Jennica Thylin-Klaus
Viestit: 40
Liittynyt: 23.09.08 12:40

Historisk Tidskrift för Finland 3/2009, innehåll

25.01.10 11:53

Historisk Tidskrift för Finland 3/2009

Historisk Tidskrift för Finland är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. För närvarande har HTF ca 600 prenumeranter, huvudsakligen i Finland och de övriga nordiska länderna. Tidskriften riktar sig till historiker av facket, studerande och den historiskt intresserade allmänheten. HTF utges av Historiska föreningen i Finland r.f.

HTF 3/2009 (årg. 94)

Innehåll:

Charlotte Vainio, Patroni regni och folket. En studie i helgonkultens folkliga förankring (s. 277-293)

Simon Ekstrand, Landskampen och uppfattningen om det nationella. Hur finländska fotbollslandskamper förmedlades genom tre dagstidningar 1940–1947 (s. 294-319)

Översikter och meddelanden

Einar Värä, Gustaf Fredrik Böning – en bortglömd föregångare inom estnisk-finska relationer (s. 321-333)

Eljas Orrman, Den autonoma tidens ryska militärhandlingar och fortifikationsritningar blir sökbara genom en ny sökdatabas (s. 334-337)

Lars-Folke Landgrén, Krossade myter om nazismen (s. 338-350)

Granskningar (s. 351-382)

Stig Welinder, Jämtarna och samerna kom först. Av Patrik Lantto

Kai Häggman (päätoim.), Suomalaisen arjen historia 1–5. Av Minna Sarantola-Weiss

Panu Pulma, Suljetut ovet. Pohjoismaiden romanipolitiikka 1500-luvulta EU-aikaan. Av Åsa Bonn

Charlotta Wolff, Noble conceptions of politics in eighteenth-century Sweden (ca 1740–1790). Av Jonas Nordin

Antero Leitzinger, Ulkomaalaispolitiikka Suomessa 1812–1972. Av Mats Wickström

Simo Laakkonen & Timo Vuorisalo (toim.), Sodan ekologia. Nykyaikaisen sodankäynnin ympäristöhistoriaa. Av Laura Hollsten

Michaela Bränn, Malm svenska ungdomsförening 100 år. Ett gemensamt hem för dem som på orten tala samma språk. Av Marianne Stubbe

Medarbetare i detta nummer (s. 384)

http://historisktidskrift.fi

Palaa sivulle “Historisk Tidskrift för Finland”