Tapio Onnela
Viestit: 4866
Liittynyt: 13.09.05 12:40
Viesti: Kotisivu

Myytti yhden kulttuurin Suomesta on vaarallinen

Koneen Säätiö on jakanut 25 000 euron suuruisen Vuoden Tiedekynä 2017 -palkinnon FT, dosentti Miika Tervoselle hänen artikkelistaan Historiankirjoitus ja myytti yhden kulttuurin Suomesta. Artikkeli on ilmestynyt teoksessa Kotiseutu ja kansakunta. Miten suomalaista historiaa on rakennettu (toim. Pirjo Markkola, Hanna Snellman & Ann-Catrin Östman, SKS 2014).

Tervonen analysoi sitä, miten käsitys yhtenäisestä suomalaisesta kansasta on rakennettu ja mikä rooli historiantutkijoilla on ollut tässä prosessissa.
Terveosen mielestä homogeeninen ”suomalainen Suomi” ei ole todenmukainen kuvaus yhteiskunnastamme, eikä ole sitä koskaan ollutkaan. Hänen mukaansa ”Globaalin maahanmuuton myötä ajatus yhtenäiskulttuurista on yhä enemmän ristiriidassa todellisuuden kanssa, ja tuottaa siksi myös yhä enemmän ongelmia.”

***
Käsittelin artikkelissani Historiankirjoitus ja myytti yhden kulttuurin Suomesta yhtä tällaista ”itsestäänselvyyttä”: ajatusta suomalaisista kulttuurisesti (tai peräti rodullisesti) poikkeuksellisen yhtenäisenä kansana. Yhden kulttuurin Suomen voidaan väittää olevan keskeinen kansalliseen itseymmärrykseen liittyvä myytti, joka näkyy julkisissa keskusteluissa, päätöksenteossa, ja siinä millaiseksi kuvittelemme itsemme ja yhteiskuntamme.
Ajatus kulttuurisesta homogeenisyydestä on kuitenkin paitsi myytti, myös yhä vahingollisempi sellainen. Se tuo 1900-luvun alkupuolen rotuajattelun kaikuja monimuotoistuvaan arkeemme ja legitimoi muukalaisvastaisuutta. Se sulkee suomalaisuuden ulkopuolelle ihmisiä joista monet ovat olleet täällä sukupolvien, vuosisatojen tai tuhansien ajan.
***
Olen etnisten suhteiden ja muuttoliikkeiden tutkijana argumentoinut monien muiden tavoin että Suomi ei ole koskaan ollut se ”yhden kielen ja yhden mielen” maa, joksi se säännöllisesti kuvitellaan.
***
Suomalainen talous ja kaupungit olivat alusta saakka kansainvälisiä, ja nousivat 1800-luvulla skottilaisin, saksalaisin, sveitsiläisin, ruotsalaisin ja venäläisin pääomin ja tietotaidoin. 1870-luvulla harvempi kuin joka kolmas helsinkiläinen puhui äidinkielenään suomea.

Maaseutukaan ei ollut mikään eristynyt Impivaara. Rannikolla puhuttiin ruotsia, itärajalla karjalan ja inkerin murteita ja pohjoisessa saamea ja meänkieltä. Tavaroita ja palveluita tarjosivat talosta taloon kiertävät romanit, ”laukkuryssät”, italialaiset posetiivarit ja tataarikauppiaat. Viimeksi mainittujen perustettua uskonnollisen yhdyskunnan vuonna 1925 Suomi oli ensimmäisiä maita Euroopassa, jossa oli valtion tunnustama islaminuskoisten seurakunta. (Juutalaisvähemmistöllä oli ollut synagogansa jo 1870-luvulta saakka.)
* Miika Tervonen: Historiankirjoitus ja myytti yhden kulttuurin Suomesta (Artikkeli teoksessa Kotiseutu ja kansakunta. Miten suomalaista historiaa on rakennettu (toim. Pirjo Markkola, Hanna Snellman & Ann-Catrin Östman, SKS 2014)PDF)

* Myytti yhden kulttuurin Suomesta ruokkii rasismia (Rohkeus-blogi | 30.03.2017 )

I Palvo
Viestit: 259
Liittynyt: 29.09.16 17:45

Re: Myytti yhden kulttuurin Suomesta on vaarallinen

Tapio Onnela kirjoitti:

* Myytti yhden kulttuurin Suomesta ruokkii rasismia (Rohkeus-blogi | 30.03.2017 )
"Yhden kulttuurin Suomi oli poliittinen projekti, myytti kansallisesti yhtenäisestä maasta muodostui tärkeäksi osaksi fennomaanista ideologiaa 1800-luvun loppupuolella",
kirjoitetaan ja sanotaan:
"Globaalin maahanmuuton myötä ajatus yhtenäiskulttuurista on yhä enemmän ristiriidassa todellisuuden kanssa, ja tuottaa siksi myös yhä enemmän ongelmia".
Miksi olisi näin?
Euroopan neuvoston kansallisten vähemmistöjen suojelua koskeva sopimus on v 1995 ja Suomi on ratifioinut sopimuksen - ja Ruotsi.

Luxemburg ja Unkari mm. pitävät aikajanana "perinteisille vähemmistöille" 100 vuoden olemassaoloa niiden alueella.

Ruotsin kansallisia vähemmistöjä ovat http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/S ... fault.aspx : juutalaiset, romanit, saamelaiset, ruotsinsuomalaiset ja tornionlaaksolaiset - viisi kansallista vähemmistöä.

Meillä Suomessa on kenties "globaalin maahanmuuton vaikutustakin", suomifinland100 kansallisia vähemmistöjä ei näytettäisi nimetyn selvästi ja toisaalta joissakin kirjoituksissa karjalainen siirtoväkikin on nimetty "kansalliseksi vähemmistöksi Suomessa" ja lukumääräksi sanotaan "arviolta 350 000 vähemmistökarjalaista".
Suomen nykyisen itärajan länsipuolella 1939 asuneet olisivat tuon määrittelyn mukaisesti kantasuomalaisia, mutta onko Talvisodan evakkojen jakaminen `eri kastiin´ tuollaisen nykymääritelmän mukaisesti oikeanlainen?


lis.:
SuomiFinland100/ Suomen kansalliset vähemmistöt viitataan Minority Rights Group Internationalen Suomen jaoston MRG:n v. 2012 "Suomen kansalliset vähemmistöt - kulttuurien ja kielten rikkautta": https://www.rauhanpuolustajat.org/tiedo ... mistot.pdf : suomenruotsalaiset, saamelaiset, romanit, venäjänkielinen vähemmistö, juutalaiset, karjalankielinen vähemmistö.

Karjalan Kielen Seura KKS katsoo v. 2012 Suomessa olevan noin 5000 karjalan kielen puhujaa ja karjalan murretta ei siis katsota murteeksi, virallisesti karjalasta tuli 27.11.2009 Suomessa vähemmistökieli.

HS 10.1.2012 Juhani Saarinen: "Väestörekisterikeskuksen mukaan vajaa 100 ilmoittaa Suomessa puhuvansa karjalaa". KKS sanoo 2012 Suomeen muuttaneen noin 2000 venäjänkarjalaista, joita Venäjällä asuu kymmeniätuhansia, tosin heidänkin osaltaan kielenvaihto venäjään näyttää kiihtyvän jatkuvasti ja kodeissa puhutaan venäjää.

Suomalais - Ugrilaisen Seuran linkissä http://www.sgr.fi/susa/91/pasanen.pdf Karjalan kielen nykytila ja tulevaisuus, karjalaisuuden kultamaa - aina jossain muualla: Onko Venäjällä sellainen kylä, jossa lapset puhuisivat karjalaa?
Suomalaisen Uhtua-Seuran kerrotaan 1999 käynnistäneen Uhtualla ( venäläisnimi Kalevala, noin 5000 asukasta ) ensimmäisen 20 -35 lapsen kielipesähankkeen. Uhtua / Kalevalassa karjalan murretta / kieltä puhuvat korkeintaan jotkut yli 45- 50 vuotiaat venäjänkielen ohella.

Karjalan Kielen Seura ilmoittaa toimivansa kiinteässä yhteistyössä venäjänkarjalaisten kanssa, eikä Suomessa lapsille kielipesiä näytettäisi karjalan murteesta järjestetynkään ja Venäjälläkin KKS:n toiminta näyttäisi varsin pienimuotoiselta.
Onkohan 27.11.2009 luotu MRGFinlandin esityksestä Lontoon ja Euroopan Neuvoston kautta "Suomeen virallinen vähemmistökieli"/murre, jota puhutaan varsin vähäisessä määrin lähinnä ainoastaan Venäjällä?

Veikko Palvo

Jaakko Hakkinen
Viestit: 655
Liittynyt: 18.09.06 17:09
Viesti: Kotisivu

Re: Myytti yhden kulttuurin Suomesta on vaarallinen

Suomi maa-alueena ja sitten kansakuntana on toki aina ollut kirjava, koska mukaan lasketaan tällä tasolla kaikki etniset, kielelliset ja uskonnolliset vähemmistöt.

Sen sijaan suomalaiset etnisenä joukkona (kielemme ei valitettavasti tunne eri nimeä tälle tasolle, erotuksena kansalaisista) ovat kulttuurisesti ja kielellisesti yhtenäinen porukka. Ja siihen meillä on täysi oikeus.

Yhdenmukaisuuden ihanne on siis ihan hyväksyttävää etnonationalistisella tasolla, mutta siitä tulee vaarallista ja assimilointiin ja jopa syrjintään johtavaa, jos yhdenmukaisuutta tavoitellaan kansalaisnationalistisella tasolla.

I Palvo
Viestit: 259
Liittynyt: 29.09.16 17:45

Re: Myytti yhden kulttuurin Suomesta on vaarallinen

Jaakko Häkkinen kirjoitti:Suomi maa-alueena ja sitten kansakuntana on toki aina ollut kirjava, koska mukaan lasketaan tällä tasolla kaikki etniset, kielelliset ja uskonnolliset vähemmistöt.
Eikö Kalevala kuitenkin kerätty Suomen alueelta ja 1944 `kielletyksi kirjaksi julistetussa Maamme-kirjassa ei mainita venäjänkarjalaisia lainkaan. Topeliuksen mukaan Suomen itärajan tulisi kulkea Laatokalta Vienanmerelle ulottuvana "luonnollisena rajana" ja tuo Pekka Peitsenkin `kolmen kannaksen raja´ nimitettiin sodan jälkeen Suur-Suomi-suunnitelmaksi. AKS ja heimomieliset pitivät Suomen Karjalan karjalaa murteena ja Itä-Karjalankin karjala taisi olla murre.

Karjalan neuvostotasavallassa E.Gylling otti suomenkielen venäjän rinnalle ja Gyllingin likvidoimisen jälkeen Dmitri Bubrih https://fi.wikipedia.org/wiki/Dmitri_Bubrih kehitti kyrillisin kirjaimin kirjoitetun karjalankielen vuosiksi 1936-1937 sekoituksena suomea, karjalan murteita ja venäjänkieltä. O.V.Kuusisen neuvostotasavallan kielenä 3.1940 alkaen venäjän ohella oli taas suomenkieli vuoteen 1956.

NL:n lakkauttamisen jälkeen solmittiin 1992 lähialuesopimus, joka jatkui sittemmin lähialueyhteistyönä, vuosina 1992 - 2009 lähialuehankkeisiin käytettiin 293 miljoonaa € Murmanskin alueella, Leningradin alueella ja Pietarissa ja Karjalan tasavallassa. Venäjän demokratiakehityksen odotettiin kehittyvän myönteiseen suuntaan, nyttemmin Ukrainan tapahtumienkin seurauksena romahtaneet odotukset olivat korkealla.

Karjalan kielen seura ( KKS ) perustettiin 1995 ja EU:n ja MRGFinlandin kauttakin karjalasta tuli 27.11.2009 virallinen vähemmistökieli Suomessa ja KKS ilmoitti toimivansa kiinteässä yhteistyössä venäjän karjalaisten kanssa. Vienassa, varsinaiskarjalan alueella, jossa puhutaan lähinnä venäjää.
Venäjän Federaation Karjalan tasavallan http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2009 ... _12_f.html karjalan kielen termistön ja ortografian komiteakin päätti 2009 karjalan oppikirjoista käytettävänä Louhen, Kalevalan, Karhumäen ja Petroskoin Elias Lönnrot kouluissa.

Suomen Karjalasta kaikki suomalaiset evakuoituivat 1939-1940 ja uudelleen 1944 pois ja tilalle luovutettuun Karjalaan sanotaan siirretyn ukrainalaisia, valkovenäläisiä ja venäläisiä, jälkeläisineen noin 420 000 henkeä, jotka eivät ilmeisestikään lainkaan harrasta karjalan kieltä.
Karjalan kieli näyttää Petroskoissa ja Kalevalassakin olevan kuoleva kieli/murre ja Suomessakin murretta lienee alettu harrastamaan pienellä joukolla vasta NL:n romahduksen jälkeen ja 2009 alkaen?

Veikko Palvo

I Palvo
Viestit: 259
Liittynyt: 29.09.16 17:45

Re: Myytti yhden kulttuurin Suomesta on vaarallinen

I Palvo kirjoitti:
* Myytti yhden kulttuurin Suomesta ruokkii rasismia (Rohkeus-blogi | 30.03.2017 )[/quote]

Rohkeus-blogissa kirj.: "Suomi ei ole koskaan ollut se "yhden kielen ja yhden mielen" maa, joksi se säännöllisesti kuvitellaan" ja toistetaan "tämän olevan ongelman" ja tuo myytiksi sanottu vaaditaan kumottavaksi Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuonna.
Ja
kirj. viitataan Koko Hubaran blogikirjoitukseen, jossa tämä sanoo: Me olemme olleet täällä a i n a". Mitä sitten tarkoitettaneenkaan? Hubaran blogissa kritisoidaan mm. pääministeri Juha Sipilää, "Hei Juha Sipilä" http://www.lily.fi/blogit/ruskeat-tytot/hei-juha-sipila ja näytetään vaaditun jälleen uutta rasismilakiakin.
Kenties joidenkin mielestä rasismia esiintyy Suomessa siihen saakka, kunnes `uudella rasismilailla´ säädetään maahanmuuttajien asema ja olosuhteet kaikissa yhteyksissä etusijalle verrattuna monien sukupolvien kantasuomalaisiin, niihin jotka ovat rakentaneet tämän maan ja taistelleet sen puolesta?
Afrikan ja Lähi-idän väestöräjähdyskin nähtävästi unohdetaan tuossa "rasisminvastustamisessa" eli Euroopalla tulee jossain vaiheessa vastaanottokyvyn raja vastaan?

Koko Hubarakin on uussuomalainen verrattuna karjalaisiin, jotka voivat todella sanoa olleensa täällä aina Kalevalan ajoista alkaen, eikä suinkaan vähemmistönä ja kielivähemmistönä. Kirjoitus näyttäisi olevan laadittu poliittiseen tarkoitukseen ja eikö positiivinenkin syrjintä olisi oikeastaan laitonta?

Veikko Palvo

Tapio Onnela
Viestit: 4866
Liittynyt: 13.09.05 12:40
Viesti: Kotisivu

Re: Myytti yhden kulttuurin Suomesta on vaarallinen

I Palvo kirjoitti:Kenties joidenkin mielestä rasismia esiintyy Suomessa siihen saakka, kunnes `uudella rasismilailla´ säädetään maahanmuuttajien asema ja olosuhteet kaikissa yhteyksissä etusijalle verrattuna monien sukupolvien kantasuomalaisiin, niihin jotka ovat rakentaneet tämän maan ja taistelleet sen puolesta?
Kuka on esittänyt tällaista ja missä?

