Tapio Onnela
Viestit: 4866
Liittynyt: 13.09.05 12:40
Viesti: Kotisivu

Teloitettu totuus?

Teloitettu totuus?


Huomenna tiistaina ilmestyy Ajatus -kustannuksen julkaisema teos
Teloitettu totuus - Kesä 1944 (toim. Jarmo Nieminen ja Jukka Kulomaa)
Teos on artikkelikokoelma, jossa kirjoittavat sotahistorian professori Ohto Manninen, sotahistorian dosentti Jukka Kulomaa, yleisesikuntaeverstiluutnantti Jarmo Nieminen, oikeustieteen tohtori Jukka Lindstedt, filosofian maisteri Tapio Nurminen ja toimittaja Pasi Jaakkonen. Teos liittyy keskusteluun siitä missä määrin suomalaiset joutuivat teloittamaan omia sotilaitaan kesän 1944 sekasortoisissa olosuhteissa ja kommentoi Heikki Ylikankaan vuonna 2007 ilmestynytt Romahtaako rintama?

Teoksessa käsitellään kustantajan antamisen tietojen mukaan mm seuraavia kysymyksiä: Miten laajat mitat saanut rintamakarkuruus padottiin ja miten karkureita käsiteltiin? Miten paljon omia sotilaita todella teloitettiin ja ammuttiin kurin ylläpitämiseksi? Pitävätkö väitteet punataustaisten suomalaissotilaiden tapattamisesta tai armeijasta hylkäämisestä paikkaansa? Peittelikö armeija tarkoituksellisesti asioita? Teoksessa pohditaan kustantajan mukaan myös kysymystä siitä, miten tutkijoiden näkemykset saavat tilaa julkisuudessa ja miten ne sen kautta välittyvät niin sanotun suuren yleisön tietoisuuteen. Onko historiatiedotuksemme ajan tasalla? Kenen totuus voittaa?

Teoksessa julkaistaan myös erillisenä liitteenä tiedot kaikista yli viidestäsadasta suomalaisissa tuomioistuimissa vuosina 1939–1944 kuolemaan tuomituista ja heidän kohtaloistaan.

Teoksen toinen toimittaja Jarmo Nieminen on julkaissut blogissaan teoksen yhteydessä käytettyä materiaalia Teloitettu totuus (2008)

Samaisesta blogista on ladattavissa mm. myös hänen Sotahistorian Seuran 5.12. 2007 seminaarissa pitämänsä alustuksen abstrakti ja ppt-diat
IV Armeijakunnan selustassa


Aikaisemmin aiheesta kirjoitti mm emeritusprofessori Heikki Ylikangas teoksessaan Romahtaako rintama? joka ilmestyi vuonna 2007. Ylikangas on osallistunut ahkerasti myös aiheesta käytävään keskusteluun blogissaan. Hän on kommentoinut tuoreeltaan Teloitettu totuus teosta blogissaan
http://blogs.helsinki.fi/hylikang/2008/ ... tu-totuus/

Kirjoituksessaan Ylikangas kritisoi Teloitettu totuus -teosta mm arvostelemalla teoksen kirjoittajien muodollista pätevyyttä ja yhteyksiä armeijaan:
Heikki Ylikangas kirjoitti:Alustajiksi oli minua sentään sivuuttamatta kutsuttu vain historioitsijoita (Jukka Kulomaa ja Ohto Manninen) ja alan harrastelijoita (Jukka Lindstedt ja Jarmo Nieminen), jotka olivat jo julkisuudessa teilanneet kirjani. Muita paitsi OTT, apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedtiä yhdisti kiinteä yhteys armeijaan eikä Lindstedtkään poikennut linjasta. Hän, oikeushistoriallisesta aiheesta mutta ilman sen alan tutkijakoulutusta rikosoikeudessa väitellyt juristi, moitti kirjaani kiivaimmin.

Vaikutelmaksi jää, että armeijan ilmoittamat luvut, joihin kirjassa toisin kuin minun kirjassani keskitytään, ovat yhtä tosia kuin rangaistukset lain- ja oikeudenmukaisia ynnä vielä pilkulleen rekisteröityjä. Kaikkineen kirja vienee tutkimusta kohden sodanaikaisten päättäjien selityksiä, tilastoja ja raportteja. Päättäjät nostetaan tuomareiksi omassa asiassaan.

Useimmat lukijat toimittajia myöten arvioivat teoksen sen pääselityksen uskottavuus lähtökohtanaan, niin kuin on tarkoituskin. Räväkkä uustulkinta kohahduttaa vain hetken, jos juuri tuo uskottavuus puuttuu. Se tuppaa puuttumaan etenkin alan harrastelijoilta. He eivät yleensä edes aseteta kelvollista tutkimusongelmaa, saati vastaa siihen yhtä kelvollisella tulkinnalla.
Ylikankaan kritiikin historiantutkimuksellinen kärki liittyy historialliseen selittämiseen arkistolähteiden pohjalta. Hänen mukaansa lähestyttäessä makrotasoa lähteiden määrä vähenee. Ylikangas toteaa, että todelliset teloitusluvut olisivat synnyttäneet poliittisen myrskyn ja siksi niitä ei ilmoitettu. Ylikankaan mukaan esimerkiksi selitystä Saksan ja Suomen aseveljeyteen ei olisi löydetty ollenkaan jos olisi vain etsitty asiasta kertovia lähteitä, sillä mitään varsinaista sopimustahan asiasta ei tehty.
Heikki Ylikangas kirjoitti:Syvemmät selityspohdinnat, miksi - kysymykset, ja yhteys makrotasoon jäävät syrjään. Harrastajat kuvaavat yksityiskohtia, lainaavat kritiikittömästi virallisia asiakirjoja - ja lopettavat siihen. Lindstedt toteaa (1999) pääesikunnan antaneen kahdesti – ensin eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 1946 ja sitten kuolemanrangaistuksen poistamista pohtivalle komitealle 1949 – virheelliset (aivan liian alhaiset) lukumäärätiedot teloitetuista. Selitystä tähän Lindstedt ei esitä – koska ei ole löytänyt sellaista asiakirjoista!

Niinköhän. Yksin eduskuntakeskustelut paljastavat, että todelliset teloitusluvut olisivat synnyttäneet poliittisen myrskyn. Siksi niitä ei ilmoitettu. Seuraa olennainen lähdekriittinen kysymys: jos jo kahdesti on valehdeltu, millä perusteella armeijan nykyiset tiedot asiasta ovat luotettavia ja aukottomia? Lindstedtin julkisiin asiakirjoihin sitoutuvalla metodilla ei olisi koskaan löydetty nykyistä selitystä Saksan ja Suomen aseveljeyteen, koska maiden kesken ei laadittu kirjallista sopimusta. Senaikaisten päättäjien kanta sodasta pelkkänä puolustussota olisi näin yhä voimassa. Samaten Suomen säilyminen itsenäisenä olisi seurausta rintaman sinänsä urheasta ja taitavasta puolustamisesta Ihantalassa eikä Stalinin ja länsiliittoutuneiden Teheranin sopimuksesta, jossa Stalin sitoutui säästämään Suomen itsenäisyyden vuoden 1940 rajoin ja suurin sotakorvauksin vastikkeeksi neuvostoherruudesta Baltiassa. Koska kuitenkin täydellinen dokumentointi puuttuu, meidän olisi uskottava, että Neuvostoliitto kykeni nujertamaan Suur-Saksan mutta ei halustaan huolimatta valloittamaan pientä Suomea.

Kuvatulla metodilla pääkysymykset jäisivät ylipäätään vaille vastausta, koska lähdetiedot säännöllisesti vähenevät siirryttäessä kohden makrotasoa. Jos vain virallisen asiakirjain ilmoitus pätisi, niin kuin Lindstedt edellyttää, ei tutkijoita kaivattaisi lainkaan. Arkistovirkailijat riittäisivät hyvin kanniskelemaan akteja painoon. Virheiltä siten toki säästyttäisiin, mutta myös vastauksilta pääongelmiin.
http://blogs.helsinki.fi/hylikang/2008/ ... tu-totuus/
Agricolan foorumilla asiasta keskusteltiin viimeksi otsikolla
Romahtaako rintama? keskustelu jatkuu

Raisa
Viestit: 7
Liittynyt: 22.12.07 23:49

Taasko tämä alkaa?

Kappas, kappas. Ylikangas on käynyt ennustajaeukoksi povaamalla tulevan kirjan sisällön ja parjaamalla kirjan kirjoittajia taattuun, tunnustettuun tapaansa. Alkaako tästä taas uusi Heikki-performanssi? Alku on ainakin hyvä, jos mitaksi otetaan kirjoittajien väheksymisen määrä suhteessa luettuihin sivuihin!

Hyvä Heikki, siitä se lähtee. Oikean totuuden puolustaminen pimeyden voimia vastaan!

ralf64
Viestit: 97
Liittynyt: 18.02.08 11:46

Kritisoin Ylikankaan kirjaa eteenkin siltä osin, missä se väittää Neuvostoliitolla olleen Suomen suunnalla vain "rajoitettuja tavoitteita". Se miksi hän jätti siekailematta käyttämättä uutta neuvostoliittolaista aineistoa, joka osoittaa seikkaperäisesti tavoitteiden olleen kaikkea muuta kuin "rajallisia", en tiedä. Todennäköisesti tämä laiminlyönti palveli Ylikankaan valitsemaa linjaa, jossa Aladar Paasosen (päämajan) tiedusteluraportille 19.6.44 pedattiin "käänteentekevää" merkitystä.

Mielestäni paras Kannaksen kesän 1944 taisteluihin liittyvä laaja tutkimus on edelleenkin tri Tapio Tiihosen suorittama (kirjana se ilmestyi nimellä "Ratkaisu Kannaksella 1944"). Tiihonen pureutui nimenomaan Neuvostoliiton sotilasdoktriiniin. Hän tutki perusteellisesti myös kesäkuussa 1944 NL:ssa laadittua Suomen ehdottoman antautumisen asiakirjaa.

Heikki Ylikankaan suurin virhe - suoranainen kardinaalivirhe - oli olla havaitsematta sitä tosiasiaa, että Neuvostoliiton sotilaallinen päätavoite oli luhistaa täydellisesti suomalaisten puolustus Kannaksella viiden ensimmäisen päivän aikana. Näin puna-armeija olisi esteettä marssinut paitsi Etelä-Suomeen myös suomalaisten pääosan - Itä-Karjalassa olleiden osastojen selkään. Luhistuminen olisi ollut näin tapahtuessaan täydellinen.

On edelleenkin täysin käsittämätöntä miten Ylikangas on voinut jättää niin valtavan todistusaineiston käyttämättä kuin on Neuvostoliiton avautuneet arkistot. Tuollainen laiminlyönti viittaa yksiselitteisesti siihen, mistä hän muita syyttää, nimittäin ASENTEELLISUUTEEN.

Emma-Liisa
Viestit: 4990
Liittynyt: 30.01.07 18:25

Re: Teloitettu totuus?

Tapio Onnela kirjoitti: Ylikankaan kritiikin historiantutkimuksellinen kärki liittyy historialliseen selittämiseen arkistolähteiden pohjalta. Hänen mukaansa lähestyttäessä makrotasoa lähteiden määrä vähenee. Ylikangas toteaa, että todelliset teloitusluvut olisivat synnyttäneet poliittisen myrskyn ja siksi niitä ei ilmoitettu. Ylikankaan mukaan esimerkiksi selitystä Saksan ja Suomen aseveljeyteen ei olisi löydetty ollenkaan jos olisi vain etsitty asiasta kertovia lähteitä, sillä mitään varsinaista sopimustahan asiasta ei tehty.
Heikki Ylikangas kirjoitti:Syvemmät selityspohdinnat, miksi - kysymykset, ja yhteys makrotasoon jäävät syrjään. Harrastajat kuvaavat yksityiskohtia, lainaavat kritiikittömästi virallisia asiakirjoja - ja lopettavat siihen.
---
Kuvatulla metodilla pääkysymykset jäisivät ylipäätään vaille vastausta, koska lähdetiedot säännöllisesti vähenevät siirryttäessä kohden makrotasoa. Jos vain virallisen asiakirjain ilmoitus pätisi, niin kuin Lindstedt edellyttää, ei tutkijoita kaivattaisi lainkaan. Arkistovirkailijat riittäisivät hyvin kanniskelemaan akteja painoon. Virheiltä siten toki säästyttäisiin, mutta myös vastauksilta pääongelmiin.
http://blogs.helsinki.fi/hylikang/2008/ ... tu-totuus/
Metodin suhteen Ylikangas kieltämättä osuu oikeaan. Mutta yleinen periaate ei välttämättä todista hänen omaa teoriaansa oikeaksi.

Ennen kaikkea, en ymmärrä miksi Ylikangas ottaa asiat niin henkilökohtaisesti sen sijaan noudattaisi ohjetta "asiat riitelevät, eivät ihmiset". Hänellä on päähänpinttymä, että vain ja ainostaan hän on oikeassa - hän ei ole avoin muille vaihtoehdoille.

Erityisen naurettavaa on, että Ylikangas ennakkoasenteidensa takia tyrmää kirjan, joka ei ole edes ilmestynyt ja jota hän ei ole lukenut.

Tapio Onnela
Viestit: 4866
Liittynyt: 13.09.05 12:40
Viesti: Kotisivu

Re: Teloitettu totuus?

Emma-Liisa kirjoitti:Erityisen naurettavaa on, että Ylikangas ennakkoasenteidensa takia tyrmää kirjan, joka ei ole edes ilmestynyt ja jota hän ei ole lukenut.
Samaa mieltä. Ylikangasta taisi nyppiä se, ettei hän ollut saanut arvostelukappaletta kirjasta ENNEN kuin kirja oli julkaistu. Käsittääkseni kukaan muukaan ei kyllä ollut saanut.
"Pyyntöni saada normaaliin tapaan arvostelijankappale kirjasta kustantaja torjui perustelulla, että tätä teosta ei jaeta ennakkoon. Syytä poikkeusmenettelyyn ei kerrottu.
"

Minä olen luullut, että poikkeus on se, että kirjaa annetaan joillekin etukäteen arvioitavaksi ja muut saavat sen sitten vasta julkistamistilaisuudessa. Näin kustantajat laskelmoivat maksimoivansa julkisuushyödyn. Tästä "embargosta" on viimeaikoina paljon keskusteltukin esim juuri Silvennoisen kirjan osalta.

Emma-Liisa
Viestit: 4990
Liittynyt: 30.01.07 18:25

Jokisipilä täydentää Hesarin arvosteluaan blogissaan 7.10.08: http://www.jokisipila.blogspot.com/

Ilmo Kekkonen
Viestit: 678
Liittynyt: 16.12.07 10:09

Julkistamistilaisuus

Olin paikalla julkistamistilaisuudessa 7.10. 08 Lasipalatsissa.

Tein aika paljon muistiinpanoja ajoin tiukastakin keskustelusta, mutta tuon tässä esille vain pari mielestäni uuden tai aiempaa selkeämmin muodon saanutta asiaa. Jukka Kulomaan puheenvuoroissa tuli hyvin selkeästi esille poissa olleen Jukka Lindstedtin tukimustulos. Hän toteaa Ylikankaan esittämästä 250 teloitetun luvusta ainakin 160 täysin spekulatiivisiksi.Ylikankaan perustelut lähteineen ja tilasto-otantoineen tuomittiin täysin epätieteellisinä.

Tapio Nurminen on ymmärtääkseni ensimmäisenä perin pohjin tutkinut 1918-39 kouluttamatta jätetyt asevelvolliset. Ylikangas väittää heitä olleen 100 000, jotka jätettiin vasemmistolaisina poliittisin perustein pois riveistä ja koulutettiin sitten vasta Jatkosotaan. Nurminen osoitti väitteen täysin paikkansa pitämättömäksi.Kyse oli säästösyistä terveydellisin perustein raakatuista. Suurin osa ei fyysisen heikkouden takia olisi kelvannut koulutukseen oli poliittinen pohja sitten mikä tahansa. Vasemmistolaisia syrjittiin erikois- ja johtajakoulutuksessa, minkä mm. Kari Selen on aiemmin todennut.

Mielstäni Ylikangas oli esitettyjen faktojen edessä täysin avuton, vaikka puolusti ponnekkaasti tyrmättyjäkin näkemyksiään.. Hän jysäytti kuitenkin pienen pommin ilmoittamalla tekevänsä tutkimusta aiheesta
" OIKEUDENKÄYTTÖ JATKOSODASSA". Siinä otetaan huomioon muutkin kuin Ylikankaan jälleen ankarasti tuomitsemat viralliset ilmoitukset. Hän kertoi saaneensa jo tietoja kymmenien miesten surmaamisista erilaissa tilanteissa. Yhtään faktaa ei ollut osaoittaa.

Muuten viittaan Markku Jokisipilän mielestäni erityisen ansiokkaaseen kirja-arvioon.

Luin Ylikankaan viimeisen blogin. En voi kyllin ihmetellä hänen määrittelyään Lindstedtistä ja Niemisestä amatööreinä. Jukka Linstedt on oikeushistoriasta väitellyt tohtori, jolle Ylikangas on itse ollut antamassa arvosanaa. Väitös käsitteli nimenomaan kuolemantuomioita viime sodissa. Löysin siitä aikanaan yhden päivämäärävirheen. Ylikankaan kirjasta keräsin yhdeksän sivun virhelistan pahemmin yrittämättä.

Jarmo Niemeinen on yleisekuntaupseeri ja FL(?). Sotahistorian laitoksen johtajana hän työskentelee koko ajan juuri sotahistorian ja paljolti viime sotien parissa. Olen parin vuoden ajan ollut jatkuvasti tekemisissä hänen kanssaan ja lukenut suuren määrän hänen tekstejään ja julkaisujaan. Mielestäni hän on tasokas asiantuntija. Ylikangas ei lainkaan pärjää sotahistorian tiedoissa hänen kanssaan. Sama koskee Lindstedtiä sotavuosien oikeudenkäytössä.Siinä se taitaa ongelma ollakin. Niemisen nettivustalla www.jarmonieminen.fi/historia, voi hänen tutkimuksiinsa perehtyä.

Huomautan vielä kuuluvani niihin kaiketi toistaiseksi harvoihin, joka on voinut lukea ko.kirjan saatuani sen eilen käsiini. Minun ei edes tarvinnut vertailla sen tietoja perusteellisesti läpikäymääni Ylikankaan kiijaan. Kyllä tilanne on faktatietojen osalta "Kuuden kopla" 100 - Ylikangas 0.

Emma-Liisa
Viestit: 4990
Liittynyt: 30.01.07 18:25

Jukka Tarkka näkyy tukevan Ylikangasta tai oikeastaan hänen metodiaan. Sehän ei vielä sano, onko Ylikangas tällä kertaa oikeassa:

http://personal.inet.fi/koti/jukka.tark ... lvi-08.htm

nylander
Viestit: 1356
Liittynyt: 07.06.06 20:33

Ilmo Kekkonen kirjoitti:Kyllä tilanne on faktatietojen osalta "Kuuden kopla" 100 - Ylikangas 0.
Tässä on lehtitietojen ja erilaisten blogien sisältämien tietojen varassa, mutta tässä vaiheessa näyttää siltä, että nyt ilmestynyt kirja tosiaan sisältää luotettavampaa tietoa kuin Ylikankaan "Romahtaako rintama?"

Se mikä minua askarruttaa, on kysymys siitä, miksi tämä asia näyttää muodostuneen elämää suuremmaksi kysymykseksi esimerkiksi teille, Ilmo Kekkonen ("100 - 0"). Taisitte jo viime talvena povata, että Ylikankaan "tie historioitsijana on kuljettu loppuun", mikä on hämmästyttävä väite.

Ylikankaan ja nyt ilmestyneen kirjan arvioero liikkuu tosin 75 prosentin tietämissä, mutta absoluuttiset luvut ovat kummassakin tapauksessa niin pienet, ettei tällainen suhdeluku kerro paljon mistään todella olennaisesta.

Tarvittiinko todella tällainen "sexviraatti" saamaan aikaan puhenalainen tutkimusnegaatio, olkoonkin että Ylikangas edelleen sitkeästi opponoi?


Ilmo Kekkonen, teidän ja teidän kaltaistenne riehakas euforia, joka kukkii verkkopalstoilla ja lehdissä, panee epäilemään, että kaiken takana kuitenkin on paljon syvempiä, historiapoliittisia ja, sanalla sanoen, poliittisia syitä.

Tapio Onnela
Viestit: 4866
Liittynyt: 13.09.05 12:40
Viesti: Kotisivu

nylander kirjoitti:Ilmo Kekkonen, teidän ja teidän kaltaistenne riehakas euforia, joka kukkii verkkopalstoilla ja lehdissä, panee epäilemään, että kaiken takana kuitenkin on paljon syvempiä, historiapoliittisia ja, sanalla sanoen, poliittisia syitä.
On kyllä totta, että kuten niin usein varmaan myös nytkin historiaa/historian tulkintaa on hyvin vaikeaa erottaa politiikasta. Mutta tässä tapauksessa minulle tulee kyllä myös mieleen sananlasku: "niin metsä vastaa kun sinne huudetaan". Sen sijaan, että Ylikangas pitäytyisi vain kylmästi asiassa, hän katsoo esimerkiksi aiheelliseksi närppiä tutkijoiden muodollisia pätevyyksiä vaikka vaikuttaa siltä, ettei hän itsekään ole mitenkään 100% täydellinen tutkija, joka ei koskaan erehdy.

Emma-Liisa
Viestit: 4990
Liittynyt: 30.01.07 18:25

nylander kirjoitti: panee epäilemään, että kaiken takana kuitenkin on paljon syvempiä, historiapoliittisia ja, sanalla sanoen, poliittisia syitä.
Ylikankaan kohdalla ei tarvita poliittisia syitä, henkilökohtaiset syyt ovat kylliksi. Tällä tarkoitan sitä, että hänellä on tapana leimata eri mieltä olevat ja jopa väittää, ettei kukaan voi rehellisistä syistä olla eri mieltä hänen kanssaan.

Ilmo Kekkonen
Viestit: 678
Liittynyt: 16.12.07 10:09

Vastaus Nylanderille

Ensin pieni korjaus. Jarmo Nieminen ei ole FL. Kyseessä on minun väärinkäsitykseni.

Mitä tulee Nylanderin arvioihin mielipiteistäni, niin totean vain ilmoittaneeni faktatietojen osoittavan sotahistorioitsijoiden ja Ylikankaan eroa 100-0. Tämä perustuu siihen virhesumaan, joka on tyypillistä Ylikankaan sotahistorian kirjoille alkaen Tie Tampereelle teoksesta. Sillä on toki arvonsa erinomaisen kuvauksena vuoden 1918 sodasta.

Kuuden tutkijan "vastakirja" oli todella tarpeen. Syyn löytää Nylanderkin lukemalla vaikka Romahtaako rintama-kirjassa esitetyt perusteettomat arviot aiemmasta ( Ylikangasta edeltävästä) sotahistorian tutkimuksesta.Tietysti kannattaa vertailla Ylikankaan Romahtaako rintama ja tämä Teloitettu totuus keskenään. Nylander ei näytä jälkimmäistä lukeneen.

Ylikankaalla on varmasti ansionsa oikeus- ja kotiseutuhistorian tutkijana. Pätevän historiantutkijan mielipiteen hänen sotahistoriantutkijan taidoistaan voi lukea vaikka Markku Jokisipilän blogista ja tietysti tämän nykyisen kähinän osalta vaikkapa kirjasta "Teloitettu totuus".


