Charlotta Wolff
Viestit: 6
Liittynyt: 17.08.07 09:09

Historisk Tidskrift för Finland 1/2007, innehåll

03.09.07 23:12

Kuva

Historisk Tidskrift för Finland 1/2007

Historisk Tidskrift för Finland är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. För närvarande har HTF ca 600 prenumeranter, huvudsakligen i Finland och de övriga nordiska länderna. Tidskriften riktar sig till historiker av facket, studeranden och den historiskt intresserade allmänheten. HTF utges av Historiska föreningen i Finland r.f.

HTF 1/2007 (årg. 92)
Innehåll:
 • Henrik Stenius: Begreppshistoriska temperament (s. 1–9)

  Pia Letto-Vanamo: Synpunkter på rättens begreppshistoria (s. 10–33)
  Charlotta Wolff: Pro Patria et Libertate. Frihetsbegreppet i 1700-talets svenska politiska språk (s. 34–62)
  Jussi Kurunmäki: Kan en nation byggas på politisk vilja? Debatten mellan J. V. Snellman och August Schauman 1859–1860 (s. 63–89)
  Risto Alapuro: Begreppet revolution under den politiska brytningstiden i Finland på 1960- och 1970-talet (s. 90–110)

  Översikter och meddelanden (s. 111–155)
  • Jeppe Nevers: Om begrebshistorien i Danmark
   Bo Lindberg: Begreppshistoria i Sverige
   Jani Marjanen: Begreppshistoria i Finland
   Max Engman: Tysk-romerska rikets ände
  Synpunkten (s. 156–167)
  • Max Engman: Vad och hur skall vi fira 2008–2009?
  Granskningar (s. 168–220)
  • Pasi Ihalainen, Protestant Nations Redefined: Changing Perceptions of National Identity in the Rhetoric of the English, Dutch and Swedish Public Churches. Av Bo Lindberg
   Bo Lindberg (red.), Trygghet och äventyr. Om begreppshistoria. Av Jouko Nurmiainen
   Bo Lindberg, Den antika skevheten. Politiska ord och begrepp i det tidig-moderna Sverige. Av Charlotta Wolff
   Peter Hallberg, Ages of Liberty. Social Upheaval, History Writing, and the New Public Sphere in Sweden, 1740–1792. Av Patrik Lundell
   Patrik Lundell, Pressen i provinsen. Från medborgerliga samtal till modern opinionsbildning 1750–1850. Av Jani Marjanen
   Tuija Laine, Kolportööreja ja kirjakauppiaita. Kirjojen hankinta ja levitys Suomessa vuoteen 1800. Av Jessica Parland-von Essen.
   Katja Huumo, ”Perkeleen kieli”. Suomen kieli ja poliittisesti korrekti kieli 1800-luvulla, samt Katja Huumo, Lea Laitinen & Outi Paloposki (toim.), Yhteistä kieltä tekemässä. Näkökulmia suomen kirjakielen kehitykseen 1800-luvulla. Av Jani Marjanen
   Anna Jansdotter, Ansikte mot ansikte. Räddningsarbete bland prostituerade kvinnor i Sverige 1850–1920. Av Pirjo Markkola
   Lovisa af Petersens, Formering för offentlighet. Kvinnokonferenser och Svenska Kvinnornas Nationalförbund kring sekelskiftet 1900. Av Anna Hiidensalo
   Mary Hilson, Political Change and the Rise of Labour in Comparative Perspective. Britain and Sweden 1890–1920. Av Juhana Aunesluoma
   Antti Kujala, Paperiliiton historia. Paperiteollisuuden työmarkkinasuhteet ja suomalainen yhteiskunta. Av Markku Mansner
  Från fältet (s. 221–227)
  Medarbetare (s. 228)
Historisk Tidskrift för Finland

Vieras

Re: Historisk Tidskrift för Finland 1/2007, innehåll

10.12.07 13:11

Charlotta Wolff kirjoitti:Kuva

Historisk Tidskrift för Finland 1/2007

Historisk Tidskrift för Finland är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. För närvarande har HTF ca 600 prenumeranter, huvudsakligen i Finland och de övriga nordiska länderna. Tidskriften riktar sig till historiker av facket, studeranden och den historiskt intresserade allmänheten. HTF utges av Historiska föreningen i Finland r.f.

HTF 1/2007 (årg. 92)
Innehåll:
Är tidningen eventuellt tillgänglig på nätet?

Mvh

Charlotta Wolff
Viestit: 6
Liittynyt: 17.08.07 09:09

31.12.07 19:37

Tyvärr är tidskriftens textinnehåll tillsvidare inte tillgängligt på nätet. Innehållsförteckningarna publiceras på detta forum. Ett index över äldre artiklar finns på tidskriftens egen hemsida (http://www.historisktidskrift.fi/).

Lösnummer kan köpas i Vetenskapsbokhandeln (Helsingfors) och Akademiska bokhandeln. För äldre nummer är det bäst att fråga Vetenskapsbokhandeln.

Förfrågningar rörande prenumerationer kan riktas till tidskriftens ekonom Michaela Bränn, michaela . brann [at] kolumbus . fi .

C. Wolff

Palaa sivulle “Historisk Tidskrift för Finland”