Lemmi
Viestit: 1146
Liittynyt: 12.12.15 23:57

Re: Tavastia

Luulen, että kun historian alalla toimivan on lainattava testimenetelmä arkeologiasta niin hänen on osattava arkeologian menetelmä. Ellei hän osaa testimenetelmää, ei hän osaa testata historian alan tulosta.

Jos historian alaa siirretään esihistorian puolelle niin jälleen historian alalla toimivan on osattava menetelmät, jotka eivät perustu kirjallisiin lähteisiin vaan hänen on omaksuttava esihistorian alalla käytetyt menetelmät.

Kuinka moni historiaa opiskeleva opiskelee myös arkeologiaa?

Wesa
Viestit: 102
Liittynyt: 20.11.13 20:34

Re: Tavastia

Lemmi kirjoitti:Luulen, että kun historian alalla toimivan on lainattava testimenetelmä arkeologiasta niin hänen on osattava arkeologian menetelmä. Ellei hän osaa testimenetelmää, ei hän osaa testata historian alan tulosta.
Kaikkea ei ole pakko osata itse: historioitsija voi tehdä yhteistyötä arkeologin kanssa ja päinvastoin. Eikä katsantoa kannata rajoittaa vain näihin kahteen vaan on koko joukko muitakin kulttuuriperintöä eri lähtökohdista lähestyviä aloja.
Lemmi kirjoitti:Kuinka moni historiaa opiskeleva opiskelee myös arkeologiaa?
Jonkin verran liikettä on molempiin suuntiin. Nykyisellään arkeologia käyttää enemmän historiaa kuin historia arkeologiaa.

Lemmi
Viestit: 1146
Liittynyt: 12.12.15 23:57

Re: Tavastia

Wesa kirjoitti:
Lemmi kirjoitti:Luulen, että kun historian alalla toimivan on lainattava testimenetelmä arkeologiasta niin hänen on osattava arkeologian menetelmä. Ellei hän osaa testimenetelmää, ei hän osaa testata historian alan tulosta.
Kaikkea ei ole pakko osata itse: historioitsija voi tehdä yhteistyötä arkeologin kanssa ja päinvastoin. Eikä katsantoa kannata rajoittaa vain näihin kahteen vaan on koko joukko muitakin kulttuuriperintöä eri lähtökohdista lähestyviä aloja.
Muilta aloilta tarvittava apu kertoo historian alan heikkouden, joka on korvattava toisen alan asiantuntemuksella ja osaamisella.

Tuli mieleen, että kun moni ala kehittyy voimakkaasti nykyään niin kuinka historia alana on kehittynyt viimeisen sadan vuoden aikana? Mitä uusia menetelmiä, työkaluja, teorioita jne ala on kehittänyt? Luulen että alalla toimivien on itse muutettava ja kehitettävä alaansa.

Wesa
Viestit: 102
Liittynyt: 20.11.13 20:34

Re: Tavastia

Lemmi kirjoitti:Muilta aloilta tarvittava apu kertoo historian alan heikkouden, joka on korvattava toisen alan asiantuntemuksella ja osaamisella.
Tieteenalat lainaavat toisiltaan jatkuvasti, eikä se ole heikkous vaan voimavara. Monitieteisyyteen nimenomaan kannustetaan.

Klaus Lindgren
Viestit: 1127
Liittynyt: 30.11.05 13:31

Re: Tavastia

Lemmi kirjoitti:Luulen että alalla toimivien on itse muutettava ja kehitettävä alaansa.
Niinhän nuo ovat tehneetkin, jo kauan. Sata vuotta sitten historiantutkimus oli käynyt läpi jo muutaman suuren murroksen ja sen jälkeen niitä on tullut lisää.

