Lue lisää

Artikkeli tarkastelee nenetsikirjailija Anna Nerkagin pienoisromaaneja Nogo-suvun Aniko (1976) ja Valkea jäkälä (1996) sekä venäläisen elokuvaohjaaja Vladimir Tumajevin näiden teosten pohjalta ohjaamaa elokuvaa Valkea jäkälä (2014). Lähestyn teoksia kysymällä, kuinka niissä kuvataan arktista tundraa tilana ja kuinka teoksissa kuvattu perifeerinen tila esitetään suhteessa valtakeskuksiin. Artikkelin tärkeimpinä teoreettisina viitekehyksinä toimivat geokritiikki sekä jälkikolonialistinen teoria. Nerkagin teoksissa…

Lue lisää

Lue lisää

Artikkeli käsittelee venäläisten kirjallisuuden- ja kulttuurintutkijoiden 2000-luvulla kehittämää ”pohjoisen tekstin” (Severnyj tekst) kulttuurista konseptia. Aineistona ovat artikkelikokoelmat (2014–2017), joissa erityisesti Arkangelin Pohjoisen (arktisen) federaatioyliopiston tutkijat esittelevät pohjoisen tekstin konseptia ja sen soveltamista kaunokirjallisuuteen. Artikkeli tarkastelee konseptia geopoetiikan ja geokulttuurin näkökulmista ja kysyy, mikä on kirjallisuudentutkimuksen rooli alueellisen identiteetin luomisessa ja kansakuntaa rakentavien ideologisten merkitysten synnyttämisessä.…

Lue lisää

Lue lisää

Artikkelissa tarkastellaan nenetsikirjailija Vasili Ledkovin romaania Pienen pimeän kuukausi (Mesjats maloi temnoty), joka on historiallinen, porojen kollektivisoinnista 1920- ja 30-lukujen Nenetsien kansallisessa piirikunnassa kertovat teos. Romaania tulkitaan kyläproosan keinoja ja keskustelutilaa hyödyntävänä tekstinä, joka nostaa esiin porojen omistamiseen ja ihmisen ja poron vuorovaikutukseen tulleiden muutosten aiheuttamia ristiriitoja sekä kollektivisointiin liittyvää väkivaltaa. Lukutapaa luonnehtii jälkikoloniaalinen ote,…

Lue lisää

Lue lisää

Artikkeli tarkastelee ekokriittisestä näkökulmasta neuvostoaikaisen kirjailijan Boris Šerginin pomorien kansanperinteeseen perustuvista kertomuksista koostuvan tuotannon pohjoisen kuviteltua maantiedettä sekä sen suhdetta luontoon muun muassa kristinuskon ja neuvostomodernisaation konteksteissa. Se esittää, että Šerginin tuotanto rakentaa pomorien narratiivista identiteettiä, jolle keskeisiä ovat rikas elämä meren ehdoilla luonnonvarojen puolesta köyhällä alueella, kristinusko, vanha kulttuuriperintö sekä yhä uusien pohjoisten alueiden…

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

How a species is represented by marketers of animal-based products both reflects and shapes how consumers think about that animal. By examining the explicit statements, and implicit messages encoded in the imagery on supermarket egg boxes, this paper explores how hens are represented by whole egg retailers. Samples were collected from supermarket chain websites in…

Lue lisää

This article examines the possibilities of visual culture to open new perspectives on interspecies relations by analyzing self-portraits from visual artist Elina Brotherus’s photography series Carpe Fucking Diem (2011–2015). Brotherus has suggested that this series talks “about a failure to have a family with kids and give normality the finger”. The self-portraits can be seen…

Lue lisää

Lue lisää

This article takes seriously the claim made by 19th century antivivisectionist Anna Kingsford that experiments on animals constitute a type of malevolent sorcery, more specifically a demonic blood sacrifice. In so doing, the paper follows the work of Pignarre and Stengers in their explication of sorcery and how to “get a hold” of its operations…

Lue lisää

Lue lisää

Artikkeli tarkastelee brittiläisen, spiritualistisen Light-lehden keskustelua eläinten hengistä ja sieluista vuonna 1887. Artikkeli osoittaa, miten spiritualistien kokemusperäinen tieto siitä, että tuonpuoleisessa oli ihmishenkien lisäksi myös eläinten henkiä, vahvisti keskustelua eläinten roolista ihmisten maailmassa. Keskusteluun liittyi nopeasti myös eläinsuojelullinen ja antivivisektionistinen vire.

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää