Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

FM Antti Rousi väitteli 16.10.2020 Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestintätieteiden tiedekunnassa aiheesta "Music information modes and their situational relevance among musicians and music students". Vastaväittäjänä toimi apulaisprofessori Audrey Laplante (Montrealin yliopisto), ja kustoksena professori emeritus Pertti Vakkari (Tampereen yliopisto). Informaatiotutkimuksen ja interaktiisen median alaan kuuluva väitöskirja on luettavissa Tampereen yliopiston Trepo-palvelussa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1499-6. Lektiota on…

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Artikkeli käsittelee autoritaaristen hallitusten ympäristösuhteita. Artikkelin tapaustutkimus käsittelee Unkarin kommunistisen hallituksen reagointia kasvaviin ympäristöongelmiin 1960-luvulla. Artikkelin tarkoituksena on selittää ympäristökriisin tärkeimpiä kansallisia tekijöitä erityisesti Borsodin teollisuusalueeseen liittyen. Ko. alueella luonnonvarojen käyttö aiheutti monimuotoisen ympäristökriisin, minkä ratkaisu vaati valtiotoimijoilta useita eri toimia.  Artikkelissa Unkarin tapaus asetetaan laajempaan kontekstiin: miten ja miksi autoritaariset hallitukset kuten Guatemalan ja…

Lue lisää

Lue lisää

Artikkelissa tarkastellaan, voisivatko vuonna 2016 Jamalin niemimaalla luoteis-Siperiassa ilmenneet pernaruttotapaukset haastaa Venäjällä vallitsevaa diskurssia, jossa mahdollisesti pernaruton ilmenemisen taustalla oleva ilmastonmuutoksen ongelma sivuutetaan. Artikkelissa pohditaan, miten mahdollinen haaste vallitsevalle diskurssille ilmenisi. Tutkimus perustuu rajattuun otokseen kansallisen ja paikallisen tason mediasisältöjä, joissa pernarutto liitettiin ilmastonmuutokseen. Analyysi hyödyntää poststrukturalistisen diskurssiteorian oletuksia sekä dislokaation ja diskursiivisen logiikan käsitteitä…

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää