakijalta tehtävään […]

Lue lisää

Metsähallitus työskentelee luonnonvarojen vastuullisen käytön ja hoidon sekä luonnon monimuotoisuuden ja kulttuuriperinnön puolesta. Henkilöstöä meillä on yhteensä noin 1300 henkilöä ympäri Suomen, arvostamme monimuotoisuutta työyhteisössä. Haemme nyt joukkoomme rakennusperinnön erikoissuunnittelijaa määräaikaiseen työsuhteeseen Rannikon Luontopalvelut -yksikön kenttätiimiin, ajalle 1.1.2021 – 31.12.2022. **On kuitenkin mahdollista, että projektiluonteisen rahoituksen niin salliessa tehtävää voidaan määräaikaisuuden päättyessä jatkaa vuoden 2023 […]

Lue lisää

Haemme Suomen kansallismuseon museoihin kuuluvaan Kansallismuseoon kohdepalveluista vastaavan yksikön päälliköksi intendenttiä vakinaiseen virkasuhteeseen 1.1.2021 alkaen. Intendentti toimii Kansallismuseo-yksikön päällikkönä. Hän johtaa ja kehittää asiakaspalveluita ja palveluinfrastruktuuria Kansallismuseossa, joka palvelee yli 200 000:ta näyttely-, tapahtuma-, kokous- ja juhlapalveluiden asiakasta vuodessa. Intendentti toimii esimiehenä ja palvelujen tilaajana verkostoituneessa ympäristössä. Yksikössä työskentelee avoinnapidon, opastuspalveluiden sekä kokous- ja juhlapalveluiden […]

Lue lisää

Avoin työpaikka: valokuvaaja Turun kaupungin museopalveluihin. Työtehtävinä on museon kokoelmien, toiminnan ja tallennustehtävän mukainen valo- ja videokuvaus, aineistojen digitaalinen käsittely ja kuvien tuottaminen asiakaspalveluun liittyen sekä aineistojen arkistointi ja alan toiminnan kehittäminen museossa. Lisäksi 3D-mallinnosten tuottaminen ja mediateosten käsittely. Tehtävänä on myös toimia asiantuntijana valokuvaan ja liikkuvaan kuvaan liittyvissä teknisissä määrittelyissä sekä laitehankinnoissa. Kelpoisuusvaatimuksena on […]

Lue lisää

Suomen Arkkitehtuurimuseo hakee näkemyksellistä museonjohtajaa rakentamaan tulevaisuutta voimakkaassa uudistumisvaiheessa olevalle museolle. Lähivuosien keskeinen tehtävä on suunnitteilla olevan kansainvälisen huipputason arkkitehtuuri- ja designmuseon edistäminen yhteistyössä Designmuseon, Helsingin kaupungin ja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Museonjohtajana ja toimitusjohtajana vastaat valtakunnallisena vastuumuseona toimivan Arkkitehtuurimuseon kokonaisjohtamisesta ja kehittämisestä yhdessä johtoryhmäsi kanssa. Toimeenpanet säätiön hallituksen tekemät päätökset ja työstät museon strategiaa […]

Lue lisää

Keski-Suomen alueen vastuumuseotehtäviä hoitavat Jyväskylän kaupungin museopalveluihin kuuluvat Keski-Suomen museo ja Jyväskylän taidemuseo. Keski-Suomen museo toimii museolain mukaisesti kulttuuriympäristön, erityisesti rakennetun ympäristön ja arkeologisen kulttuuriperinnön asiantuntijana, joka antaa lausuntoja, osallistuu asiantuntijana viranomaisneuvotteluihin ja antaa neuvontaa, sekä kehittää ja edistää kulttuuriympäristön vaalimista, toimialansa yhteistyötä sekä kulttuuriympäristötiedon digitaalista tallentamista ja saatavuutta. Amanuenssin (rakennustutkijan) toimenkuvaan kuuluu rakennetun kulttuuriympäristön […]

Lue lisää

AMANUENSSIKSI HÄMEENLINNAN TAIDEMUSEOON? Hämeenlinnan kaupungissa on lupa innostua ja kehittäjän mieltä arvostetaan! Etsimme nyt joukkoomme Hämeenlinnan taidemuseoon amanuenssia vakituiseen työsuhteeseen suunnittelemaan ja toteuttamaan taidemuseomme toimintaa. Amanuenssi vastaa taidenäyttelystä projektinjohtajana. Pienessä työyhteisössä hänen on hallittava koko näyttelyprosessin kaari. Museonjohtajan ja toisen amanuenssin kanssa muodostuvan tiiviin tiimin lisäksi omaa tukeaan työlle antavat asiakaskeskeiset ja idearikkaat museopalveluvastaavamme sekä […]

