Jennica Thylin-Klaus
Viestit: 44
Liittynyt: 23.09.08 12:40

Historisk Tidskrift för Finland 1/2010, innehåll

Historisk Tidskrift för Finland 1/2010

Historisk Tidskrift för Finland är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. För närvarande har HTF ca 600 prenumeranter, huvudsakligen i Finland och de övriga nordiska länderna. Tidskriften riktar sig till historiker av facket, studerande och den historiskt intresserade allmänheten. HTF utges av Historiska föreningen i Finland r.f.

HTF 1/2010 (årg. 95)

Innehåll:

Eva Ahl-Waris, Arkeologi, monumentresningar och minnesfiranden i Nådendal – aspekter på fornminnen och historiebruk under mellankrigstiden samt åren 1943 och 1993 (s. 1–38)

Leon Jespersen, Om markering af sejre og nederlag i Danmark og Sverige. Nogle tanker vedrørende markering af begivenheder i 1658 og 1659 (s. 39–69)

Andreas Nyblom, Varumärket Selma Lagerlöf: Jubileet som populärhistoriskt mediesystem 1900/2000 (s. 70–91)

Max Engman, Förvaltning, stat och nation. Tre historiska jubileer i Finland 1959–1963 (s. 92–147)

Johanna Lärkner, Glädje med tårar i ögonen: 60-årsjubileet av andra världskrigets slut i Ryssland (s. 148–173)

Ingemar Lindaräng, Några perspektiv på jubileumsfiranden med anledning av Märkesåret 2009 (s. 174–186)

Översikter och meddelanden

Pieter Dhondt, Universitetsjubileernas betydelse för det ökade nordiska samarbetet under 1800-talet (s. 187–194)

Synpunkten

Bo Stråth, Historiska jubileer är politiska manifestationer (s. 195–203)

Stuart Burch, Nationell narcissism (s. 204–211)

Granskningar

Ingvar von Malmborg (red.), Stormvindar – en bok om ödesåret 1809; Magnus Hagberg (utg.), 1809: Rikssprängning och begynnelse: 200-årsminnet av Finska kriget; Pertti Hakala (toim./red.), Venäjän keisarikunta ja Suomen suuriruhtinaskunnan synty 1808–1820. Det ryska kejsardömet och tillkomsten av storfurstendömet i Finland 1808–1820. Av Petri Karonen (s. 216–219)

Henrika Tandefelt, Borgå 1809. Ceremoni och fest. Av Petri Karonen (s. 220–222)

Max Engman (red.), Fänrikens marknadsminne. Finska kriget 1808–1809 och dess följder i eftervärldens ögon. Av Petri Karonen (s. 223–225)

Torkel Jansson, Rikssprängningen som kom av sig. Finsk-svenska gemenskaper efter 1809. Av Aleksander Kan (s. 226–234)

Max Engman, Pitkät jäähyväiset. Suomi Ruotsin ja Venäjän välissä vuoden 1809 jälkeen. Av Kristiina Kalleinen (s. 235–240)

Från fältet

Historiska föreningen 2009. Av Pia Asp

Historiska samfundet i Åbo 2009. Av Laura Hollsten

Nytt arkivmaterial på SLS. Av Nelly Laitinen

Medarbetare i detta nummer (s. 248)

http://historisktidskrift.fi

Palaa sivulle “Historisk Tidskrift för Finland”