Lue lisää

Vuoden 2022 Nordic Workshop on Bibliometrics and Research Policy -konferenssi järjestettiin Turun yliopiston toimesta. Konferenssin pääpuheenvuoroissa ja esityksissä nousi esiin vahvoina teemoina esimerkiksi bibliometriikan monipuolinen tulevaisuus ja avoimen tieteen suhde tutkimuksen arviointiin. Konferenssiesitysten ja postereiden lisäksi konferenssissa kuultiin paneelikeskustelu pohjoismaisista julkaisukanavaluokituksista.

Lue lisää