Martti Tapio Pelho
Viestit: 322
Liittynyt: 24.12.11 17:05

Sota-ajan asiakirjojen kunnostustalkoot Mikkelissä jatkuvat........

08.09.13 21:49

Puolustusministerinä ollessaan kansanedustaja, nykyinen Elinkeinoelämän keskusliitto ry-nimisen yhdistyksen (EK) toimitusjohtaja, Jyri Häkämies, yksityisti kesäkuussa 2007 ilman lain edellyttämää tarjouskilpailua puolustusministeriön hallinnoimassa sota-arkistossa lajittelemattomana säilytettyjen armeijan vuosien 1939-45 asiakirjojen lajittelun ja kunnostuksen 6 miljoonalla eurolla Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n omistamalle yksityiselle arkistolle (Elka) Mikkeliin.

Puolustusministeri Jyri Häkämiehen vuonna 2007 Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n arkiston kanssa solmiman ostopalvelusopimuksen mukaan mainittujen sota-arkiston asiakirjojen kunnostustyö valmistuu vuonna 2013.

Näin ei kuitenkaan tule varmuudella tapahtumaan. Historianpyörät loksuvat toisin kuin mitä useat Agricolan ammattikirjoittajat ja evp:t vakuuttivat totuutena meille kymmenissä kirjoituksissaan vuosina 2011-12.

Puolustusministeriö ja EK ry:n keskusarkisto Elka jatkoivat keväällä 2013 mainittua ostopalvelusopimusta ilman tarjouskilpailua uudella ostopalvelusopimuksella ja sitä koskevalla uudella puolustusministeriön 2,5 miljoonan euron rahoituksella.
Päätökseen mukaan mainittu sota-ajan arkistoaineisto on pois tutkijoiden ja historianharrastajien käytöstä aina vuoteen 2017 saakka.

Nyt Arkistolaitos ilmoittaa sivustollaan sota-arkiston lajittelemattoman arkistoaineiston kunnostustyön päättyvän vasta vuonna 2015. Sen jälkeen, mahdollisesti jo vuonna 2017, osa jatkosodan aikaisista salatuista asiakirjoista on kansallisten ja kansainvälisten tutkijoiden ja historianharrastajien käytettävissä - tosin yli 70 vuoden viivellä.

Armeijan sota-aikaisen johdon käskyillähän suurin osa Päämajan sekä armeijan ja suojeluskuntien yksiköiden arkistoaineistosta poltettiin jo sodan loppuvaiheessa kesällä 1944 ja edelleen heti sotien jälkeen ja vielä paljon myöhemminkin.

Puolustusministeriön hallussa on edelleen sota-ajan salaisia arkistoja, joita ei ole koskaan luovutettu armeijan hallinnoimaan sota-arkistoon säilytettäväksi ja tutkijoiden käytettäviksi.

Kun puolustusministeriössä ja opetusministeriössä valmisteltiin sota-arkiston lakkauttamista ja liittämistä osaksi siviiliyhteiskuntaa ja opetusministeriön hallinnoimaan kansallisarkistoa, siviiliyhteiskunnalle ja veronmaksajille paljastui varsin oudoksuttava tilanne kun julkisin verovaroin toimivan puolustusministeriön kontrolloimassa ja hallinnoimassa sota-arkistossa oli edelleen laittomasti 22 hyllykilometriä järjestämätöntä ja lajittelematonta sota-ajan asiakirja-aineistoa, jotka armeijan ja suojeluskuntien orgaanit olivat toimittaneet sota-arkistoon säilytettäviksi jo vuosina 1944-45.

Tilanteessa puolustusministeriö käynnisti, ns. juosten kustuna, vuosiksi 2003-07 sota-arkiston lajittelemattoman aineiston kunnostustyön - ilman kunnostajien virka- tai työsopimussuhteita - salaisella ostopalvelusopimuksella ja ilman tarjouskilpailua suojeluskuntalaisten perillisillä eli muutaman helsinkiläisen reserviläisjärjestön jäsenillä ”Sota-arkiston ystävät”- nimisenä projektina.

Projektissa mukana ollut Lasse Seitavuopio kertoo Sissi-lehden (nro 1/2008) haastattelussa projektin toimeksiantoa laajennetun “erityistehtäviin” (monikossa) seuraavasti:

“Samoin projektin työntekijät ovat osallistuneet eräisiin Sota-arkiston erityistehtäviin, kuten sotaylioikeuden asiakirja-aktien uudelleen kansiointiin ja kirjastoaineiston kunnostamiseen.

Mitä salattua “erityisosaamista” kyseisillä suojeluskuntien perillisillä tai työnantajayhdistyksellä voi olla sota-ajan lajittelemattomien arkistojemme asiakirjojen suhteen, jota esimerkiksi Kansallisarkistolla, Työväen Arkistolla tai Kansan Arkistolla ei olisi tai ei voisi olla?

Eduskunnan oikeusasiamies on antanut 20.12.2010 sota-arkistoa koskevan mielenkiintoisen kanteluratkaisun (nro 367/4/09).
Ratkaisu on otsikoitu “Sota-arkiston tietopalvelun puutteet”.

Eduskunnan oikeusasiamiehen kerrotun kanteluratkaisun mukaan 1.1.2008 alkaen opetusministeriön hallinnon alan kansallisarkistolle kuuluva sota-arkisto siirtynee takaisin puolustusministeriön kontrolliin.

Joku historianharrastaja tai toimittaja voisi jo kysyä miksi?

Martti Pelho
suuhygienisti
Fuengirola
Andalusia

Palaa sivulle “Puheenvuoroja historiasta”