historioija
Viestit: 985
Liittynyt: 14.11.09 12:34

Re: Tavastia

Wesa kirjoitti:
Lemmi kirjoitti:Muilta aloilta tarvittava apu kertoo historian alan heikkouden, joka on korvattava toisen alan asiantuntemuksella ja osaamisella.
Tieteenalat lainaavat toisiltaan jatkuvasti, eikä se ole heikkous vaan voimavara. Monitieteisyyteen nimenomaan kannustetaan.
Historiatiedehän on kokonaisuutena siitä erikoinen, että se tutkii kaikkia mahdollisia elämänaloja. Kun vastaavat erityistieteet (yhteensä "nykyisyydentutkimus") kehittyvät, historian on hyvä omaksua niiden menetelmiä ja keinoja, sikäli kuin ne soveltuvat menneisiin oloihin. Mutta kyllä historiatieteen piirissä voi kehittyä itsenäisestikin uutta, jota erityistieteet voivat lainata. Löytyyköhän esimerkkejä?

Lemmi
Viestit: 1146
Liittynyt: 12.12.15 23:57

Re: Tavastia

historioija kirjoitti:Mutta kyllä historiatieteen piirissä voi kehittyä itsenäisestikin uutta, jota erityistieteet voivat lainata. Löytyyköhän esimerkkejä?
Olen myös kiinnostunut esimerkeistä.

Wesa
Viestit: 102
Liittynyt: 20.11.13 20:34

Re: Tavastia

historioija kirjoitti:Mutta kyllä historiatieteen piirissä voi kehittyä itsenäisestikin uutta, jota erityistieteet voivat lainata. Löytyyköhän esimerkkejä?
En ole historioitsija, mutta humanistisina sanoisin että tieteenaloja erilaisia eikä niitä välttämättä kannata asetella vastakkain tällä tavoin. Esim. historia on jo lähtökohtaisesti määritelty metodiltaan hyvin tiukasti, jolloin vaikkapa DNA:n tai radiohiiliajoituksen kaltaisia mullistavia edistysaskeleita tuskin on luvassa.

historioija
Viestit: 985
Liittynyt: 14.11.09 12:34

Re: Tavastia

Wesa kirjoitti:
historioija kirjoitti:Mutta kyllä historiatieteen piirissä voi kehittyä itsenäisestikin uutta, jota erityistieteet voivat lainata. Löytyyköhän esimerkkejä?
En ole historioitsija, mutta humanistisina sanoisin että tieteenaloja erilaisia eikä niitä välttämättä kannata asetella vastakkain tällä tavoin. Esim. historia on jo lähtökohtaisesti määritelty metodiltaan hyvin tiukasti, jolloin vaikkapa DNA:n tai radiohiiliajoituksen kaltaisia mullistavia edistysaskeleita tuskin on luvassa.
Mutta en tarkoittanut vastakkainasettelua vaan tieteellistä tehokkuutta ja päinvastoin yhteisiä etuja. Jollakin tieteenalalla kehitettyjä menetelmiä on siis pyrittävä soveltamaan ja käyttämään hyväksi muissakin tieteissä. Historiatieteenkin menetelmiä voi ehkä käyttää muuallakin, ja tiedustelin tällaisia mahdollisia tapauksia.

Wesa
Viestit: 102
Liittynyt: 20.11.13 20:34

Re: Tavastia

historioija kirjoitti:Mutta en tarkoittanut vastakkainasettelua vaan tieteellistä tehokkuutta ja päinvastoin yhteisiä etuja. Jollakin tieteenalalla kehitettyjä menetelmiä on siis pyrittävä soveltamaan ja käyttämään hyväksi muissakin tieteissä. Historiatieteenkin menetelmiä voi ehkä käyttää muuallakin, ja tiedustelin tällaisia mahdollisia tapauksia.
Ok, yritänpä siis uudestaan. Mm. väitöskirjoissa on miltei alasta riippumatta pakko käydä läpi aiheen tutkimushistoria.