I Palvo
Viestit: 259
Liittynyt: 29.09.16 17:45

Re: Myytti yhden kulttuurin Suomesta on vaarallinen

Tapio Onnela kirjoitti:
I Palvo kirjoitti:Kenties joidenkin mielestä rasismia esiintyy Suomessa siihen saakka, kunnes `uudella rasismilailla´ säädetään maahanmuuttajien asema ja olosuhteet kaikissa yhteyksissä etusijalle verrattuna monien sukupolvien kantasuomalaisiin, niihin jotka ovat rakentaneet tämän maan ja taistelleet sen puolesta?
Kuka on esittänyt tällaista ja missä?
Eihän sitä tuossa muodossa ole esitetty, pikemminkin se on karkea yhteenveto vaikkapa erään lisää maahanmuuttajia Suomeen haluavan puolueen maahanmuuttopoliittisesta ohjelmasta, jossa on päätetty " edistää t y ö p e r ä i s t ä maahanmuuttoa, sillä Suomea uhkaa lähivuosina väestön ikääntymisestä johtuva työvoimapula -- ja työvoimapulapula johtaisi Suomen yritysten kilpailukyvyn menetykseenkin".
Ja
"turvapaikanhakijoiden oikeudet eivät toteudu EU:n alueellakaan, jossa arvioidaan elävän miljoonia paperittomia siirtolaisia - joille olisi puolueen mukaan annettava pysyvät oleskeluluvat - ja paperittomien määrän sanotaan olevan jatkuvassa kasvussa. Ja puolueen mukaan "jokaisella ihmisellä on oltava oikeus etsiä parempaa toimeentuloa ja turvaa oman maansa rajojen ulkopuolelta".

Heille on maksettava kunnon palkkka ja työllistyneet maahanmuuttajat lähettävät rahaa perheilleen ja sukaisilleen lähtömaissa vähentäen siten köyhyyttä ja täten maahanmuuttajien vastaanottaminen on nähtävä myös osana Suomen kehitys(-apu)politiikkaa."
Ja
"Alkuvaiheessa ( puolue sanoo ) Suomeen suuntautuneen maahanmuuton taustalla olleen lähinnä humanitaaristen syiden - ja maahanmuuton painopisteen 2000-luvulla siirtyneen t y ö p e r u s t a i s e e n maahanmuuttoon ja uussuomalaisten tulotason jääneen kauaksi jälkeen kantaväestön tulotasosta", siis muidenkin kuin paperittomien siirtolaisten. ( paperittomat turvapaikanhakijat eivät ole saaneet turvapaikkaa ja pakolaisstatusta ja ovat edelleen laittomia maahantulijoita EU:hun ja siirtolaisia. )

Kun tuohon vielä lisää Afrikan, Lähi-Idän ja lähtömaiden toteutuneen väestöräjähdyksen ja sen odotettavissa olevan jatkumisen, niin tuonkin maahanmuuttajaystävällisen puolueen ohjelmalla päädytään väestöräjähdykseen Euroopassakin. EU:n ulkorajat auki ihmissalakuljettajille maahanmuuttopolitiikka on mahdoton yhtälö.

Veikko Palvo

Tapio Onnela
Viestit: 4866
Liittynyt: 13.09.05 12:40
Viesti: Kotisivu

Re: Myytti yhden kulttuurin Suomesta on vaarallinen

I Palvo kirjoitti:
Tapio Onnela kirjoitti:
I Palvo kirjoitti:Kenties joidenkin mielestä rasismia esiintyy Suomessa siihen saakka, kunnes `uudella rasismilailla´ säädetään maahanmuuttajien asema ja olosuhteet kaikissa yhteyksissä etusijalle verrattuna monien sukupolvien kantasuomalaisiin, niihin jotka ovat rakentaneet tämän maan ja taistelleet sen puolesta?
Kuka on esittänyt tällaista ja missä?
Eihän sitä tuossa muodossa ole esitetty, pikemminkin se on karkea yhteenveto vaikkapa erään lisää maahanmuuttajia Suomeen haluavan puolueen maahanmuuttopoliittisesta ohjelmasta,
Ei siis ole esitetty, miksi sitten sanot että on. Kannattaisi pysyä totuudenmukaisissa lainauksissa.

I Palvo
Viestit: 259
Liittynyt: 29.09.16 17:45

Re: Myytti yhden kulttuurin Suomesta on vaarallinen

I Palvo kirjoitti:

* Myytti yhden kulttuurin Suomesta ruokkii rasismia (Rohkeus-blogi | 30.03.2017 )
[/quote]

"Myytti yhden kulttuurin Suomesta on vaarallinen ja ruokkii rasismia" -kirjoituksella haluttaneen edistää monikulttuurisuuden myyttiä Suomessa.

-Viipuri oli Suomen kansainvälisin kaupunki, karjalaiset, saksalaiset, suomalaiset, ruotsalaiset, venäläiset, juutalaiset, Suomen romanienkin kotipaikka taisi olla virallisesti Viipuri - ja viipurilaiset pärjäsivät kaikilla kielillä. Viipurin koulukieli ja Itämeren piirin kauppiaiden kieli oli saksa 1840-luvulle saakka, jolloin ruotsi syrjäytti saksan ja hieman myöhemmin suomenkielisen väestön 1840-luvulla alkaneen invaasion suomenkieli.
Saimaan kanavakin avasi yhteyksiä ja kalakukon "kukko"-sanankin arvellaan tulleen saksankielen kuche-sanasta, kakku, leivonnainen.

