Kuva: Anne KakkonenPohjoismaisten parlamenttikirjastojen johtajat ovat tavanneet tiedon, ajatusten ja kokemusten vaihdon merkeissä jo vuosikymmenten ajan vuoron perään eri pääkaupungeissa. Viime kesänä 66. tapaaminen oli kesäisessä Helsingissä juuri Suomen hallituksen muodostamisen aikaan. Esitellessäni eduskuntataloa tapasimme aivan juuri nimetyn pääministeri Antti Rinteen, jota pääsin ensimmäisten joukossa onnittelemaan kädestä pitäen.Tänä vuonna kättely ei olisi tullut kyseeseen, vaikka…

Lue lisää

Ulla Moilanen Kristján Eldjárn (1916-1982) oli Islannin kolmas presidentti vuosina 1968–1980. Hän oli myös arkeologian tohtori, Islannin kansallismuseon johtaja sekä maan kenttäarkeologian pioneereja. Häntä pidetään yhtenä Pohjoismaiden merkittävimmistä arkeologeista ja Islannin arkeologian isänä. Hän pyrki julkaisemaan tutkimuksensa sekä tiedeyhteisölle että populaarimmassa muodossa suurelle yleisölle. Kuinka niin sanotusti perinteisestä, arkeologista työtä tehneestä, tutkijasta ja museoammattilaisesta tuli…

Lue lisää

Johanna TorrettaTapio Rautavaara muistelee ullakolla Isoisää olkihattuineen ja Annikki Tähti palaa muistoissaan Monrepos´n puistoon. Hectorin Mandoliinimies käyttää soitintaan muistilappuna ystävänsä osoitteelle ja jokainen Velipuolikuun katsoja muistaa varmasti myös Elainen. Populaarikulttuurissa on luvattu muistaa monessa tyylilajissa usean sukupolven ajan. Minä muistan varmasti vielä kauan työharjoitteluni Eduskunnan kirjastossa ja arkistossa. Täytyy sanoa, että paljon mieleenpainuvia käänteitä harjoitteluuni…

Lue lisää

Pitäisikö kirkon pysyä erossa politiikasta? Kysymyksen ytimessä on illuusio uskonnon ja politiikan erillisyydestä. Kirkon epäpoliittisuutta peräänkuuluttaessa kuvitellaan kirkon ja politiikan välinen raja selkeämmäksi kuin mitä se onkaan. The post Missä kristinusko loppuu ja politiikka alkaa? appeared first on AntroBlogi.

Lue lisää

Demokratian tilasta maailmassa puhutaan paljon. Aihe nousee tapetille erityisesti koronapandemian kaltaisten poikkeusolojen aikana. Suomessa monipuolueyhteistyötä ja demokratiaa arvostetaan ja sen oppeja viedään myös maailmalle. Mukana demokratiaa tukemassa on Demon toiminnanjohtaja Anu Juvonen, joka Työkentällä-haastattelussa kertoo urastaan järjestömaailmassa. The post Rajat ylittävää demokratiayhteistyötä appeared first on AntroBlogi.

Lue lisää

Päätökset tulee aina tehdä parhaan mahdollisen käytettävissä olevan tiedon perusteella. Kuulostaa yksinkertaiselta. Kirjastot ovat täynnä tietoa ja varsinkin Eduskunnan kirjasto. Sieltä vaan tarkistamaan ja siitä sitten päätöksiä tekemän. Ja kirjasto on tässä tietysti vertauskuva kaikelle tiedolle, mitä verkko ja maailma ovat aivan väärällään. Ei lopu kesken, ei.Mutta mitä se tieto sitten on? Tähän voisi leikata…

Lue lisää

Keir Milburn, Generation Left. Cambridge: Polity, 2019, 139 s.

Lue lisää

Arvioitu teos: Kujala, Antti 2019. Kivenmurskaajat. Kolonialismin historia. Jyväskylä: Atena Kustannus Oy.

Lue lisää

Artikkeli pohjaa VTT Ilkka Kärrylän väitöstilaisuudessaan Helsingin yliopistossa 30.11.2019 pitämään lektioon. Kärrylä käsittelee poliittisen talouden muotoutumista 1960-luvulta 1990-luvulle Suomessa ja Ruotsissa. Keskeinen jännitys rakentuu ”taloudellisen demokratian” käsitteen ympärille. Perinteiselle vasemmistolle käsite tarkoitti julkista talouden suunnittelua ja ohjailua, sekä työntekijöiden valtaa työpaikoilla. Oikeiston puheessa taasen taloudellinen demokratia viittasi yksityisomistajuuden laajentamiseen sekä yhteistoimintaan työpaikoilla. Näiden näkökulmien muuttuminen…

Lue lisää

Anu Kantola & Hanna Kuusela. Huipputuloiset: Suomen rikkain promille. Tampere: Vastapaino, 2019, 360 s.

Lue lisää

Artikkelin on kääntänyt suomeksi Irinja Bickert. Professori Molly Andrews käsittelee englanninkieliseen alkuperäisartikkeliin pohjaavassa katsaus-artikkelissaan poliittisen anteeksiannon narratiivisia rakenteita. Nojaten laajamittaiseen narratologiseen tutkimukseen entisen Itä-Saksan (DDR) salaisen poliisin Stasin informanttien ja näiden kohteiden kohtaamisista artikkeli rakentaa aiempaa monipuolisemman kuvan anteeksiannon mekanismeista ja rationaliteetista poliittisen sorron jälkeen. Artikkeli havainnollistaa usein käännettyjen haastattelujen välityksellä miten moninaisilla tavoilla poliittisen…

Lue lisää

Tässä numerossa Politiikka haluaa erityisesti muistaa professori Olavi Borgia  (1935–2020) julkaisemalla kahden kollegan ja entisen opiskelijan yhteisen muistikirjoituksen. 

