jsn
Viestit: 2059
Liittynyt: 08.02.09 19:24

Re: Jatkosodan alku

Heikki Jansson kirjoitti:En ole vaatinut Sinun poistamistasi palstalta. Olen sen sijaan peräänkuuluttanut sitä, että änkeämisesi kerrotusti muka loukautun asianomistajan asiamieheksi, vastoin tämän (oletettua) tahtoa edellyttäisi minusta Sinulle sopivaa käytösrangaistusta.
Ainoa mahdollinen rangaistus on käytännössä sulkeminen palstalta. Mitä ihmeen muita rangaistuksia voi olla, sakkoja vai?

En ole ängennyt vaan osallistunut keskusteluun. Tätä ei ole keneltäkään kielletty, vaikka minulla ei ilmeisesti mielestäsi tällaista oikeutta ole. Olen myös hämmästellyt omituista raivoamista, kun kerran kyse on päivänselvästä asiasta ilman että siinä tarvitaan mitään asianomistajuutta.

Albert Ravila
Viestit: 263
Liittynyt: 22.10.08 18:14

Re: Jatkosodan alku

Jansson kirjoitti:Sitaattioikeus kuulunee nykyisinkin oppikirjoihin oikeustieteellisessä - varmaankin omalla selitysteoksellaan - enkä usko että jsn:n sitaattioikeuden keksiminen ole ainoallekaan lakimiehelle mikään uutuus
”Sitaattioikeus” on hauska ilmaisu tässä yhdessä, varsinkin, kun siihen liitetään oma ”selitysteos”. Tästä voi jollekin syntyä sellainen kuva, että ”sitaattioikeus” olisi jopa oma oikeudenalansa. Valistuneena maallikkona Jansson toki tietää asian oikean laidan.
Jansson kirjoitti:Mutta jsn:n tietysti pitää aloittaaa ensi askeleensa siitä mistä aita – ainakin vaikuttaa – matalimmalta, eli yksinkertaisesta muutaman lakipykälän kopioinnista copy-paste-tekniikalla.
Sikäli kun tällaisten asioiden yhteydessä on ylipäätään tarpeellista lähteä säännöksillä operoimaan, ei copy-paste –tekniikka välttämättä ole aivan huono. Se hyvä puoli on nimittäin se, että väite tulee oikeudelliselta kannalta täsmällisesti perustelluksi. Copy-paste –tekniikkaa käyttävä siis ilmoittaa, että jonkin asia on hänen mielestään A, ja hän perustelee näkemystään lainkohdilla X ja Y. Asiantuntevat palstan lukijat voivat sitten arvioida, kuinka hyvin copy-peistaaja on perusteluissaan onnistunut. Joka tapauksessa tekniikka on parempi ja lukijaystävällisempi, kun Janssonin käyttämä tapa viitata koko lakiin:
Jansson kirjoitti:Suomessa sellaista ei tunneta vaan meillä on voimassaoleva tekijänoikeuslaki, joka sisältää määräykset, joita sovelletaan siteeraamiseen, ei mitään komentojasi tottelevaa ”copyrightia”, joka on peräisin Yhdysvalloista. Ks. Suomen osalta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404
Tässä lukija joutuu kahlaamaan koko lain lävitse, mikä on työlästä. Tällainen käytäntö on mielestäni puolustettavissa vain sikäli, kuin Janssonin tarkoitus oli osoittaa, ettei tekijänoikeuslaista löydy termiä ”copyright”. Jos taas Janssonin tarkoitus oli tuoda esiin siteeraamista koskevat säännökset, olisi hän mielestäni voinut ne viestiinsä kopioida. Vaihtoehtoisesti hän olisi voinut mainita kysymykseen tulevat lainkohdat tekijänoikeuslaissa.
Jansson kirjoitti:Jos nimim. jsn toisaalta aikoo oikeustieteelliseen opiskelemaan tämän tulisi nyt viimeistään hankkia kirjat sisäänpääsykokeeseen sillä pääsykokeeseen on aikaa enää vain muutama kuukausi (tämä edellyttäen tietysti että nimim. jsn on selvinnyt ylioppilaaksi).
Tällä palstalla käytävää keskustelua varten ei mielestäni tarvitse lähteä oikeustiedettä opiskelemaan. Mutta jos opinnot muusta syystä kiinnostavat, niin ylioppilastutkinto ei ole välttämätön niiden aloittamiseksi. Ainakin Helsingissä voi nimittäin opinnot aloittaa ylioppilaan lisäksi henkilö, joka on suorittanut:

”- vähintään kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat
aikaisemmat opinnot

- ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoi-
tetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkin-
non tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon”.

Klaus Lindgren
Viestit: 1153
Liittynyt: 30.11.05 13:31

Re: Jatkosodan alku

No niin, asia lienee jo tullut hyvin selväksi: saa siteerata, mutta ei saa esittää toisten kirjoittamaa omakseen. Joten se siitä, ja nyt väki voi palata keskustelemaan jatkosotaan liittyvistä asioista.

Heikki Jansson
Viestit: 662
Liittynyt: 14.04.06 12:55
Paikkakunta: Kirkkonummi

Re: Jatkosodan alku

skrjabin kirjoitti:Se että Pelho jatkuvasti täällä kopioi Selinin tekstiä ilman että esittää lähteensä ja ilman että edes kertoo ettei kyse ole hänen omasta tuotoksestaan ei tietysti ole pelkästään hänen ja Selinin välinen asia, vaan palstan ylläpidolla on kyllä ihan velvollisuuskin puuttua asiaan kun asia nyt heidän tietoonsa on saatettu. Siten mahdolllisen luvan "tivaaminen" on nähdäkseni aivan oikeutettua. Salliessaan Pelhon toimien jatkuvan tulee palstan ylläpito itse osalliseksi mahdolliseen tekijänoikeusrikkomukseen avunantajan roolissa.

Olet oikeassa, minusta tosin vain osittain. Minua on täällä syytelty turhan pitkänkin kirjoituksen kirjoittamisesta tässä humanistien mielestä yksinkertaisessa asiassa joka vain koskee muutamaa pikkuseikkaa eli 1) asianomistajarikoksen käsitettä, 2) Pelhon velvollisuuksia ilmoittaa Selinin nimi (ns. luovuttamattomat tekijänoikeukdet) 3) Pelhon oikeutta siteeraamiseen (ns. jokamiehen sitaattioikeus) 4) Pelhon velvollisuutta ilmoittaa lähdetietonsa Agricolan sääntöjen valossa 5) Lindgrenin oikeus esittää editiovaatimuksia Pelholle yleisen lain valossa 6) Lindgrenin oikeus esittää kysymyksiä Pelholle Agricolan sääntöjen valossa ja 7) Selinin oletettu tahto "taistelussa fasisteja vastaan" ml. mahdollinen tekijänoikeudesta luopuminen ja sen pätevyys sekä avun-onto tekinjänoikeusrikkomukseen. Ehkäpä joku humanisti tekisi sen lyhyemmin. Mene ja tiedä.

Näistä olet mielestäni oikeassa kohdan 3) vaikutuksesta kohdan 6) mukaiseen Pelhon velvollisuuteen (jota kirjoituksesi sinänsä käsitteleekin) - avunanto-kysymys jää puolestani avoimeksi (voidaan näet agumentoida, kuten Sinä, että kun avunanto on rangaistavaa, niin täytyy tarkastamiseenkin olla mahdollisuus, tai vaihtoehtoisesti, koska tarkastamiseen ei ole mahdollisuutta, ei avunantokaan voine olla rangaistavaa - puhtaan loogisesti ei kumpikaan argumentaatio ole sen pätevämpi kuin toinenkaan).

Lisäksi on hiukan epäselvää, mikä on työväen perinneyhdistyksen ilmoitus oikeudelliselta luonteeltaan - onko yhdistys siinä mahdollisesti Selinin tekijänoikeuksien omaajana antanut suostumuksensa rajattomaan teoksen vapaaseen jakeluun kaikille (niin kuin se ilmeisesti on) pidättäen itselleen vain tuotot kirjojen paperikopioiden myynnistä. Silloin voi Pelho viitata kintaalla koko tekijänoikeuslaille ja - tietysti tekijän nimi mainiten - siteerata vaikka teos kokonaisuudessaan tekijänoikeuslain tätä estämättä.

