Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

FM Antti Rousi väitteli 16.10.2020 Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestintätieteiden tiedekunnassa aiheesta "Music information modes and their situational relevance among musicians and music students". Vastaväittäjänä toimi apulaisprofessori Audrey Laplante (Montrealin yliopisto), ja kustoksena professori emeritus Pertti Vakkari (Tampereen yliopisto). Informaatiotutkimuksen ja interaktiisen median alaan kuuluva väitöskirja on luettavissa Tampereen yliopiston Trepo-palvelussa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1499-6. Lektiota on…

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Artikkeli tarkastelee tietokäsitys-käsitteen käyttöä ammattikorkeakoulua tarkastelevissa väitöskirjoissa strukturaalis-funktionaaliseen kielikäsitykseen perustuvan siirtoanalyysin ja retorisen rakenteen teorian avulla. Tarkastelu on ajankohtaista yhteiskunnallisen osaamiskeskustelun osana. Epistemologian piiriin kuuluvaa käsitettä ei määritellä tai lähteistetä selkeästi. Käsitteelle annetaan runsaasti määreitä, joista osa on vahvasti arvottavia. Käsite liitetään etenkin opiskelijoihin ja ammattikorkeakouluun sekä tutkimusten taustaoletuksiin. Käyttö kytkeytyy opiskelijoiden episteemisten uskomusten tarkasteluun,…

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää