KKK and leader, 1946American racist organisations were well documented since the start of the Ku Klux Klan. But the situation in the inter-war years was tot­ally unexpected. The Friends of New Germ­any, supported by New York’s German consul, were largely naturalised Ger­man emig­rants based in NY. The Friends was a small group that exist­ed into…

Lue lisää

Back in 1970s, I read each winner of the Booker Prize for Literature, written in a British country. Bernice Rubens, Nardine Gordimer, Penelope Fitzgerald, Thomas Keneally, Anita Brookner, Penelope Lively, Peter Carey, A.S Byatt and Ian McEwan were deserving winners. Then Julian Barnes in the 1980s!Barnes won the Booker Prize in 2011Barnes (b1946) graduated from Oxford in 1968, and wrote…

Lue lisää

The Sonderfahndungsliste GB/Special Search List was known under the popular name of the Black Book. This was the Nazis’ potential arrest list, drawn up for the period immediately after their inevitably successful invasion of Britain in 1940! Similar lists were drawn up for, and actually used in the USSR, France and Poland, but the only…

Lue lisää

Napoleon Bon­a­parte Visiting the Plague-Stricken in Jaffa,by Antoine-Jean GrosMy favourite summary of history blog posts used to be found in The His­­tory Carnival. This monthly showcase of blog writing was active from 2005-17, hosted at a different blog each month to provide a var­iety of perspectives; now the old posts are archived in Welcome to…

Lue lisää

Rosa McCauley (1913-2005) was born in Alabama where she and her parents lived with the maternal grand parents, and where her younger brother Sylvester was born. Rosa’s mother Leona was a teacher, and the family greatly valued educat­ion. Rosa moved to Montgomery where she studied at high school, but left at 16 to care for…

Lue lisää

Privies in New York, 19th centuryCredit: Ultimate History ProjectIn 1851 in Britain, the Great Exhibition show-cased the first pub­lic flushing toilet, created by Brighton plumber George Jennings. The pop­ularity of this invention was such that the first public toilets op­ened the foll­owing year and were known as Public Waiting Rooms. Even then, the prevail­ing modesty…

Lue lisää

The mid-C19th growth of manufacturing in the NE cities increased demand for female labour. When newly ar­r­ived in cities, sin­gle wo­m­en had to find their own lodg­ing. Alas the much lower wages paid to fe­m­ale work­ers lim­ited their hous­ing choices to sharing ­rooms in board­ing houses.Hotel for Working Women (1878)NY Public Library. Margaret Louisa Home (1891) Respectable…

Lue lisää

 AA Milne's childhood teacher was HG Wells, author of the 1897 novel War of the Worlds. Wells was Milne’s botany teacher, taking him and his classmates on field trips around the country. From the beginning, Milne was very interested in his outdoor experiences.In 1913 AA Milne married Dorothy de Selincourt, daughter of the owner of…

Lue lisää

   Matthews' book, 20171968 was a year of bitter protest-marches and sit-ins in Australia against the Vietnam War and against conscription. As a university student then, I remember it well ☹. But in the USA, that year was marred by social and political tur­moil, and violence not seen since the brutal Civil War. Apart from the Vietnam War, 1968…

Lue lisää

Northern Europe: Finland, Iceland, Denmark, Switzerland, Netherlands, Sweden, Germany, NorwayI have examined the World's Most Liveable Cities before, in 2016 and 2018, but now something different. Launched in 2012, the World Happiness Report is an annual survey ran by the U.N.’s Sustainable Development Solutions Network. The survey ranks global happiness in countries around the world.Although the…

Lue lisää

Labrador puppies ready to go into volunteers’ homesVictims Services began trialling Therapy Dogs in Manly Local Court in Sydney in April 2017, promoted by NSW Attorney General Mark Speakman. He announced the rollout of a new Canine Court Companion Programme/CCCP, citing successful cases of dogs in courts in Canada and New Zealand.The Programme received a…

Lue lisää

My Childhood by Maxim Gorky, first published in 1913Aleksei Maximovich Peshkov/Maxim Gorky (1868-1936) was born in the Volga city of Nizhny Novgorod. His cabinet maker father died when Gorky was 4. And he became a total orphan at 9, when his mother died. The boy was then raised in poor cir­cumstances by his grand­parents, but at…

Lue lisää

From 1963-66 inclusive, my closest friends outside school were South African teens of my own age. Their brave parents had made the dec­is­ion to leave the country of their birth, a beautiful land filled with safari holidays, national parks, exotic animals and flowers,  beaches and amazing cities. It must have been a tough decision since my friends’ parents…

Lue lisää

7.3.2021

Decay and rot are established motifs in art history. They address transience and disgust, as well as contemplation, devotion and humility through the tradition of Memento Mori. In contrast to pure motific depictions of decay, Finnish artist Toni R. Toivonen (*1987) arranges deceased animals and creates works, in which organic components such as fur, muscles, flesh…

Lue lisää

Taiteen niin sanottua osallistavaa käännettä on 1990-luvulta alkaen luonnehdittu siirtymänä esineistä ihmisiin, materiaalisesta immateriaaliseen. Kun taideteos syntyy ja toteutuu osallistumisen prosesseissa – sosiaalisessa vaihdossa ja vuorovaikutuksessa – jääkin sen aineellinen puoli usein vähemmälle huomiolle. Osallistavan taiteen tutkimuksissa ovatkin korostuneet ihmisten ja ilmiöiden väliset sosiaaliset ja yhteiskunnalliset suhteet. Osallistavien teosten aineellisuus on tutkimuksellinen haaste. Se on…

Lue lisää

Ellen Thesleffin Marionetteja-puupiirroksen (1908) hahmojen malleina olleiden 1700-luvun marionettinukkejen löytäminen Museo e Centro di Studi Teatrali Casa di Carlo Goldonista Venetsiasta avasi mahdollisuuden taiteilijan luomisprosessin eri vaiheiden tarkasteluun havainnosta toteutukseen. Tutkimusnäkökulman vaihtaminen teoslähtöiseen tutkimusasenteeseen, jossa huomiota kiinnitetään niin toteutustekniikkaan kuin myös teoksen materiaaleihin, mahdollisti taiteilijan havainnon ja valintojen välisen suhteen tarkastelun. Thesleffin puupiirroslaatalle päätyneiden kolmen…

Lue lisää

What does the observation of people walking have to do with interpreting paintings or other artworks, past or present? Can an old painting be ‘activated’ or invite the viewer to participate and experience it more actively? In this paper, I discuss some examples in which my own art research practice has found in bodily movements…

Lue lisää

Artikkelissani tarkastelen pääasiassa runoistaan ja musiikistaan tunnetun saamelaistaiteilijan Nils-Aslak Valkeapään (1943–2001) myöhempää 1980- ja 1990-luvun kuvataidetta.  Tutkimukseni on monitieteinen, ja rakennan analyysikehikkoni taidehistorian tutkimusperinteen sekä saamen- ja alkuperäiskansatutkimuksen pohjalta. Esitän, että erityisesti intertekstuaalisuus tarjoaa oivan taustan pohtia materiaalisuutta ja immateriaalisuutta sekä niiden merkitystä Valkeapään taiteessa. Tarkastelen hänen teoksiaan länsimaisen ja perinteisen saamelaistiedon, vanhan perinteen ja…

Lue lisää

Pyrin lähestymään artikkelissani Georges Didi-Hubermanin materiaalisuuksia koskevaa ajattelua ottaen lähtökohdaksi Immanuel Kantin esikriittisen negatiivisia suureita koskevan tutkielman (1783) sekä Gilles Deleuzen teokset Bergsonisme (1966), Différence et répétition (1968) ja Le Pli. Leibniz et le baroque (1988). Viittaan myös Maurice Merleau-Pontyn Le Visible et l'invisible -teoksessaan (1964) esittämiin näkemyksiin, joiden pohjalta esitän, että se, mihin Didi-Huberman viittaa…

Lue lisää

My analysis will address the following questions: What is the role of time and silence in the melancholy scenes of de Chirico’s early “metaphysical period” (1911–1918) and his articles prior to the year 1920, and how can the question of time be seen as a participant or catalyst in the phenomenon of synesthesia in de…

Lue lisää