-

Lue lisää

-

Lue lisää

-

Lue lisää

-

Lue lisää

-

Lue lisää

LATAA NÄKÖISPAINOS TÄSTÄ (1.91MB) Thanatoksen vuoden 2020 ensimmäinen numero sisältää kaksi artikkelia, tutkimuskatsauksen ja kirja-arvion. Julia Kritz ja Anna Liisa Aho käsittelevät artikkelissaan vanhempien ammattihenkilöstöltä saamaa ja toivomaa tukea lapsen saattohoidossa. Kyselytutkimuksessa selvisi, että vaikka vanhemmat saivat ammattihenkilöstöltä tukea, he myös toivoivat kokonaisvaltaisempaa ja laaja-alaisempaa tukea. Artikkeli sisältää suosituksia lasten saattohoidon kehittämiseksi. Heikki Rosenholmin artikkeli…

Lue lisää

Voiko korona-aikana tieteellisen lehden pääkirjoitusta laatia muusta kuin koronasta ja sen vaikutuksista? Ehkä voisi, mutta hieman teennäiseltä se helposti tuntuisi. Pandemian sivuuttaminen olisi kuin silmien ummistamista globaalin olohuoneen virtahevolta. Kun maailma on tippunut jengoiltaan, on myös kulttuurintutkijoiden jälleen palattava perusasioiden äärelle ja arvioitava tieteenalansa suhdetta ympäröivään yhteiskunnalliseen todellisuuteen.

Lue lisää

Lue lisää

Kirja-arvostelun genressä kirjoittaja esittelee, tulkitsee ja arvioi teoksia julkisesti. Kun aikaisemmin kirja-arvostelutoiminta oli keskitetysti mediaorganisaatioiden ohjailemaa, on internet avannut ovet myös tavallisten käyttäjien arvosteluille. Tämän artikkelin aiheena ovat käyttäjälähtöiset kirja-arvostelut kuvanjakopalvelu Instagramissa. Tarkastelun kohteeksi otetaan aihetunnisteen #kirjaarvostelu (N=645) ja #bookreview (N=163 269) sisältäneet julkaisut. Tavoitteena on tutkia, miten visuaalis-tekstuaaliset julkaisut hyödyntävät alustan tarjoamia ominaisuuksia ja…

Lue lisää

Tarkastelemme artikkelissa oma-apukirjallisuuden lukijoiden kokemuksia kirjallisuuden käytöstä ja kirjojen annista analysoimalla oma-apukirjallisuuden lukijoiden kirjoittamia kirjeitä. Tulosten perusteella lukijat eivät vain yksisuuntaisesti omaksu kirjojen välittämiä kulttuurisia malleja, vaan kirjoja käytetään monipuolisiin tarkoituksiin, ja niitä luetaan kriittisesti valikoiden ja dialogisesti pohtien. Kirjojen lukeminen toimii selviytymisoppaana erilaisten ongelmien varjostamassa ja terapeuttisen kulttuurin läpitunkemassa maailmassa.

Lue lisää

Moninaisten sosiaalisten erontekojen risteymäkohtien tarkastelu ‒ intersektionaalisuus ‒ on ollut useilla tieteenaloilla valtavirtaa jo pitkään. Tutkimuksissa on havaittu, että lihavat, rodullistetut naiset kokevat toiseuttamista ja syrjintää yhteiskunnassa. Yksi tapa pyrkiä sanoittamaan tällaisia kokemuksia ovat hypernäkyvyyden ja hypernäkymättömyyden käsitteet, joiden kautta tarkastelen kehopositiivisuusaktivismiin linkittyviä suomenkielisiä digitaalisia sisältöjä. Kehopositiivisuus tähtää siihen, että lihavien ja muiden marginalisoitujen kehojen…

Lue lisää

This article explores the ontological, epistemological, and ethical implications of understanding urban soundscapes as aural commons: as dynamic fields of action shaped together by various actors with heterogeneous valuations. Adopting the perspective of the commons implies that the management ofsoundscapes should not be framed in terms of isolated sound (re)sources but through the social, cultural,…

Lue lisää

This article discusses the claims of entitlement and processes of rendering a story tellable in early twentieth-century Soviet Union through a case study of the play Vavlyo Nyenyangg. The play was co-authored by Ivan Nogo and linguist Grigori Verbov in the context of the creation of a cultural and political intelligentsia, as well as a…

Lue lisää

Kalevalaic runosinging is a Baltic-Finnic tradition of metered oral poetry. In Finland, runo singing and the national epic Kalevala based on this tradition are often seen − especially in public speech − as nationally significant symbols of Finnishness. In this article, I examine how the idea of the Finnishness of traditional runo songs has been…

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää