Sivu 1/1

Historiallinen Aikakauskirja 1-2015: Sisältö

Lähetetty: 01.04.15 16:46
Kirjoittaja Haik
Historiallisen Aikakauskirjan numero 1-2015 on ilmestynyt.

Uuden numeron sisällysluettelo, pääkirjoitus ja keskustelupuheenvuorot ovat luettavissa Haikin Agricola -foorumilla:

Suuntaviivoja

Marko Lamberg, Tiede ja etiikka

Artikkelit

* Yrjö Kaukiainen, Elikö Vanhan Suomen rahvas kurjuudessa ja sorron alla?
* Anssi Halmesvirta, Casementin Kongon raportti, ulkopolitiikka ja julkinen moralismi Englannin alahuoneessa (1903–1904)
* Olli Kleemola, Vihattu, pelätty, haluttu? – Kuollut nainen suomalaisen ja saksalaisen sotavaloku-vauk-sen kohteena toisessa maailmansodassa
* Risto Degerman, Radiouutinen kertovana äänenä – Radion kuvaus Tšekkoslovakian miehityksestä 1968
* Sirkka Ahonen, Historiaa ilman suuria kertomuksia – Historianopetuksen politiikan ongelma

Katsaukset

* Eljas Orrman, Arkistolainsäädännön historiaa
* Päivi Happonen, Historiantutkimuksen lähde-aineisto sähköistyy
* Otso Kortekangas, Globaalit ideat ”Pohjan perillä” – Kohti saamelaisen koulutushistorian kansain-välisempää kontekstia

Keskustelua

* Kimmo Elo, Vielä Stasista ja sen tutkimisesta

* Jyrki Vesikansa, VAL:n vallasta ja oppiarvoista
Marko Lamberg ja Heidi Kurvinen, Toimituksen vastine Vesikansalle


Syväluotaus

* Jari Ojala, Lukijaystävällinen teos maailman taloushistoriasta

Arvioita

* Maija Ojala, Protection, Continuity and Gender – Craft trade culture in the Baltic Sea Region (14th–16th centuries) (Marko Lamberg)
* Pirjo Markkola, Ann-Catrin Östman & Marko Lamberg (toim.), Näkymätön sukupuoli – Mieheyden pitkä historia (Ilana Aalto)
* Merja Uotila, Käsityöläinen kyläyhteisönsä jäsenenä – Prosopografinen analyysi Hollolan käsityöläisistä 1810–1840 (Kirsi Vainio-Korhonen)
* Harri Kalha, Kokottien kultakausi – Belle Époquen mediatähdet modernin naiseuden kuvastimina (Anne Ollila)
* Irma Tapaninen, Karnevalistinen henki – Algot Untolan varhaistuotanto ja virallisen kulttuurin muutos 1900-luvun alussa (Irma Sulkunen)
* Ari Uino, Sotiemme veteraanit – Rintamalta rakentamaan (Teemu Keskisarja)
* Antti Malinen, Perheet ahtaalla – Asuntopula ja siihen sopeutuminen toisen maailmansodan jälkeisessä Helsingissä 1944–1948 (Panu Pulma)
* Kaisa Vehkalahti & Leena Suurpää (toim), Nuoruuden sukupolvet – Monitieteisiä näkökulmia nuoruuteen eilen ja tänään (Kirsi Tuohela)
* Antti Parpola, ”Uinuvat metsävaramme käytön piiriin” – Valtionmetsien käytön suuri murros 1939–1970 (Ismo Björn)
* Mikko Myllykangas, Rappeutuminen, tiedostamaton vai yhteiskunta? – Lääketieteellinen itsemurhatutkimus Suomessa vuoteen 1985 (Antti Häkkinen)
* Pasi Nevalainen, Virastosta liikeyritys – Posti- ja tele-laitoksen muutosprosessi 1930–1994 (Niklas Jensen-Eriksen)
* Jenni Hokka, Kakkoselta kaikelle kansalle – Kuulumisen politiikka YLE TV2:n arkirealistisissa sarjoissa (Jukka Kortti)

Tiedemaailma
* Tieto-Finlandia jälleen historiateokselle
* Vuoden professoriksi historian-tutkija
* Uusia professoreita

Kansi: Päätös neuvostosotilaiden hautamuistomerkiksi vuonna 1947 pystytetyn pronssisoturipatsaan siirtämisestä synnytti huhtikuussa 2007 Tallinnassa mellakoita. Patsaskiista on yksi esimerkki Virossa törmäyskurssilla olevista historiatulkinnoista. Nykyisin puretun patsaan rekonstruktio sijaitsee Tallinnan sotilashautausmaalla. Kuvaaja: Peeter Langovits. Kuva: Scanpix Baltics OÜ.