Charlotta Wolff
Viestit: 6
Liittynyt: 17.08.07 09:09

Historisk Tidskrift för Finland 3/2007, innehåll

31.12.07 20:01

Historisk Tidskrift för Finland 3/2007

Historisk Tidskrift för Finland är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. För närvarande har HTF ca 600 prenumeranter, huvudsakligen i Finland och de övriga nordiska länderna. Tidskriften riktar sig till historiker av facket, studeranden och den historiskt intresserade allmänheten. HTF utges av Historiska föreningen i Finland r.f.

HTF 3/2007 (årg. 92)
Innehåll:
 • Carina Nynäs: Ett nytt manuskript. Linné som föreläsare (s. 341–367)
  Elisabeth Stubb: Finland i 19de seklet. Etableringen av en nationsbild (s. 368–387)
Granskningar (s. 387–446)
 • Knut Helle, Finn-Einar Eliassen, Jan Eivind Myhre & Ola Stein Stugu, Norsk byhistorie. Urbanisering gjennom 1300 år. Av Joachim Mickwitz
  Olle Ferm, Olaus Petri och Heliga Birgitta. Synpunkter på ett nytt sätt att skriva historia i 1500-talets Sverige. Av Eva Ahl
  Stefan Persson, Kungamakt och bonderätt. Om danska kungar och bönder i riket och i Göinge härad ca 1525–1640. Av Kasper Kepsu
  Eva Österberg & Marie Lindstedt Cronberg (red.), Våldets mening. Makt, minne, myt. Av Stefan Norrgård
  Cristopher Collstedt, Duellanten och rättvisan. Duellbrott och synen på manlighet i stormaktväldets slutskede. Av Stefan Norrgård
  Marie Löwendahl, Min allrabästa och ömmaste vän! Kvinnors brevskrivning under svenskt 1700-tal. Av Sara Nordlund-Laurent
  Jessica Parland-von Essen, Behagets betydelser. Döttrarnas edukation i det sena 1700-talets adelskultur. Av Marjatta Rahikainen
  Matti Klinge, Iisalmen ruhtinaskunta. Modernin projekti sukuverkostojen periferiassa. Av Henry Rask
  Maja Hagerman, Det rena landet. Om konsten att uppfinna sina förfäder. Av Peter Stadius
  Nora Ervalahti & Rainer Knapas (utg.), J. V. Snellman i Europa. Resebilder 1840–1847. Av Elisabeth Stubb
  Kari Melby, Anu Pylkkänen, Bente Rosenbeck & Christina Carlson Wetterberg, Inte ett ord om kärlek. Äktenskap och politik ca 1850–1930. Av Harriet Silius
  Tauno Saarela, Kansan Tahto – Pohjolan työtätekevien lehti. Av Lars-Folke Landgrén
  Marjatta Cronvall, Seitsemäs mies. Av Aapo Roselius
  Petri Karonen & Kerttu Tarjamo (toim.), Kun sota on ohi. Sodista selviytymisen ongelmia ja niiden ratkaisumalleja 1900-luvulla. Av Marja Lähteenmäki
  Tiina Kinnunen & Ville Kivimäki (toim.), Ihminen sodassa. Suomalaisten kokemuksia talvi- ja jatkosodassa. Av Henrik Meinander
  Mikael Tossavainen, Heroes and Victims. The Holocaust in Israeli Historical Consciousness. Av Jennica Thylin
Från fältet (s.447–451)
Medarbetare (s. 452)
Historisk Tidskrift för Finland

Palaa sivulle “Historisk Tidskrift för Finland”