En tunne tässä tilanteessa euforiaa.Pikemmin olen pahoillani siitä, että suomalaisille tarjoillaan jatkuvasti epätarkkaa jopa täysin harhaanjohtavaa tietoa viime sotien historiasta. Siinä sivuutetan usein tyynesti aiempi tutkimus, kuten Huhtiniemen tapauksessa selvästi ilmeni. On surullisen paljon ihmisiä, jotka uskovat mihin tahansa "tutkimukseen", kunhan se on negatiivista ja mielellään tarjotaan uutena ja sensaatiomaisena tietona. Olen tyytyväinen siihen, että ainakin osittain tilanne korjantuu.Ei sensaatioihin pyrkivä sotahistorian kirjoitus tähän lopu, eikä tietysti tarvikaan.

Vihjailut asian poliittisesta puolesta jätän omaan arvoonsa. Toivon Nylanderin osoittavan, missä kohdassa esimerkiksi minun ( tai em.kuuden ryhmän) Ylikankaan tietoihin suunnattu kritiikki on asiallisesti väärässä.

Sinänsä henkilöön kohdistuvat hyökkäykset näkyvät kuuluvan asiaan aina kun Ylikangas on tapeetilla. Sen voi todeta hänen blogistaan. Nylander jatkaa samaa rataa.Olen osaltani pyrkinyt pysymään henkilöiden tekemisissä, en heidän persoonissaan. Jos olen siinä epäonnistunut, olen pahoillani ja pyrin korjaamaan tapani.

Eiköhän jatketa sotahistorian faktoilla?

nylander
Viestit: 1356
Liittynyt: 07.06.06 20:33

Ilmo Kekkonen kirjoitti:Sinänsä henkilöön kohdistuvat hyökkäykset näkyvät kuuluvan asiaan aina kun Ylikangas on tapeetilla. Sen voi todeta hänen blogistaan. Nylander jatkaa samaa rataa.Olen osaltani pyrkinyt pysymään henkilöiden tekemisissä, en heidän persoonissaan.
Olen ilmaissut näkemykseni 8.10.2008 tälle foorumille kirjoittamassani viestissä eikä minulla ole tarvetta jatkaa. Edellä oleva lainaus antaa kuitenkin aihetta vielä lyhyeen kommenttiin: Lukekaapa, Ilmo Kekkonen, muistin virkistämiseksi uudestaan kaikki ne viestit, jotka kirjoititte professori Ylikankaasta vuodenvaihteessa 2007/2008 käydyssä keskustelussa.

Ilmo Kekkonen
Viestit: 678
Liittynyt: 16.12.07 10:09

Entä itse asia?

Minulla ovat omat mielipiteeni tiedossa ilman kertauksiakin. Totean vain, että henkilökohtaisen hyökkäyksen aloitti Ylikangas Seurassa kesällä 2007 esittämällä minusta ja kesän 1944 tapahtumista joukon perättömiä väitteitä, jotka oikaisin. Mutta tätä en halua jatkaa.

Nylanderille totean, että erot kuuden ryhmän ja Ylikankaan tiedoissa eivät kenties ole prosentualisesti merkittävät. Oleellista on, että Ylikankaalla ei ole osoittaa mitään faktaperusteita teloituslukemilleen. Ne ovat pelkkää arvailua. Lindstedtin esittämät luvut ovat faktaa. Siinä on asian ydin. Lopulliset luvut kenties selviävät jatkossa. Teloitettujen ja ammuttujen määrä tuskin juuri muuttuu. Kyse on siitä, miten muilla tavoilla menehtyneitä
otetaan lukuihin mukaan.

Ilmo Kekkonen
Viestit: 678
Liittynyt: 16.12.07 10:09

Ylikankaan blogi

Totean edellä Ylikankaan teloituslukemien olevan pelkkää arvailua. Hän vahvistaa asian uusimmassa blogissaan. Hän ilmoittaa, ettei ole tehnyt tukimusta teloitetuista vaan arvion. Harrastelijat ovat tehneet tutkimuksen, joka sisältääkin vain paikkaansa pitämättömän tilastoinnin kopiointia.

Jotenkin näin se meni. Lukekaapa.

Palaa sivulle “Puheenvuoroja historiasta”