Jani Marjanen
Viestit: 5
Liittynyt: 23.09.08 11:40
Paikkakunta: Helsinki

Historisk Tidskrift för Finland 2/2008, innehåll

09.10.08 10:34

Historisk Tidskrift för Finland 2/2008

Historisk Tidskrift för Finland är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. För närvarande har HTF ca 600 prenumeranter, huvudsakligen i Finland och de övriga nordiska länderna. Tidskriften riktar sig till historiker av facket, studeranden och den historiskt intresserade allmänheten. HTF utges av Historiska föreningen i Finland r.f.


HTF 2/2008 (årg. 93)
Innehåll:
 • Pasi Ihalainen: I vilken mån talades det om folksuveränitet och representativ demokrati på den svenska riksdagen 1771–1772? (s. 125–159)
Forskarprofilen
 • Bo Stråth om nordisk, europeisk och global historia. Av Jani Marjanen (s. 160–163)
Granskningar (s. 164–206)
 • Henrik Rosengren & Johan Östling (red.), Med livet som insats. Biografin som humanistisk genre. Av Rolf Enander

  Johan Söderberg, Vår världs ekonomiska historia. Del 1: Den förindustriella
  tiden. Av Marjatta Rahikainen

  Mathias Cederholm, De värjde sin rätt. Senmedeltida bondemotstånd i Skåne
  och Småland. Av Kasper Kepsu

  Simo Heininen, Mikael Agricola. Elämä ja teokset. Av Marko Lamberg

  Svante Norrhem, Kvinnor vid maktens sida 1632–1772. Av Johanna Ilmakunnas

  Jyrki Hakapää, Kirjan tie lukijalle. Kirjakaupan vakiintuminen Suomessa 1740–1860. Av Max Engman

  J. E. O. Screen, The Army in Finland during the Last Decades of Swedish Rule
  (1770–1809). Av Petri Karonen

  Martin Hårdstedt, Finska kriget 1808–1809. Av Jyrki Paaskoski

  Tomas Berglund, Det goda faderskapet. I svenskt 1800-tal. Av Hanna Lindberg

  Magnus Persson, Coming Full Circle? Return Migration and the Dynamics of
  Social Mobility on the Bjäre Peninsula 1860–1930. Av Jennica Thylin-Klaus

  Johan Stén (red.), Framtidsbyggare. Finlandssvenska tekniker. Av Hans Andersin
Medarbetare i detta nummer (s. 207)
Historisk Tidskrift för Finland

Palaa sivulle “Historisk Tidskrift för Finland”