Klaus Lindgren
Viestit: 1127
Liittynyt: 30.11.05 13:31

Re: Tavastia

Wesan huomio on hyvä, ja siitä voi jatka ylipäätään oppihistoriaan. Se on asia, jota kaikki tieteenalat harrastavat, omaa oppihistoriaansa. Yhteiskuntatieteissä on historiallinen näkökulma hyvin tavallinen, ja silloin ne sosiogit, valtio-oppineet ja muut turvautuvat historiatieteen menetelmiin. OIkeustieteistä oikeushistoria on yhtä lailla historiaa kuin oikeustiedettäkin. Muista ihmistieteistä löytynee lisää esimerkkejä.

Lemmi
Viestit: 1146
Liittynyt: 12.12.15 23:57

Re: Tavastia

Klaus Lindgren kirjoitti:muut turvautuvat historiatieteen menetelmiin.
Luulen, että jos on historiatieteellisiä menetelmiä on niille nimi. Kysyin aikaisemmin mitä uusia menetelmiä, työkaluja, teorioita jne historia alana on kehittänyt sadan vuoden aikana? Luulen, että kysymyksiin voi olla vaikea vastata.

Wesa
Viestit: 102
Liittynyt: 20.11.13 20:34

Re: Tavastia

Lemmi kirjoitti:Luulen, että jos on historiatieteellisiä menetelmiä on niille nimi. Kysyin aikaisemmin mitä uusia menetelmiä, työkaluja, teorioita jne historia alana on kehittänyt sadan vuoden aikana? Luulen, että kysymyksiin voi olla vaikea vastata.
https://en.wikipedia.org/wiki/Historical_method

jsn
Viestit: 2059
Liittynyt: 08.02.09 19:24

Re: Tavastia

Tärkeää tutkimusprosessille on lähteiden ohella myös kysymyksenasettelu. Samoille lähteille voi tehdä hyvin erilaisia kysymyksiä. Lopputuloksetkin voivat silloin olla hyvin erilaisia. Historiatieteissä kuten muissakin "muodit" tai paradigmat vaihtuvat, mutta kaikki eivät juokse muodin mukana. Tulokset ovat erilaisia myös siksi, koska menneisyydestä ollaan eri aikoina kiinnostuneita eri asioista. Kaikki tieteenalat lainaavat toisiltaan tai saavat vaikutteita. Erityisesti filosofian suuntauksista, koska historiassa ollaan tavallaan tekemisissä abstraktin ilmiön kanssa, jota ei voi mitata silmällä tai jollain instrumentilla. Tietenkin tilastollisia menetelmiä on käytetty ja voi edelleen käyttää historiantutkimuksessa, erityisesti talous- ja sosiaalihistoriassa.

Lemmi
Viestit: 1146
Liittynyt: 12.12.15 23:57

Re: Tavastia

Wesa kirjoitti:
Lemmi kirjoitti:Luulen, että jos on historiatieteellisiä menetelmiä on niille nimi. Kysyin aikaisemmin mitä uusia menetelmiä, työkaluja, teorioita jne historia alana on kehittänyt sadan vuoden aikana? Luulen, että kysymyksiin voi olla vaikea vastata.
https://en.wikipedia.org/wiki/Historical_method
Löysinkin itse historiallisia menetelmiä avoimen yliopiston sivulta:

Kurssin nimi on Laadulliset menetelmät historiatieteessä ja siinä opetetaan:

havaintojen pelkistäminen
luokittelemisen periaatteet
typologisointi
kvalitatiivisen aineiston muuntaminen kvantitatiiviseen muotoon
tieteellisen päättelyn keskeiset periaatteet
juonirakenneanalyysi
narratologia
retorinen analyysi
diskurssianalyysi
semiotiikka
konstruktivismi
emisistinen ja etisistinen tieteentraditio
tutkimuseettiset kysymykset

Avoin yliopisto opettaa myös paleografiaa ja tilastollisia menetelmiä.

Palaa sivulle “Puheenvuoroja historiasta”