Sen sijaan pidän hyvin arveluttavana näkökohtaasi jonka mukaan palstalle syntyisi jonkinasteinen velvollisuus selvittää kirjoittajien toimien lain noudattaminen. Ei ole kohtuullista, että Onnelalle (tai tämän toimeksiannosta Lindgrenille) sälytettäisiin velvollisuus jokaisen viestin kohdalla erikseen otsa rypyssä miettiä viestin sisältöä tekijänoikeuslain valossa. Lisäksi tulkintasi aiheuttaisi turhia rasituksia moderaattorien ja kirjoittajien suhteissa (kysynkö vai enkö kysy, poistanko vai enkö poista yms.). Ei ketään pidä panna ehdoin tahdoin vastuuseen muiden teoista eikä sellaiseen vastuuseen ole kenenkään yksityisen edun mukaista pyrkiä. Vai erittäin painavien yleisten syiden on katsottu konstituoivan oikeusperusteen vastuulle toisen teoista.

Lähtökohdan täytyy siis olla luottamus siihen, että kirjoittajat itse huolehtivat lain noudattamisesta. Vain mikäli ilmenee erityistä aihetta, on mielestäni tämän näkökohdan valossa velvollisuus lähempään tarkasteluun. Ja mitä se erityiset syyt sitten ovat. Antaa oikeuskäytännön ratkaista, niin kuin tuomioistuinjuristi tuskailee etsiessään turhaan johtoa hänen ratkaistavakseen asetetulle asialle.


Semmottii...

Vetehinen
Viestit: 2704
Liittynyt: 18.06.07 23:35

Re: Jatkosodan alku

Heikki Jansson kirjoitti:Siirryin sitten käsittelemään Klaus Lindgrenin viestiä siltä osin kun siinä oli käsitelty tämän luvan tivaamista Pelholta.
Joka oli täysin aiheellista ja tarpeellista sillä kai me odotamme, että moderointi toimii hiukan asiallisemmin kuin taviskirjoittajat.

Keskustelu on mennyt ohipuhumiseksi kun muutamat kirjoittava lainausten ilmoittamisesta (jota kukaan ei ole kiistänyt) ja ydin oli kuitenkin Lindgrenin vaatimus luvasta (jonka moni haluaa ohittaa ikään kuin sitä ei olisi tapahtunutkaan).

Heikki Jansson
Viestit: 662
Liittynyt: 14.04.06 12:55
Paikkakunta: Kirkkonummi

Re: Jatkosodan alku

Albert Ravila kirjoitti:”Sitaattioikeus” on hauska...

Jäin ihmetteĺemään mitä tekemistä viestilläsi oli asian kanssa. Ehkei mitään? Tai ehkäpä saamme kuulla sen seuraavassa osassa telkkarin piirrettyä "Härski-jsn ja Valtiopetturi-Saku"-tarinaa?

Jäämme luottavaisin mielin odottamaan.


Semmottii...

Albert Ravila
Viestit: 263
Liittynyt: 22.10.08 18:14

Re: Jatkosodan alku

Jansson kirjoitti:Olet oikeassa, minusta tosin vain osittain. Minua on täällä syytelty turhan pitkänkin kirjoituksen kirjoittamisesta tässä humanistien mielestä yksinkertaisessa asiassa joka vain koskee muutamaa pikkuseikkaa eli 1) asianomistajarikoksen käsitettä, 2) Pelhon velvollisuuksia ilmoittaa Selinin nimi (ns. luovuttamattomat tekijänoikeukdet) 3) Pelhon oikeutta siteeraamiseen (ns. jokamiehen sitaattioikeus) 4) Pelhon velvollisuutta ilmoittaa lähdetietonsa Agricolan sääntöjen valossa 5) Lindgrenin oikeus esittää editiovaatimuksia Pelholle yleisen lain valossa 6) Lindgrenin oikeus esittää kysymyksiä Pelholle Agricolan sääntöjen valossa ja 7) Selinin oletettu tahto "taistelussa fasisteja vastaan" ml. mahdollinen tekijänoikeudesta luopuminen ja sen pätevyys sekä avun-onto tekinjänoikeusrikkomukseen. Ehkäpä joku humanisti tekisi sen lyhyemmin. Mene ja tiedä
Humanistiksi Jansson on onnistunut mielestäni kohtuullisen hyvin. Joka tapauksessa huomattavasti paremmin kuin eräs emeritusprofessori, joka taannoin oli löytävinään vakavia puutteita eräistä korkeimman oikeuden ratkaisuista.
Jansson kirjoitti:Vai erittäin painavien yleisten syiden
Jäin ihmetteĺemään mitä tekemistä viestilläsi oli asian kanssa. Ehkei mitään? Tai ehkäpä saamme kuulla sen seuraavassa osassa telkkarin piirrettyä "Janssonin kiusaus Agricolassa" -tarinaa? Jäämme luottavaisin mielin odottamaan.