Lue lisää

Poikkeusolot jatkuvat myös pääsiäisen jälkeen mutta kirjasto palvelee kansalaisia parhaan mukaan. Kirjaston ja arkiston tietopalvelu on tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostitse joka arkipäivä klo 9-15, jolloin kansalainen voi esittää kysymyksiä eduskuntatyöhön liittyen tai pyytää kopioita valtiopäiväasiakirjoista. Verkkosivuillamme olevia tietopaketteja päivitetään lainsäädäntöprosessien edetessä. Valmiuslain käyttöön ottoon liittyvä tietopaketti on tällä haavaa kaikkein suuriman huomion kohteena. Myös muut…

Lue lisää

Kriisitilanteessa jos jossain tieto on arvossaan. Sitä on koko ajan liian vähän tai sitä saadaan liian myöhään. Tutkijoilla, viranomaisilla, päättäjillä, medialla ja kansalaisilla on ääretön tiedonjano. Vallitsevassa tilanteessa tiedon saatavuus, luotettavuus, käytettävyys ja saavutettavuus korostuvat. Monet kirjastot, virastot ja muut kansalaisen tiedontarpeita normaalisti tyydyttävät toimijat ovat joko sulkeneet ovensa tai rajoittaneet palveluitaan. Verkosta ja tiedotteista…

Lue lisää

Maailma on uudenlaisessa kriisissä ja sen vuoksi on tehty ja tullaan tekemään monia, ihmisten elämää rajoittavia toimia. Koronaviruksen tappavuus ja leviävyys eivät ole ennenkuulumattomia, mutta ihmisten liikkuminen ja kyky levittää tautia varsinkin kehittyneimmissä maissa ovat aiempaa moninaisempia. Nyt tavoitteena on tilanteen saaminen jonkinlaiseen hallintaan – onnistumisesta ei ole valitettavasti koskaan takeita. Jouduin jäämään pois kokemushistorian…

Lue lisää

Muun yhteiskunnan ja maailman ohella myös Eduskunnan kirjasto on poikkeustilassa ja toistaiseksi suljettu eduskunnan ulkopuolisilta asiakkailta. Tilanne on sekä meille että asiakkaillemme uusi ja osin hämmentäväkin. Kirjasto on ollut avoin kaikille yli sadan vuoden ajan ja osaltaan symboloinut koko eduskuntainstituution avoimuutta. Poikkeustila kuitenkin vaatii poikkeukselliset toimenpiteet.Avoimuus on kuitenkin edelleen toimintamme ohjenuora. Verkkosivujemme tietopaketit ja muut…

Lue lisää

Eduskunnan kirjaston asiantuntijat tekevät tietopaketteja ajankohtaisista lainsäädäntöhankkeista.Tietopakettien tarkoituksena on koota yhteen hankkeen lainvalmisteluun liittyvää tietoa, asian eduskuntakäsittelyä, oikeusvertailua muihin maihin sekä aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa ja uutisointia.Ennen kuin tietopaketti on valmis, monta työvaihetta on käyty lävitse. Tietopaketin tekijä joutuu koko ajan arvioimaan lukemansa tiedon luotettavuutta ja oikeusvertailua tehdessään myös sen kattavuutta. Mitään sellaista ei pitäisi sanoa,…

Lue lisää

Ennen ja nyt tarttuu vuoden tauon jälkeen perinneaiheeseensa, Ranskan suuresta vallankumouksesta aina esimmäisen maailmansodan loppuun ulottuvaan pitkään 1800-lukuun. Kuten aiemminkin, numero sai alkunsa 1800-luvun tutkimuksen verkoston vuosikonferenssista, joka järjestettiin tällä kertaa Oulun yliopistossa 24.–25.1.2019. Kaikki artikkelit perustuvat siellä pidettyihin esitelmiin. Liikkeessä ovat sekä tieto ja taidot monissa muodoissaan että niiden levittäjät ja vastaanottajat.

Lue lisää

Osallistuin Euroopan komission järjestämään 2-päiväiseen koulutustilaisuuteen Italian Firenzessä joulukuun alussa. Koulutusseminaari järjestettiin Palazzo dei Congressissa ; rakennuksessa, joka on peräisin 1800-luvulta. Koulutukseen osallistui yli 250 edustajaa eri EU-maista ja muutama EU:n ulkopuoleltakin. EU-tallekirjastoverkostosta käytetään englanninkielistä nimitystä European Documentation Centres, EDC.Koulutusohjelma oli sangen monipuolinen. Ensimmäisenä päivänä esiteltiin Euroopan komission strategiset tavoitteet vuosille 2020-2024. Huomattavimpana voi mainita…

Lue lisää

Linnan juhlat täyttävät tänä vuonna 100 vuotta! Linnan juhlat, eli Suomen tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotto presidentinlinnassa on vuodesta toiseen vuoden katsotuin tv-ohjelma. Tapahtuma on nykyään suuri mediaspektaakkeli, mutta entäs 90-luvulla?Linnan juhlista alkoi tulla nykyisenkaltainen tapahtuma 1940-luvulla sotien jälkeen, siis presidentti Paasikiven aikakaudella. Tuolloin juhlien ohjelmaan tuli musiikkia ja tanssia. Aiemminkin oli toisinaan tanssittu, mutta tuo…

Lue lisää