Jani Marjanen
Viestit: 5
Liittynyt: 23.09.08 11:40
Paikkakunta: Helsinki

Historisk Tidskrift för Finland 4/2008, innehåll

Historisk Tidskrift för Finland 4/2008

Historisk Tidskrift för Finland är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. För närvarande har HTF ca 600 prenumeranter, huvudsakligen i Finland och de övriga nordiska länderna. Tidskriften riktar sig till historiker av facket, studeranden och den historiskt intresserade allmänheten. HTF utges av Historiska föreningen i Finland r.f.


HTF 4/2008 (årg. 93)
Innehåll:
 • Antti Räihä: Främmande men bekanta? Synen på ryskhet i Villmanstrand efter ofrederna på 1700-talet (s. 393-418)

  Tomi Mertanen: På kulturens bro över Östersjön. Föreningen Itämeren Piiris verksamhet och vedermödor under vapenstilleståndet (s. 419-437)
Översikter och meddelanden
 • Aleksander Kan: Historieskrivningens historia inför globaliseringsprocessen (s. 438-452)
Granskningar (s. 453-475)
 • Anna Perälä, Mikael Agricolan teosten painoasu ja kuvitus. Av Thomas Westerbom

  Marie Steinrud, Den dolda offentligheten. Kvinnlighetens sfärer i 1800-talets svenska högreståndskultur. Av Jessica Parland-von Essen

  Stefan Collini, Absent Minds: Intellectuals in Britain. Av Stefan Nygård

  Niklas Ammert, Det osamtidigas samtidighet. Historiemedvetande i svenska historieläroböcker under hundra år. Av Sirkka Ahonen

  Oula Silvennoinen, Salaiset aseveljet. Suomen ja Saksan turvallisuuspoliisiyhteistyö 1933–1944; Antti Kujala, Vankisurmat. Neuvostovankien laittomat ampumiset jatkosodassa. Av Seppo Hentilä

  Eero Elfvengren & Eeva Tammi (toim.), Viipuri 1944. Miksi Viipuri menetettiin?; Erik Appel, När allt gick fel. Viborgs fall 1944. Av Lars-Folke Landgrén
Från fältet (s. 476-478)

Medarbetare i detta nummer (s. 480)

Historisk Tidskrift för Finland

Palaa sivulle “Historisk Tidskrift för Finland”