-Viipurissa kaikki kielet ja kansanryhmät elivät sovussa keskenään. Monikulttuurisuus Viipurissa lienee ollut jokapäiväinen ja arkinen osa todellisuutta ja säätyerot jakoivat ja lienevätkö tuonkaan ajan monikulttuurisuudessa eri kansanryhmät olleet kovinkaan paljoa tekemisissä toistensa kanssa.

-Viipuri oli suvaitsevainen ja salliva kaupunki. Eiköhän naapuruussopu vallinnut joistain riidoistakin huolimatta ja ehkäpä Viipurin monikulttuurisuudessakin ajateltiin toisesta ryhmästä: tulkoot omillaan toimeen ja tehkööt keskenään mitä huvittaa, kuten jotkut kenties ajattelevat nytkin - uusien tulijoiden kanssa ei juurikaan tekemisissä olla. Viipurissa tuohon aikaan ei jaettu kotoutusavustuksiakaan, kaikkien olikin tultava omillaan toimeen ja löydettävä itse työnsä ja elantonsa.

-Viipuri oli monikulttuurinen yhteiskunta.
Monikulttuurisuuden Viipurissa arvellaan http://www.vsks.net/2012/09/30/monikult ... en-myytti/ olleen idealisoitunut myytti, samalla kun omana aikanaan monikulttuurisuus oli varsin jokapäiväinen ja arkinen osa todellisuutta.

Viipurissa monikulttuurisuus ei ilmeisestikään "ruokkinut rasismia", kuten massasiirtolaisuus Eurooppaan näyttäisi tekevän nykyaikana, eikä monikulttuurisuus Viipurissa liene ollut poliittinen kysymys 1920- ja 1930-luvuillakaan?

Veikko Palvo

I Palvo
Viestit: 259
Liittynyt: 29.09.16 17:45

Re: Myytti yhden kulttuurin Suomesta on vaarallinen

Erityisesti vuoden 2015 laiton massasiirtolaisuus Välimeren yli Eurooppaan osoitti EU:n kansallisvaltioiden suhtautumistapojen erot, eikä yhteisymmärrystä turvapaikkakriisissä liene löytynyt vieläkään. Englannin brexit-äänestyksessäkin Britannian EU-erosta siirtolaiskriisillä oli kenties merkittävä vaikutuksensa.

Kansalliset turvapaikanhakijakäytännöt vaihtelevat, samoin puheet Eurooppaan muuttajien monikulttuurisuuksien mukanaan tuomista hyödyistä. Pakolaisia koskevat kansainväliset sopimukset ja niistä johtuvat eri maiden kansalliset säännökset laadittiin heti WW2 jälkeisessä Euroopan sisäisessä pakolaistilanteessa täysin erilaisissa olosuhteissa.
Jos nuo sopimukset ja kansalliset säädökset tehtäisiin nyt, ne olisivat varmastikin huomattavasti tiukempia ja mm. Afrikan ja Lähi-Idän väestöräjähdyksetkin huomioitaisiin.

Ja jos EU-jäsenmailla ei ole yhteistä käsitystä monikulttuurisuudesta, ei sitä näytä olevan EU:n tulevaisuuskehityksestäkään:
"Eurofiilit" haluavat luoda EU:n kansallisvaltioiden tilalle federalistisen Euroopan liittovaltion, joka palauttaisi Euroopan aseman yhtenä maailman valtakeskuksena.
"Euroskeptikot" esittävät Euroopan yhdentymisen taustalla olleen kylmän sodan ja sosialistileirin romahduksen jälkeen ei olisi enää tarvetta transatlanttiselle yhteistyölle. Jotkut "euroskeptikot" taisivat esittää samaa jo ennen Neuvostoliiton lakkauttamista.

"Euro-optimistien" mukaan EU-liittovaltion tehokas johto ja hallinto kyllä vakuuttaisivat `ylhäältä käsin´ eurooppalaiset Euroopan supervallan tarpeesta.
"Europessimistien" mukaan liittovaltion tehokas keskitetty johto ei vakuuttaisi EU-maiden kansalaisia, sillä miksi kukaan oman maansa kansallisen kulttuurin sijaan valitsisi eurooppalaisen identiteetin ja yhteisen kulttuurin, joista ei oikein tiedetäkään mitä ne olisivat.

EU-liittovaltio olisi ainakin monikulttuurinen ilman Eurooppaan muuttajiakin, kuten esim. Itävalta-Unkari oli aikoinaan - lyhyehkön aikaa?

Veikko Palvo

nelimjaa
Viestit: 75
Liittynyt: 31.08.12 10:31

Re: Myytti yhden kulttuurin Suomesta on vaarallinen

Palvo puhuu vuoden 2015 laittomasta maahanmuutosta.

Onko turvapaikan hakeminen sellaista, laitonta?
Mihin perustuu mainintasi laittomuudesta?

I Palvo
Viestit: 259
Liittynyt: 29.09.16 17:45

Re: Myytti yhden kulttuurin Suomesta on vaarallinen

nelimjaa kirjoitti:Palvo puhuu vuoden 2015 laittomasta maahanmuutosta.

Onko turvapaikan hakeminen sellaista, laitonta?
Mihin perustuu mainintasi laittomuudesta?

Latvialainen ihmisoikeusaktivisti Nils Muiznieks nimitettiin 2012 EU:n ihmisoikeusvaltuutetuksi ja tässä http://www.telegraph.co.uk/news/2016/03 ... hts-commi/ hän sanoo:
"Ihmiset eivät ole laittomia, vaikka heidän oikeudellinen asemansa onkin määräysten vastainen, laiton".

Nils Muiznieks edustanee ainoastaan erään ihmisoikeusaktivistin kannanottoa erityisesti vuoden 2015 siirtolaiskriisiin, eikä EU:ssa liene yhteistä kantaa "laiton maahanmuuttaja-käsitteeseen"?
Viisi faktaa `laittomasta maahanmuutosta´ USA:ssa, http://www.pewresearch.org/fact-tank/20 ... n-the-u-s/ illegal immigration´sta.

"Myytti vaarallisesta yhden kulttuurin myytistä Suomessa" tulisi kaiketi ulottaa ajalle, jolloin Finland oli vain yksi maakunta nation´ssa. "Kansallisen identiteetin merkkejä on löydetty esim. Englannista aina varhaiselta keskiajalta lähtien. ( Greenfeld 1992, Hastings 1997 ). On myös esitetty, ( Nordin 2000 ) ettei esim. 1600-luvun ruotsalainen kansallinen identiteetti eronnut 1800-luvulle tyypillisestä nationalismista muutoin kuin intensiteetiltään", kirj. Pasi Ihalainen, Kirkko ja kansakunta 1700-luvulla: Jussi pakkasvirta & Pasi Saukkonen ( toim. ) Nationalismit, wsoy 2005.

Kirkko muodosti useimmissa maissa kaikkein tehokkaimman tiedotusorganisaation ja johtavan papiston muuttuneillakin käsityksillä oli hyvät mahdollisuudet kulkeutua laajalti alempien säätyjenkin tietoisuuteen. Ja kirkko ei 1700-luvulla julistanut monikulttuurisuutta.

Huhtikuun 26. pv:nä 1769 Skaran piispa Andreas Forssenius puhui valtiopäiväsaarnaajana pappissäädyn nimeämänä kuninkaalle, valtaneuvostolle ja neljän säädyn edustajille. Saarnaaja oli mukauttanut puheensa poliittiseen tilanteeseen sopivaksi ja puhui Norrköpingin tuomiokirkon saarnatuolista kristillisen kansalaisen velvollisuudesta edistää isänmaanrakkautta.

"Forsseniuksen puhe osoittaa, miten tehokkaasti uskontoa voitiin vielä 1700-luvulla hyödyntää kansallistunteen ilmaisemisen ja rakentamisen välineenä. Näin etenkin Ruotsissa, joka oli uuden ajan alun Euroopan oloissa poikkeuksellisen yhtenäinen valtakunta, varsinkin jos asiaa tarkastellaan valtionkirkon jäsenyyden kannalta".

Tammikuussa 1770 anglikaaninen piispa piti vastaavan saarnan Britannian parlamentin ylähuoneelle. Piispa Jonathan Shipleyn ilmaisema käsitys brittiläisestä kansakunnasta oli jo koko lailla maallisempi kuin Ruotsin valtionkirkon tiedotustoiminnassaan vaalima. Shipleylle Britannia oli kansallisia etuja edistämään liittynyt ihmisyhteisö, jossa "vapaus oli aikaansaanut kaupankäynnin kehittymistä aktiivisen kansan keskuudessa".

Yhden kulttuurin nationalistista esiintymistäkö Ruotsissa 1700-luvulla?

Veikko Palvo

Klaus Lindgren
Viestit: 1127
Liittynyt: 30.11.05 13:31

Re: Myytti yhden kulttuurin Suomesta on vaarallinen

Suomessa ovat tosiaan jotkut viime vuosina puhuneet laittomista siirtolaisista tai laittomista pakolaisista, kun ovat tarkoittaneet turvapaikanhakijoita ja sittemmin myös niitä, jotka eivät ole turvapaikkaa saaneet. Kyseessä on kuitenkin täysin väärä termi, ja joskus tuntuu siltä, että puhujat ovat –kenties huomaamattaan– ottaneet mallia puheilleen Yhdysvalloista, jossa tosiaan on salaa rajan yli tulleita, pimeästi työtä tekeviä ihmisiä aika paljon. Noiden ihmisten asema on tunnetusti erittäin huono ja ongelmallinen, mutta kyseessä on kuitenkin aivan eri ilmiö kuin mistä täällä Suomessa on keskusteltu.

Maahanmuuton yhteydessä on paljon puhuttu Afrikan väestönkasvusta ja siitä, miten se johtaisi väistämättä jonkinlaiseen kansainvaelukseen tänne Europpaan. Ennustaminen on tunnetusti vaikeata, joten voisi ensin vaikka tarkkailla menneisyyttä ja nykyisyyttä. Kiinan ja Intian voimakas väestönkasvu ei näytä johtaneen mittaviin kansainvaelluksiin tai siirtolaisten tulviin, vaikka kiinalaisia ja intialaisia siirtolaisia onkin lähes tulkoon kaikkialla maailmassa. Afrikan maista taas väestönkasvu on voimakkainta Nigeriassa, Etiopiassa ja Egyptissä, mutta juuri noista maista ei erityisen mitään pakolais- tai siirtolaisaaltoja ole tänne tai muuallekaan tietääkseni tullut, sen sijaan yksittäisiä, työn perässä muuttavia nigerialaisia ja egyptiläisiä on Suomessakin aika runsaasti.

Myytti yhtenäisestä kulttuurista oli Suoomessakin voimakkaimmillan maailmansotien jälkeisenä aikana, jolloin se näytti peräti mahdolliselta saavuttaa. Se lienee kehkeytynyt pikku hiljaa ja arveluni mukaan lähinnä kolmen, toisiinsa kietoutuneen ajattelutavan tuloksena. Ensimmäinen oli tietenkin kirkko ja uskonto, joilla oli 1800-luvulle asti ensisijaisen tärkeä merkitys ihmisten identiteetille. Toinen on valistus ja pyrkimys rahvaan sivistämiseen, mikä taas pääsi täyteen vauhtiinsa 1800-luvulla ja vielä enemmän 1900-luvun puolella, kun oppivelvollisuuskin saavutti koko kansan. Sivistäminen ja valistaminen merkitsi paljon muutakin kuin historian, maantiedon ja luonnontieteiden tulosten välittämistä kansalle, siihen kuului muun muassa kohtuullisuuden ja säästäväisyden korostamista ja kaikenlaisia hyviä tapoja sekä sivistystä. 1800-luvun puolenvälin kieppeistä lähtien noihin aiemmin mainittuihin liittyi vielä kansakuntaisuus, nationalismi sanan avarimmassa mielessä, ihmisten haluttiin oppivan, että meillä on paitsi hallitsija ja isänmaa, myös kansakunta, että me kaikki olemme suomalaisia. Valistuksen ja uskonnon ajatukset piti saattaa kaikille ihmisille heidän kansalisella kielellään ja kaikkien piti omaksua kansalinen, suomalainen identiteetti. J. V. Snellmanin ajatuksissa se kansallinen kieli oli yksin omaan suomi, jos kohta hän ei ajanut kielivähemmistöjen tietoista sulauttamistakaan. Sen sijaan Zachris Topelius selitti Maamme-kirjassaan hyvin selvin sanoin, että suomalaisia ovat kaikki maan asukkaat, ruotsalaiset, saksalaiset, venäläiset, saamelaiset, romanit ja juutalaisetkin – kahteen viimeksimainittuun hän suhtautui kieltämättä ennakoluuloisesti, mutta ajan oloissa kuitenkin kiitettävän positiivisesti. Fennomaanien voitettua kielitaistelut suomen kieli on sitten ollut hyvin dominoivassa asemassa ja erilaiset vähemmistöt ja muut ryhmät varsin varjossa. Toisen maailmansodan jälkeen romaneja, saamelaisia ja venäläisiä pyrittiin jopa suomalaistamaaan, mutta siitä on sittemmin luovuttu.

Kuten tunnettua, noista kolmesta ajattelutavasta on tullut suorastaan itsestäänselvyyksiä kaikille suomalaisille, mutta kaikki ovat joutuneet muutosten eteen viime vuosikymmeninä. Uskonnon merkitys on vähentynyt suorastaan radikaalisti, usko luterilaisten jumalaan ei enää ole sellainen itsestäänselvyys kuin vielä 1950-luvulla, kaukana siitä. Valistus on tavallaan saavuttanut päämääränsä, kun mitään selvästi nähtävää "kansaa" tai "rahvasta" ei enää olekaan, vaan kaikki suorittavat peruskoulussa vanhan keskikoulun oppimäärän ja saavat runsaasti kaikenlaista tietoa muualtakin. Kansalliselle yhtenäisyydelle taas taisi käydä samoin kuin monelle muullekin 1960-luvun lähitulevaisuuden näkymälle, asiat menivätkin toisin. Erilaiset vähemmistöt eivät olekaan sulautuneet suomalaisiin ja kadonneet, vaan niitä onkin tullut lisää. Mutta emmepä me muutenkaan elä kaikki neljän hengen avioliitoperheissä, me emme kaikki kulje helikopterilla tai omalla autolla moottoritietä pitkin töihin, emmekä me ole muutenkaan evankelisluterilaisia, suomenkielisiä keskivertokansalaisia, joiden tarpeiden laskemiseksi valtiolla on jossain valtava tietokone, kuten 1960-luvulla kaavailtiin. Ennustaminen on tosiaan vaikeata.

I Palvo
Viestit: 259
Liittynyt: 29.09.16 17:45

Re: Myytti yhden kulttuurin Suomesta on vaarallinen

nelimjaa kirjoitti:Palvo puhuu vuoden 2015 laittomasta maahanmuutosta.

Onko turvapaikan hakeminen sellaista, laitonta?
Mihin perustuu mainintasi laittomuudesta?
"Myytti yhden kulttuurin Suomesta ruokkii rasismia"-sanonta on kuin suoraan jonkun poliittisen puolueen Euroopan ulkopuolelta Suomeen maahanmuuttoa lisää haluavasta maahanmuutto-ohjelmasta ja 750:n pakolaiskiintiötäkin halutaan nostaa 3000-5000:een UNHCR-pakolaiseen vuodessa.
UNHCR:n mukaan maailmassa on nyt jo listattu n. 65 miljoonaa pakolaista, joista n. 45 miljoonaa lähtömaiden rajojen sisäpuolisia evakkoja.

Suomen sanotaan pystyneen Talvisodan aikana ja jälleen 1944 jälkeenkin selviytymään 420 000 karjalaisen aiheuttamasta "pakolaisongelmasta", ja siksi jotkut sanovat nyt kyllä pystyttävän kotouttamaan Suomeen siirtoväen suuruinen tulijamäärä Euroopan ulkopuolelta. ( mm. IS 10.12.2015 ja sama väite toistuu esim. Porvoon Taidetehtaan näyttelyssä 2017 alussa. )

Karjalainen siirtoväki oli Talvisodan ja jatkosodan ajankin koko ajan kylläkin suomalaisia ja Suomen kansalaisia ja karjalaisten miesväki ja lotat taistelivat myöskin länsisuomalaisia puolustaen.

Suomen sanotaan potevan työvoimapulaa ja vinoutunutta väestörakennetta ja Euroopan ulkopuolelta tulleet kuulemma saisivat pelkästään olemassaolollaan Suomessa aikaiseksi talouskasvua. Väite on todistamaton, maahanmuutto kylläkin yleisesti lisää harmaata taloutta sitä enemmän, mitä korkeampi verotus tulomaassa on ja kuluttajatkin hyötyvät "paperittomalla työvoimalla" teetettyjen tuotteiden alemmista hinnoista. EU:ssa sanotaan olevan miljoonia paperittomia, ei ehkä kuitenkaan USA:n yli 10 miljoonaa?

"Laittoman maahantulon torjunnan tavoitteena on, että viranomaisyhteistyöllä ennalta estetään ja paljastetaan Suomeen suuntautunutta laitonta maahantuloa ja sen järjestämistä, laitonta maassa oleskelua, ihmiskauppaa ja muuta rajat ylittävää rikollisuutta". http://www.poliisi.fi/tietoa_poliisista ... ocID=58035 Laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastainen toimintaohjelma:
"Laittoman maahantulon torjunnan tavoitteena onkin nykyisin ( julkaistu 1.2017 ) hallinnassa olevan tilanteen ylläpitäminen ja ennalta ehkäisevien toimenpiteiden kehittäminen osana osan Euroopan Unionin jäsenmaiden ja Schengen-maiden, sekä laittoman maahantulon lähtömaiden yhteistyönä".

"Vuodet 2017 - 2020 tulevat olemaan hallitun maassa oleskelun ja laittoman maahantulon torjunnan näkökulmasta erittäin tärkeitä".

Viranomaisnäkökulma näyttäisi varsin merkittävästi poikkeavan "laitonta maahanmuuttoa lisää Suomeen Euroopan ulkopuolelta toivovien mielipiteestä?

Veikko Palvo

Klaus Lindgren
Viestit: 1127
Liittynyt: 30.11.05 13:31

Re: Myytti yhden kulttuurin Suomesta on vaarallinen

I Palvo kirjoitti:"Myytti yhden kulttuurin Suomesta ruokkii rasismia"-sanonta on kuin suoraan jonkun poliittisen puolueen Euroopan ulkopuolelta Suomeen maahanmuuttoa lisää haluavasta maahanmuutto-ohjelmasta ja 750:n pakolaiskiintiötäkin halutaan nostaa 3000-5000:een UNHCR-pakolaiseen vuodessa.
UNHCR:n mukaan maailmassa on nyt jo listattu n. 65 miljoonaa pakolaista, joista n. 45 miljoonaa lähtömaiden rajojen sisäpuolisia evakkoja.

Suomen sanotaan pystyneen Talvisodan aikana ja jälleen 1944 jälkeenkin selviytymään 420 000 karjalaisen aiheuttamasta "pakolaisongelmasta", ja siksi jotkut sanovat nyt kyllä pystyttävän kotouttamaan Suomeen siirtoväen suuruinen tulijamäärä Euroopan ulkopuolelta. ( mm. IS 10.12.2015 ja sama väite toistuu esim. Porvoon Taidetehtaan näyttelyssä 2017 alussa. )
Suomeen maahanmuuttoa lisää haluavaa maahanmuutto-ohjelma on kiintoisa tieto. Millä puolueella sellainen on?

Eikös se karjalaisten pakolaisongelma hoidettu varsin mallikkaasti?

Mennäksemme historiaan, se myytti yhden kulttuurin Suomesta sai tosiaankin aikaan kovasti ikäviä asioita Suomen venääisille, saamelaisille ja romaneille. Venäläisiä painostettiin muuttamaan nimensä suomalaisiksi ja muutenkin suomalaistumaan, saamelaislapsia kiellettiin puhumasta äidinkieltään koulussa ja romaneja syrjittiin kaikin mahdollisin tavoin. Ruotsinkielisillä oli onneksi vahvempi asema yhteiskunnassa, mutta kummasti vain heidänkin määränsä väheni toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä.

Yhden kulttuurin Suomi on tosiaankin ollut aina pelkkä myytti. Jos vaikka muistelen omaa lapsuuttani ja nuoruuttani Helsingissä, niin ei se niin yhtenäinen kulttuuri ollut. Naapureistani osa oli ruotsinkielisiä ja mökillä kävimme kokonaan ruotsinkielisellä alueella. Kotimme lähistöllä oli ortodoksinen kirkko tai kappeli, ja sen lähellä liikkui aina venäjää keskenään puhuvia mummeleita mustissa huiveissaan. Kouluun menin hieman isompana keskustaan, ja siellähän oli Diana-puiston ja Roban kieppeillä tataarien turkis- ja mattokauppoja sekä moskeija, jossa uskonnontunnilla kerran kävimmekin. Romaninaiset kauppasivat pitsejään ja äitini kutsui yhden heistä joskus meille kahvillekin. Myöhemmin siskoni päätyi Lappiin ja meni naimisiin saamelaisen kanssa. Missä ja milloin on ollut olemassa yhden kulttuurin Suomi?

Palaa sivulle “Puheenvuoroja historiasta”