Lue lisää

Koneen Säätiön rahoittama hanke Äitiyspakkaus tunne-esineenä: hyvinvointivaltion sosiomateriaaliaalinen kokemus 1930-luvulta 2000-luvulle etsii väitöskirjatutkijaa. Hankkeen suorituspaikka on Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellinen tiedekunta (historia). Äitiyspakkaus / äitiysavustus on ollut läsnä suomalaisperheiden arjessa vuodesta 1938 lähtien ja se liittyy kiinteästi suomalaisen hyvinvointivaltion historiaan ja nykypäivään. Äitiyspakkaus on arkipäiväinen tunne-esine, johon (ja jonka ympärillä) sen käyttäjät muodostavat suhteita. Äitiyspakkaus saa […]

Lue lisää

TUTKIMUSAPULAISEN TEHTÄVÄ KUOPION KULTTUURIHISTORIALLISESSA MUSEOSSA Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen palvelualueella Kuopion kulttuurihistoriallisessa museossa on haettavana tutkimusapulaisen tehtävä ajalle 14.9. – 11.12.2020. Kuopion kulttuurihistoriallinen museo vastaa kaupungin kulttuurihistoriallisista museoista ja kokoelmista, toimii Alueellisena vastuumuseona Pohjois-Savossa ja arkeologisen kulttuuriperinnön ja rakennusperinnön asiantuntijaviranomaisena. Museo tallentaa, tutkii ja välittää tietoa maakunnan ja erityisesti Kuopion esihistoriasta, historiasta, kansanelämästä ja muusta […]

Lue lisää

Turun Yliopistosäätiön perustama ja hallinnoima Liedon Vanhalinna ?säätiö vastaa Aurajokilaakson kansallismaisemassa sijaitsevan Vanhalinnan museo-, kulttuuri-, matkailu- ja seminaarikeskuksen toiminnasta ja kehittämisestä. Kokonaisuus houkuttelee alueelleen vuosittain kymmeniä tuhansia vierailijoita. Rakennukset ja näyttelytilat toteuttavat Mauno ja Ester Wanhalinnan lahjakirjan henkeä, Turun yliopiston tarkoitusperien edistämistä ja suomalaisen kulttuuriperinnön vaalimista. Vanhalinna harjoittaa liiketoiminnan muodossa tilavuokrausta, tapahtuma- ja museokauppatoimintaa, kulttuuri-, […]

Lue lisää

Projektitutkijoita Työväenmuseo Werstaalle Työväenmuseo Werstas on valtakunnallinen työelämän ja sosiaalihistorian vastuumuseo, joka toimii Tampereella, Finlaysonin historiallisella tehdasalueella. Lisäksi työväenmuseo ylläpitää kahta pienempää museokohdetta: Lenin-museota ja Kuurojen museota. Toiminta-ajatuksemme kiteytyy sanapariin ?reilusti historiaa?. Etsimme ammattitaitoiseen joukkoomme kahta projektitutkijaa 4 kk:n digitointiprojektiin. Tarjoamme mielenkiintoisen työympäristön ja hyvät työtoverit kehittyvässä museossa. *A Projektitutkijan *tehtävät liittyvät pääasiassa Kansan Lehden […]

Lue lisää

Vantaan kaupunki, Kaupunkikulttuuri, Kulttuuri Vantaan kaupunginmuseo Hertaksentie 1, 01300 Vantaa KOKOELMISTA VASTAAVAN INTENDENTIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKA Intendentin vastuualueena on Vantaan kaupunginmuseon kokoelmatyö. Intendentti ohjaa ja kehittää kokoelmatiimin toimintaa. Kokoelmat koostuvat esinekokoelmista, kuvakokoelmista, arkisto- ja av-kokoelmista ja käsikirjastosta, joista intendentin päävastuualue on esinekokoelmat. Intendentti on museon kokoelmatietokannan pääkäyttäjä ja vastaa järjestelmän kehittämisestä kokoelmien osalta. Intendentti osallistuu museon […]

Lue lisää

Historian yliopisto-opettaja Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat yhdessä Suomen toiseksi suurimman monitieteisen, innostavan ja vaikuttavan tutkimus- ja oppimisyhteisön. Korkeakouluyhteisömme osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Lue lisää: www.tuni.fi Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa on haettavana historian oppiaineen yliopisto-opettajan tehtävä. Yliopisto-opettajan tehtävä sijoittuu historian tutkinto-ohjelmaan, josta valmistuu asiantuntijoita, jotka kykenevät tarkastelemaan yhteiskunnan kehitystä pitkällä aikavälillä ja osaavat hahmottaa laajoja kokonaisuuksia. […]

Lue lisää