Ministeri Pär Stenbäckin puhe Pohjoismaisten historioitsijoiden 30. kongressissa Göteborgissa 10.8.2022. Puhe oli osa Historioitsijat ilman rajoja -järjestön sekä Pohjoismaiden neuvoston yhdessä järjestämää pyöreän pöydän keskustelua otsikolla ”The Politics of History in the Nordic Countries”. Keskustelua moderoi Erkki Tuomioja, joka on niin Historioitsijat ilman rajoja Suomessa -järjestön kuin myös Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtaja. On the fourth of…

Lue lisää

Kuva: Julia Palmu Historioitsijat ilman rajoja -järjestön pääsihteeriksi on valittu FM Heta Hedman. Vuonna 2015 perustettu Historioitsijat ilman rajoja Suomessa ry toimii myös kansainvälisen Historians without Borders -verkoston sihteeristönä. Yhdistyksen tarkoituksena on mm. edistää – historian yleistä ja monipuolista tuntemusta – historiallisen aineiston ja arkistojen avointa ja vapaata käyttöä – historian eri näkemysten ja tulkintojen…

Lue lisää

Kulttuurintutkimuksen seuran vuosikokous pidettiin sähköisesti 20.4.2022. Kokouksessa valittiin seuran puheenjohtajaksi toiselle kaudelle Tuomas Järvenpää Itä-Suomen yliopistosta. Hallitusuransa päättivät Toni Lahtinen (Helsingin yliopisto) sekä Johanna Turunen (Jyväskylän yliopisto). Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Reeta Holopainen ja Antti Lindfors (molemmat Helsingin yliopistosta). Hallituksen tarkan kokoonpanon löydät täältä. Kiitos pestinsä päättäneille työstänne seuran parissa, tervetuloa uusille ja onnea jatkokaudelle…

Lue lisää

Jos minun pitäisi nimetä huone, jolla on ollut elämälleni suurin merkitys, olisi valinta helppo. En valitsisi ensimmäistä omaa huonettani lapsuudenkodissani tai mitään muutakaan huonetta sieltä, niin paljon kuin vanhasta kodistani välitänkin. En liioin päätyisi mihinkään ensimmäisen oman asuntoni huoneista, enkä minkään työpaikkani työhuoneeseen. Vaikka työni puolesta ja matkoilla ollessani olenkin vieraillut mitä erikoisimmissa tiloissa museoiduista…

Lue lisää

Historioitsijat ilman rajoja ry. (HWB) on pitkään pitänyt yhteyttä historian ja yhteiskuntaopin opettajien liittoon (HYOL ry). Molempien huolena ovat ihmisten historiatietoisuus ja historian käyttö. HWB:n julkaisussa Kenen historiaa? (2019) moni taho ilmaisi huolensa kansallisten vähemmistöjen tasapuolisesta huomioon ottamisesta historiakulttuurissa yleensä ja historianopetuksessa erityisesti. Huhtikuussa (23.–24.4.2022) HYOL ja HWB järjestivät Helsingissä koulutusseminaarin otsikolla Keitä me olemme?…

Lue lisää

Kulttuurintutkimus-lehden uusiksi päätoimittajiksi on valittu FT, dos. Outi Autti Oulun yliopistosta ja YTT, dos. Maarit Jaakkola Göteborgin yliopistosta. Uudet päätoimittajat haluavat kiittää edeltäjiään päämäärätietoisesta työstä lehden toimitusprosessien uudistamiseksi. – Kulttuurintutkimuksen edeltävät päätoimittajat Juhana Venäläinen ja Hanna Kuusela ovat digitalisoineet ja vakiinnuttaneet lehden toimitusprosessit onnistuneella tavalla ja saattaneet ne kestävälle pohjalle. Lehti on suomalaisen kulttuurintutkimuksen suunnannäyttäjä,…

Lue lisää

Jukka Kortin raportti tilaisuudesta Historioitsijat ilman rajoja Suomessa ry. järjesti yhteistyössä Helsingin yliopiston ”Suomen tarinat” -hankkeen ja Sodan ja Rauhan keskus Muistin kanssa Mikkelissä sodan kertomuksia ja historiakulttuuria käsittelevän seminaarin. Samassa yhteydessä järjestettiin myös opettajille ja tutkijoille suunnattu keskustelu- ja koulutustilaisuus. Seminaarin avasi Sodan ja rauhan keskus Muistin toimitusjohtaja Olli-Pekka Leskinen esittelemällä päivän teemaa ja…

Lue lisää

Vuoden 2022 kesäkoulun teemana on Tunneyhteisöt. Jyväskylän yliopiston Nykykulttuurin tutkimuskeskus ja Kulttuurintutkimuksen seura ry järjestävät kulttuurintutkimuksen alan väitöskirjatutkijoille suunnatun kesäkoulun 10.–12.8.2022 Jyväskylässä. Haku kesäkouluun on avoinna 30.4.2022 asti. Lisätietoja hakemisesta sekä itse tapahtumasta löydät hakukuulutuksesta (englanninkielinen). Artikkeli Kesäkoulu 2022: Lähetä abstrakti! julkaistiin ensimmäisen kerran Kulttuurintutkimus.