skrjabin
Viestit: 778
Liittynyt: 28.09.07 21:54

Re: Jatkosodan alku

Heikki Jansson kirjoitti:
Sen sijaan pidän hyvin arveluttavana näkökohtaasi jonka mukaan palstalle syntyisi jonkinasteinen velvollisuus selvittää kirjoittajien toimien lain noudattaminen. Ei ole kohtuullista, että Onnelalle (tai tämän toimeksiannosta Lindgrenille) sälytettäisiin velvollisuus jokaisen viestin kohdalla erikseen otsa rypyssä miettiä viestin sisältöä tekijänoikeuslain valossa.
[--]
Lähtökohdan täytyy siis olla luottamus siihen, että kirjoittajat itse huolehtivat lain noudattamisesta. Vain mikäli ilmenee erityistä aihetta, on mielestäni tämän näkökohdan valossa velvollisuus lähempään tarkasteluun.
En toki edellytä että kaikkea tulisi tarkistaa tai että siihen edes olisi minkäänlainen velvollisuus, kyllä palstan ylläpito voi aivan hyvin vedota siihen että toimivat hyvässä uskossa ja luottavat kirjoittajiin ja vedota myös siihen että kaikkea ei voi tarkistaa. Tässähän oli nimenomaan kuitenkin kyse jossa tilanne on palstaa valvovien tahojen tietoon jo selkeästi saatettu. He ovat jo aiheellisesti Pelhon toiminnasta huomauttaneet, ja jatkossa poistanevat viestejä mikäli aihetta ilmenee. Pelhohan toimii jo palstan omienkin sääntöjen vastaisesti.

Ei liene tarpeen tätä nyt yhtään tämän pidempään vatvoa, loppu jääköön moderaattoreiden huoleksi, joten olkoon tämä nyt ainakn osaltani viimeisenä kommenttina aiheeseen.

Tapio Onnela
Viestit: 4892
Liittynyt: 13.09.05 12:40
Viesti: Kotisivu

Re: Jatkosodan alku

skrjabin kirjoitti: Tässähän oli nimenomaan kuitenkin kyse jossa tilanne on palstaa valvovien tahojen tietoon jo selkeästi saatettu. He ovat jo aiheellisesti Pelhon toiminnasta huomauttaneet, ja jatkossa poistanevat viestejä mikäli aihetta ilmenee. Pelhohan toimii jo palstan omienkin sääntöjen vastaisesti.
Näinhän se on lisäksi muistuttaisin, että rekisteröidyttään käyttäjä hyväksyy mm seuraavat asiat:
Suostut olemaan esittämättä loukkaavaa, vihamielistä, epämoraalista tai muutakaan materiaalia, joka voisi loukata voimassa olevia lakeja oli se sitten omassa maassasi, se maa, johon "Agricolan uutis- ja keskustelufoorumit"-palvelin on sijoitettu tai kansainvälisiä lakeja. Toimimalla tätä vastoin voidaan sinut välittömästi ja lopullisesti poistaa järjestelmän käyttäjistä ja tarvittaessa internet-yhteydentarjoajaasi otetaan yhteyttä. Kaikkien viestien IP-osoite tallennetaan näiden ehtojen noudattamisen tarkkailua varten. Hyväksyt, että "Agricolan uutis- ja keskustelufoorumit" on oikeus poistaa, muokata, siirtää ja sulkea mikä tahansa keskusteluketju tai viesti niin halutessamme.
Toisen nimissä esiteteyt puheenvuorot, kuten Pelhon lainaukset ominaan muiden teksteistä lähdettä ilmoittamatta, tullaan poistamaan.

Mutta jotain positiivistakin tässä sentään on tullut ilmi: vaikka keskustelijat ovatkin eri mieltä Pelhon esittämistä väitteistä, niin aika monet heistä tuntuvat olevan yhtä mieltä ainakin siitä, että foorumien moderointi on puolueellista, ala-arvoista, täysin luokatonta jne...

