Pienessä karanteenikirjakerhossa kuullaan yhdessä Suomen arvostelijain liiton kanssa tuotettu sarja keskusteluja, joissa pureudutaan taidekritiikin, kriitikon työn ja kritiikistä käytävän keskustelun ytimiin, pyritään katsomaan kritiikkiä toisin. Kriittisesti! Ensimmäisessä keskustelussa lähdetään liikkeelle feministisen ajattelun historiasta ja päästään ainakin biofiktio-trendiin, akateemisuuden nykytilaan, tutkimuksen ja journalismin suhteeseen ja siihen, miten kriitikko tekee työstään mielekästä paitsi itselleen myös yleisölle. Keskustelemassa…

Lue lisää

Emme tee mitä tahdomme, vaan sitä mitä vihaamme. Miksi emme kykene tekemään sitä mitä haluamme tehdä, vaan lankeamme muiden virikkeiden houkutuksiin? Asiasta meitä valaisee uskonnonfilosofian dosentti ja Helsingin yliopiston tutkija Aku Visala. Olen jo useamman vuoden tehnyt tutkimusta tahdonvapaudesta. Olen pyrkinyt tunnistamaan niitä psykologisia mekanismeja ja ilmiöitä, jotka todellisuudessa mahdollistavat sen, että ihmiset kykenevät hallitsemaan…

Lue lisää

”Sota on huijaamisen taidetta”, julistaa Sunzin strategiaklassikko. ”Sovella taidokkaasti yllättävää ja tavanomaista…” Tunne siis vihollisesi, tunne itsesi. Sunzi. Noin 400 eaa. / 2021. Sodankäynnin taito [Sunzi bing fa]. Suomentaja, esipuheen kirjoittaja Tero Tähtinen. Helsinki: Basam Books. 148 sivua. Näyttämön avaa mestari Sunzin vertahyytävä sotataidon työnäyte hallitsijalleen. Koulutuksen tuloksena aiemmin niskuroiva joukkue toimii johtajansa käskystä kuin…

Lue lisää

Nykyään kuulee paljon puhetta “woke-ajattelusta” jonkinlaisena vaarallisena ääriliikkeenä. Pääosin oikeistosta. Esimerkiksi toimittaja Matti Virtanen totesi “Ääripäät. Miten identieettipolitiikka hajottaa Suomen” (2021) kirjassaan näin: “Punavihreä Woke-ajattelu ja sinimusta kansallismielisyys nostavat päätään”[1] ja “Mutta nyt onkin uusi aika ja uudet vastaukset. Kulttuurisodan molemmissa ääripäissä [Sinimusta kansallismielisyys ja Woke] uskotaan, että ihonväri tai rotu on tärkeä asia.”[2], jotka…

Lue lisää

Älykön elämän tavoittelu on joillekin suuri intohimon aihe ja tavoite, mutta mitä tällainen elämäntyyli edellyttää ja millaista se on? Aiheesta kertoo ja neuvoo professori Paul J. Griffiths. Olet kysynyt minulta, kuinka tulla älyköksi. Vaikuttaa siltä, että olet nuori (ainoastaan nuoret ihmiset kysyvät tuollaisia kysymyksiä) ja ajattelet, että sinulla saattaisi olla kutsumus älyköksi, muttet tiedä kuinka…

Lue lisää

Artikkelissa puolustetaan syy-seuraussuhteen ajallista yksisuuntaisuutta. Positiivinen argumentti perustuu ajanluontoisten tapahtumien ennen–jälkeen-suhteen pysyvyyteen. Olennaiset vastaväitteet, jotka perustuvat samanaikaiseen kausaliteettiin, antikausaaliseen fysiikan filosofiaan ja luonnonlakien symmetrisyyteen, otetaan huomioon. Johtopäätöksenä todetaan, että malliesimerkit kausaliteetista ilmentävät syyn ja seurauksen epäsymmetriaa. Syy alkaa ennen sen seurausta, vaikka ne ovat osittain samanaikaisia.

Lue lisää

Gödel intuitionismista ja matematiikan konstruktiivisista perusteista

Lue lisää

 Intensiivinen tekniikka. Välitön aineellisuus ja luova teknisyys Gilles Deleuzen filosofiassa

Lue lisää

Todellisen rajoilla

Lue lisää

7.12.2020

Pääkirjoitus

Lue lisää

Kommunikaatio ja persoonuuden alkuperä

Lue lisää

Koronaviruspandemia ja katastrofiajan yhteiskuntafilosofia

Lue lisää

Kysymys biologisesta eksistenssistä Maurice Merleau-Pontyn havainnonfenomenologiassa

Lue lisää

Yhteisöllisyyden rajat koronapandemian aikaan

Lue lisää

F. H. Bradleyn moraalifilosofia: analyyttinen lähestymistapa

Lue lisää

Pandemian torjunta ja kansalaisten perusoikeudet

Lue lisää

Turingin testi, interrogatiivimalli ja tekoäly

Lue lisää

Tunnustuksen kentät, habitukset ja pääomat

Lue lisää

Fernando Floresin ja Terry Winogradin Understanding Computers and Cognition poikkeaa perinteisistä ohjelmoinnin lähtökohtien pohdinnoista. Teoksessa asetetaan syrjään lähtökohta, jota tekijät kutsuvat rationalistiseksi perinteeksi, ja syvennytään sen sijaan fenomenologiaan. Keskeinen tekijä tässä siirtymässä on representaationhypoteesin hylkääminen. Kirjoittajat nojaavat lähinnä Martin Heideggerin, Hans-Georg Gadamerin ja Humberto Maturanan tuotantoon, mutta tässä artikkelissa lähden liikkeelle Edmund Husserlin fenomenologisesta reduktiosta.…

Lue lisää

Valheita koronan aikaan

Lue lisää