Lue lisää

19.3.2022 11:15 – 15:30 Sodan ja rauhan keskus Muisti (Ristimäenkatu 4, Mikkeli) MITEN KERTOMUKSET SODISTA MUODOSTUVAT? KUINKA PALJON SODAN KESKELLÄ OLEVA IHMINEN MIETTII SODAN SYITÄ JA JUURIA? PAITSI SUOMEN SOTIEN KERTOMUKSET, TAPAHTUMASSA TUODA ESIIN MYÖS VENÄLÄISTEN TULKINNAT TALVI- JA JATKOSODASTA, 1990-LUVUN LÄNSI-BALKANIN SODAT SEKÄ AJANKOHTAISET KANSAINVÄLISET KONFLIKTIT, KUTEN UKRAINAN SOTA. TILAISUUDEN PUHUJINA JA PANELISTEINA ON…

Lue lisää

A. Ahlström Osakeyhtiön Varkauden paperitehtaan paperikone 4:n rakennustyömaa, paperikonesali 10.2.1977. Kuva: Varkauden museon kuva-arkisto, Stora Enson kokoelma. – – Edellisissä blogikirjoituksissa tutkijat Pasi Saarimäki, Anne Häkkinen ja Emmi Villman ovat avanneet hankkeen aineistojen keruuta ja muun muassa valtavaa haastattelu-urakkaa. Tässä kirjoituksessa valotamme hieman sitä, millä tavalla Varkauden museoiden aineisto on hankkeen käytössä ja kuinka tutkimushanke…

Lue lisää

Vuosi vaihtuu ja tämä tarkoittaa uutta hallitusta. Glossa ry:n syyskokouksessa 9.12.2021 valittiin uusi hallitus ja järjestäytymiskokous pidettiin 10.1.2022. Edellisvuoden puheenjohtaja Sanna Supponen valittiin jatkamaan puheenjohtajana. Uusia hallituksen jäseniä ovat Jyrki Nissi, Aino Liira, Taneli Puputti, Petra Uusimaa sekä Ella Sahivirta. Yhdistyksen toiminnantarkastajina vuonna 2022 toimivat Kirsi Kanerva ja Olli Lampinen-Enqvist. Tältä uusi hallitus näyttää tammikuun…

Lue lisää

Janne VirkkunenKommenttipuheenvuoro Historian poliittinen käyttö -webinaarissa 13.1.2022 Kiitos mahdollisuudesta osallistua tähän tärkeään keskusteluun, kiitos muille puhujille ja panelisteille. Kiitos myös Historiallisen aikakauskirjan tekijöille ja kirjoittajille. Opin itse tästä projektista paljon. Historia, historiantutkimus ja media liittyvät kiinteästi toisiinsa. Kummankin tehtävä on samantapainen: selvittää, mitä on tapahtunut ja miksi niin tapahtui. Kenttä on vapaa ja jokainen voi…

Lue lisää

TORSTAI 13.1.2022 17:00 – 19:00 TIEDEKULMA [VERKKOLÄHETYS] Historia – tulkintana tai rekonstruktiona menneisyydestä – ei koskaan ole vain mennyttä. Historia voi olla nykypäivän poliittisten kiistojen kohde tai polttoaine. Aiemmin neutraalina pidetty tulkinta tai tutkimuskysymys voi yhteiskunnan muuttuessa politisoitua. Millaista on historiapolitiikka ja historian poliittinen käyttö nykypäivän Suomessa? Entä millaisena se näyttäytyy Venäjällä, Turkissa tai Unkarissa…

Lue lisää

Teolliseen työhön liitetyt mielikuvat yksitoikkoisena liukuhihnatyönä muuttuvat hitaasti, kuten mielikuvilla yleensä on tapana. Esimerkiksi Helsingin Sanomat uutisoi lokakuun loppupuolella 2021 osaavista koneistajista olevan Suomessa pulaa. Yhtenä syynä pätevien hakijoiden puutteeseen mainittiin se, että alalle ei hakeuduta, koska nuorten käsitykset teollisuustyöstä ovat vanhanaikaisia. (HS 23.10.2021) Tutkimushankkeemme pureutuu juurikin selvittämään, millaista ammatillista osaamista (puunjalostus, metalli- ja teknologia)teollisuudessa…

Lue lisää

Anita Geritz Glossan syksyn 2021 viimeisessä esitelmäillassa 25.11. perehdyttiin FT Miikka Tammisen johdolla keskiaikaisten hirviöiden kiehtovaan maailmaan. Hirviöt herättivät keskiajalla laajaa kiinnostusta ja hirviöiden luonnetta, alkuperää ja suhdetta ihmiskuntaan käsiteltiin monenlaisissa kirjoituksissa. Keskiajan hirviöt (Gaudeamus 2021) -kirjaansa perustuvassa esitelmässä Tamminen kävi läpi kirjavan joukon hirviöistä kertovia keskiaikaisia lähteitä. Hirviöt ja Raamattu: mitä hirviöt olivat ja…

Lue lisää

Tia Niemelä Glossan syksyn toinen esitelmäilta pidettiin keskiviikkona 27.10.2021 Zoomin välityksellä. Esitelmän piti FT Sara Norja otsikolla “Alkemiaa kansalle: The Mirror of Alchemy keskiaikaisen tieteen edustajana”. Norja käsitteli tuoreessa väitöstutkimuksessaan kaikkia seitsemää teoksesta The Mirror of Alchemy (MoA) säilynyttä käsikirjoituskopiota. MoA perustuu latinankieliseen teokseen Speculum alchemiae, jonka kirjoittajaa ei tunneta. Esitelmässä käsiteltiin erityisesti yhtä versiota…

Lue lisää

Olemme hankkeessamme intensiivisen tutkimustyön ohella myös suunnitelleet ja toteuttaneet hankkeen aineistonkeruuta tukevan kenttätyökurssin opiskelijoille. Alkuperäisenä suunnitelmanamme oli toteuttaa kurssi Varkaudessa alkusyksystä 2020, jolloin opiskelijat olisivat päässeet tekemään haastatteluja paikan päällä ja tutustumaan Varkauden teolliseen miljööseen ja kulttuuriperintöön lähietäisyydeltä. Koronan vuoksi jouduimme järjestämään kurssin kokonaan etänä tammi-maaliskuussa 2021. Kurssille osallistui 14 opiskelijaa kolmesta eri oppilaitoksesta: Jyväskylän…

Lue lisää

Toukokuun alussa kirjoitin siitä, miten ajanjaksolla ennen Ahlströmiä (1909) tutkimuskirjallisuus on käsikirjoituksen laadinnassa merkittävässä roolissa, koska hankkeelle hyödyllistä alkuperäisaineistoa on ensimmäiseltä vuosisadalta niukalti. Jatkan nyt teemaa kertomalla missä määrin ja millaisin sisällöin olen kuitenkin voinut hyödyntää sanomalehtiaineistoa ja Paul Wahl & Co:n arkistoaineistoa täydentämään jo rakentamaani kuvaa Varkauden teollisesta menneisyydestä mutta myös tarjoamaan uutta tietoa.…

Lue lisää

Hankkeemme kannalta Varkauden ”vanhemmalla ajalla” korostuvat teollisissa vaiheissa ensin Gustaf Wreden vähemmän onnistuneet yritykset raudanvalmistuksessa ja jalostamisessa. Nämä hankaluudet Paul Wahl vanhempi ja Erik Längman sittemmin itselleen perivät. Sahalaitoksen kehittämisen ja konepajateollisuuden perustamisen myötä Paul Wahl & Co:n omistuksessa pienestä ”Varkauden ruukista” kasvoi 1800-luvun jälkipuoliskolla ”Varkauden tehdas”, merkittävä eri teollisuudenaloja käsittänyt laitos. Kehitystä vauhditti erityisesti…

Lue lisää

Kun tämä blogikirjoitus julkaistaan, on vuosi jo vaihtunut ja joululoma pikkuhiljaa takanapäin. Syksy hujahti jouluun hurjaakin hurjempaa vauhtia ja paljon on ehtinyt tuona aikana tapahtua myös tämän tutkimushankkeen piirissä. Koronasta huolimatta olemme pystyneet reissaamaan (toistaiseksi) kenttätöihin Varkauteen, ja minulle ja Anne Häkkiselle kertyi syksyn aikana yhteensä kuusi haastattelureissua tehtaan piippujen luvattuun maahan. Varkaudessa tehtyjen live-haastattelujen…

Lue lisää