Albert Ravila
Viestit: 263
Liittynyt: 22.10.08 18:14

Re: Jatkosodan alku

Tapio Onnela kirjoitti:Mutta jotain positiivistakin tässä sentään on tullut ilmi: vaikka keskustelijat ovatkin eri mieltä Pelhon esittämistä väitteistä, niin aika monet heistä tuntuvat olevan yhtä mieltä ainakin siitä, että foorumien moderointi on puolueellista, ala-arvoista, täysin luokatonta jne...
Kovaan vaatimustasoon ja vastakkaisiin suuntiin menevien moderointitoiveisiin nähden valvojat ovat mielestäni onnistuneet hyvin. Mitä tulee Pelhoon, niin hänen kohdallaan minua häiritsevät jopa suoria lainauksia enemmän hänen tapansa toistaa ja aloittaa yhä uudelleen keskusteluja samoista aiheista ilman uusia argumentteja.

Tapio Onnela
Viestit: 4892
Liittynyt: 13.09.05 12:40
Viesti: Kotisivu

Re: Jatkosodan alku

Albert Ravila kirjoitti:Mitä tulee Pelhoon, niin hänen kohdallaan minua häiritsevät jopa suoria lainauksia enemmän hänen tapansa toistaa ja aloittaa yhä uudelleen keskusteluja samoista aiheista ilman uusia argumentteja.
Viime kierroksella muistaakseni viestejä alettiin poistaa juuri siksi, etteivät ne olleet keskustelupuheenvuoroja vaan oman asian fanaattista esittämistä, eihän se mitään keskustelua ole.

Minusta asiallinen keskustelu etenee siten, että joku esittää argumentin, perustelee sen ja kun tähän argumenttiin on vastattu perustelemista kyllä voidaan jatkaa kunhan siinä on otettu huomioon esitetyt vasta-argumentit ja vastattu myös niihin. Tätähän Pelho ei juuri koskaan tee.

Viktor Miinalainen
Viestit: 4
Liittynyt: 20.05.11 17:08

Re: Jatkosodan alku

Tapio Onnela kirjoitti:Näinhän se on lisäksi muistuttaisin, että rekisteröidyttään käyttäjä hyväksyy mm seuraavat asiat:
Suostut olemaan esittämättä loukkaavaa, vihamielistä, epämoraalista tai muutakaan materiaalia
Koskeeko tämä myös Pelhon juttuja viikunanlehtenään käyttävää, voimakkaasti kirjoitteluaan aktivoinutta professori Heikki Ylikankaan viharyhmää... :lol:

Albert Ravila
Viestit: 263
Liittynyt: 22.10.08 18:14

Re: Jatkosodan alku

Pelho kirjoitti:Kun keskustelemme jatkosodan alkamisesta, niin mielestäni Mannerheimin yllä lainattu teksti, jossa kerrotaan "meillä olevan historiallisen tehtävä, jonka me edelleen täytämme", viittoo jo verbin valinnassa sotilaskäskymuotoon tulevasta messiaanisesta tehtävästämme vieraan rodun, ryssien, ja heidän sivystyksensä, hävittämiseksi ja "omamme pelastamiseksi".
Sinnehän se tottamaar viittoo. Ja heittää myös mielestäni himmeän valojuovan Taavetin karkurileirin (tai HTK 1:n surullisenkuuluisan lisäelimen) suuntaan. Sillä ylipäällikköhän ei tulisi antamaan armoa niille, jotka tykkänään sanoutuisivat irti tuosta messiaanisesta tehtävästä. Nämä tulisivat olemaan maansa kavaltajia, ja heidät tultaisiin ampumaan omin asein.

Heikki Jansson
Viestit: 662
Liittynyt: 14.04.06 12:55
Paikkakunta: Kirkkonummi

Re: Jatkosodan alku

Poisto
Viimeksi muokannut Heikki Jansson, 25.04.13 18:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.

Heikki Jansson
Viestit: 662
Liittynyt: 14.04.06 12:55
Paikkakunta: Kirkkonummi

Re: Jatkosodan alku

Heikki Jansson kirjoitti:
jsn kirjoitti:
Heikki Jansson kirjoitti:En ole vaatinut Sinun poistamistasi palstalta. Olen sen sijaan peräänkuuluttanut sitä, että änkeämisesi kerrotusti muka loukautun asianomistajan asiamieheksi, vastoin tämän (oletettua) tahtoa edellyttäisi minusta Sinulle sopivaa käytösrangaistusta.
Ainoa mahdollinen rangaistus on käytännössä sulkeminen palstalta. Mitä ihmeen muita rangaistuksia voi olla, sakkoja vai?
Suomen lakii tuntee vankeusrangaistuksen sekä erätä sivurangaistuksia.

