Lue lisää

In a smart city, technologies are designed to assist people in their everyday lives, like in intelligent homes, public transportation, and e-services. However, this can lead to new kind of marginalisation if people do not fit into the idea of smart citizen. In this article, I consider how the smart city ideology of Oulu in…

Lue lisää

Lue lisää

Pilvi Hämeenaho, Tiina Suopajärvi & Johanna Ylipulli (eds). 2018. Soveltava kulttuurintutkimus. [Applied cultural studies.] Tietolipas 259. Helsinki: Finnish Literature Society. ISBN 978-952-222-975-5.

Lue lisää

Mats Wickström & Charlotta Wolff (eds) 2016. Mångkulturalitet, migration och minoriteter i Finland under tre sekel. [Multiculturalism, migration, and minorities in Finland during three centuries.] Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland nr 803. Helsinki: Society of Swedish Literature in Finland. 360 pp. ISBN 978-951-583-342-6.

Lue lisää

Seija Johnson 2018. I den folkliga modedräktens fotspår. Bondekvinnors välstånd, ställning och modemedvetenhet i Gamlakarleby socken 1740–1800. [In the footsteps of a common folk fashionable dress. The wealth, social position, and fashion awareness of farmers’ wives in Gamlakarlebyparish 1740–1800.] Jyväskylä Studies in Humanities 339. Jyväskylä: University of Jyväskylä. 269 pp. ISBN 978-951-39-7368-1. Permanent link: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7368-1

Lue lisää

A paramilitary forces of Soviet partisans attacked villages and remote houses in the Finnish eastern borderlands during the Continuation War 1941–1944. They burned the houses, stole food and cattle, and killed women, children and elderly people. After the war, the actions of Soviet partisans against civilians were not discussed openly and extensively in public before…

Lue lisää

The events of the Second World War left considerable material remains in Finnish Lapland, ranging from the remnants of structures that were destroyed in the 1944–45 Lapland War, through to small, portable objects connected to soldiers, prisoners of war and civilians. These material remains have variously been saved and cherished by survivors and their families,…

Lue lisää

Maunu Häyrynen & Antti Wallin (eds) 2017. Kulttuurisuunnittelu. Kaupunkikehittämisen uusi näkökulma. [Cultural planning. A new approach to urban development.] Tietolipas 258. Helsinki: Finnish Literature Society.

Lue lisää

Lue lisää

Jari Kupiainen & Liisa Häkkinen (eds). 2017. Kuvatut kulttuurit. Johdatus visuaaliseen antropologiaan. [Pictured cultures. Introduction to Visual Anthropology.] Tietolipas 253. Helsinki: Finnish Literature Society. ISBN 978-952-222-837-6.

Lue lisää

In post-war Finland thousands of children experienced poor upbringing, neglect and abuse, and had to deal with their experiences without social support from adults. In this article we study how difficult and bitter experiences related to childhood crises are remembered, reinterpreted and reframed in later life and in contemporary Finland. As research material we use…

Lue lisää

Maria Vanha-Similä 2017. Yhtiöön, yhtiöön! Lapsiperheiden arki Forssan tehdasyhteisössä 1950–1970-luvuilla. [To the firm, to the firm! The everyday life of families who worked in the Forssa textile industry from the 1950s to the 1970s.] Kansatieteellinen Arkisto 58. Helsinki: The Finnish Antiquarian Society. 250 pp. Diss. ISBN 978-952-6655-05-5 (print). ISBN 978-952-6655-06-2 (electronic). ISSN 0355-1830.

Lue lisää

Dorothea Breier 2017. The Vague Feeling of Belonging of a Transcultural Generation. An Ethnographic Study on Germans and their Descendants in Contemporary Helsinki, Finland. Helsinki: University of Helsinki. 250 pp. Diss. ISBN 978-951-51-3811-8 (paperback). ISBN 978-951-51-3812-5 (PDF).

Lue lisää

Lue lisää

Kaisa Nissi 2017. Uskonnot, kulttuurit ja perhe. Etnologinen tutkimus monikulttuuristenliittojen kerronnoista Suomessa. [Religions, cultures and family. An ethnological study onthe discourses on multicultural marriages in Finland.] Siirtolaisuusinstituutin julkaisuja12. Turku: Finnish Migration Institute. 366 pp. ISBN 978-952-7167-29-8 (print) ISBN978-952-7167-30-4 (electronic) ISSN 2343-3507 (print) ISSN 2343-3515 (electronic).

Lue lisää

Lue lisää

Katja Uusihaka & Matti Eräsaari (eds) 2016. Ruoan kulttuuri. Antropologisia näkökulmia ruoan tutkimukseen. [The culture of food. Anthropological perspectives to the study of food.] Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1419. Helsinki: Finnish Literature Society. 241 pp. ISBN 978-952-222-712-6. ISSN 0335-1768.Jani Kaaro (ed.) 2017. Ruoka-Kalevala – eli makumuistoja Suomesta. [The Food Kalevala – or taste memories from…

Lue lisää

Lue lisää

Artikkeli käsittelee nykyistä lainaus- ja lukemiskulttuuria ja erityisesti naisia – kirjaston suurinta käyttäjäkuntaa – kaunokirjallisuuden lukijoina. Aineistonamme on Vantaan kaupunginkirjaston keräämä digitaalinen lainausdata. Sitä analysoimalla selvitämme, mitä lajeja ja teoksia naislukijat suosivat. Entä vieläkö vallitseva lukutapa on 1970–1980 -lukujen tavoin realistinen, kansallinen ja yhtenäinen? Artikkelissa pohdimme myös kolmen naisten lainatuimman kaunokirjallisen teoksen suosiota keskittyen niistä…

Lue lisää