Asukkaiden rooli yhteisen kulttuuriperintömme vaalimisessa toteutuu useimmiten kotiseutu-, museo- ja perinneyhdistysten kautta. Myös me Turun museopalveluissa haluamme mahdollistaa aktiivisen toimijan roolin kaikille, joita kulttuuriympäristön hoito ja vaaliminen kiinnostavat. Laadukkaiden palvelujen tarjoaminen ja palvelujen kehittäminen yhdessä asukkaiden kanssa kuuluvat tänä päivänä kuntien korkealle nostamiin tavoitteisiin. Niin myös Turussa, jossa asukas- ja asiakaslähtöisyys on yksi kaupunkimme…

Lue lisää