Sivu 1/1

Historisk Tidskrift för Finland 1/2008, innehåll

Lähetetty: 23.09.08 12:29
Kirjoittaja Jani Marjanen
Historisk Tidskrift för Finland 1/2008

Historisk Tidskrift för Finland är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. För närvarande har HTF ca 600 prenumeranter, huvudsakligen i Finland och de övriga nordiska länderna. Tidskriften riktar sig till historiker av facket, studeranden och den historiskt intresserade allmänheten. HTF utges av Historiska föreningen i Finland r.f.


HTF 1/2008 (årg. 93)
Innehåll:
 • Holger Weiss: Om globalhistorisk forskning och en kort kommentar om 1700-talets ”protoglobalisering” (s. 1–12)

  Laura Hollsten: Reseberättelser från andra sidan Atlanten som miljöhistoriskt källmaterial (s. 13–25)

  Anna Sundelin: My Last Will and Testament. Testamenten och bouppteckningar som källor för forskning kring kvinnors konsumtion under tidigmodern tid i England (s. 26–37)

  Holger Weiss: Västafrikanska krönikor som källor för historisk ekologisk-klimatologisk forskning om 1700-talets samhällskris. Möjligheter och begränsningar (s. 38–55)

  Stefan Norrgård: På jakt efter det ovanliga. Att använda historiska källor för att rekonstruera klimat (s. 56–67)

  Joachim Mickwitz: Västindisk rom i Gamlakarleby. Ett nätverksperspektiv (s. 68–86)
Granskningar (s. 87–122)
 • Johanna Aminoff-Winberg, På flykt i eget land. Internflyktingar i Sverige under stora nordiska kriget. Av Lars Ericson Wolke

  Stefan Lundblad, Hedersam handelsman eller verksam företagare? Den ekonomiska kulturens omvandling och de ledande ekonomiska aktörerna i Gävle 1765–1869. Av Joachim Mickwitz

  Seija-Riitta Laakso, Across the Oceans, Development of Overseas Business Information Transmission 1815–1875. Av Joachim Mickwitz

  Bo Stråth, Union och demokrati. De Förenade rikena Sverige–Norge 1814–1905. Av Kai Østberg

  Inger Schuberth, Lützen. På spaning efter ett minne. Av Rolf Enander

  Ingemar Lindaräng, Helgonbruk i moderniseringstider. Bruket av Birgitta- och Olavstraditionerna i samband med minnesfiranden i Sverige och Norge 1891–2005. Av Eva Ahl

  Päivi Granö, Jaakko Suominen & Outi Tuomi-Nikula (red.), Koti. Kaiho, paikka, muutos. Av Minna Sarantola-Weiss

  Henrik Rosengren, ”Judarnas Wagner”. Moses Pergament och den kulturella identifikationens dilemma omkring 1920–1950. Av Svante Lundgren
Från fältet (s. 123)
Medarbetare i detta nummer (s. 124)
Historisk Tidskrift för Finland