Miksi oletat että Sinut pitäisi mielestäni poistaa palstalta. En ole sanallakaan mainninnut palstaa siinä yhteydeessä jossa totesin Sinun käyttäytymisesi olevan siinä määrin ala-arvoisen, että Sinua pitäisi minun moraalini mittapuun mukaaan ojennukseksi rangaista käytösrangaistuksella.

Lisäksi käyttäydyt jatkuvasti loukkaavasti, siiinä määrin ettei kenellekään muulla paitsi minulla ole selvillä enää 'kuka meistä aloitti'. Kutsunet sitä muistaakseni piikittelyksi, mutta oli nimi mikä hyvänsä olisi hyvä jos tuonkin kaltaiset poistetaisiin teksteistä, mielummin moderaattorin punakynällä varustettuna 'poistettu hävyttömyys'-keskelle viestiä merkinnällä.

Yksinkertaista, eikö vain. Esimerkiksi skalman.nu foorumilla tehdään niin ja se opettaa, voin kertoa kokemuksesta, ihmeesti. On kuin polttomerkillä olisi lyöty. Eikä Siinä nokankoputus auta, merkintä on kunnes se siirtyy viestiketjussa ylöspäin, kadotakseen aikanaan. Se vaikuttaa saman tien eikä viidestoista päivä. Moderaaatttorit ovat täysin laiminlyöneeet tällaisen muodollisen moderoinnin ja sen sijaan huonolla menestyksellä keskittyneet asialliseen.

Niinpä esim. Kekkonen ikään kuin tilasi Klaus Lindgrenin paikalle ja heti tuli moderaattorilta torut kun "sotahistorioitsija" Kekkonen tilasi joihin Kekkonen siten vetosi. Kekkosen julkaisupuoli koostunee muuten Tuusulan kunnan historiikista eikä muuta kirjsallista "näyttöä" tällä sotahistorioinnista tietääkseni ole, joten se "dotahistorioitsijasta"). Vetehinen sai muistaakseni mitäänsanomattomat torut ja siinä se oli. Jos Kekkosen viestit olisi merkitty punakynällä ne olisivat - ainakin alkuaikoina - loistaneet punaisina kuin aamurusko Pelhon vitivalkoista vastaan. Sitä minä vastustan, että moderaattorit ovat osallistuneet mainitusti Pelhon lynkkaukseen kuin sheriffit konsanaan USA:ssa. Muutenkin on lynkkausmeininki Pelhoa vastaan ollut täällä melkoinen - vain muutamia asiallisia puheenvuoroja olen nähnyt, kuten skrjabinin. Palvo panee omiaan siinä missä Pelhokin ekä kukaan ihmettele, mutta sitten Pelhoa ilmeisesti koska Kekkonen mekkaloi niin vietävästi. Jätetään minusta Pelhokin rauhaan.

Minähän vain siinä voittaisin koska harva muu on yhtä asiallinen vaikka niitäkin on kuten malliesimerkki nylander tai vaikkapa skrjabin tai MM muutamia mainitakseni. Minäkin olen asiallinen kunnes Sinä - tai vielä Sinuakin huomattavasti hävyttömämpi filosofian lisensiaatti Jussi Jalonen - tulee paikalle. Silloin alkaa vasta sontaa lentämään ja ilma on sakeaa sonnasta. Ehkä Onnelan mielestä Jalonen on tosi humanisti = sonnanheittäjä = tosi mies? Palsta saa mitä tai tilaa (tai tark. tilaa). Loppuisi Lindgreniltäkin aihe valitukseen kun tämä päsisi (rutiinitapauksista) vain lyömällä leiman "poistettu hävyttömyys" se enempiä torumatta.

Ota nyt opiksesi edes tämän kerran, älä enää heitä silmilleni omaperäisiä sanontojasi kuten "raivoaa". Voi vallan hyvin käyttää sanontaa "mainitsee" tai vaikkapa kirjoittaa fiuuuuuuuuuuuutt foooooooooittt fjoooooooong! - katsos ääniefektit kun täytynee muistaa myös, lol :) Keinojahan on monia. - Ei aihetta enempään.

Semmottii...

Palaa sivulle “Puheenvuoroja historiasta”