Jennica Thylin-Klaus
Viestit: 40
Liittynyt: 23.09.08 12:40

Historisk Tidskrift för Finland 4/2010, innehåll

Historisk Tidskrift för Finland 4/2010

Historisk Tidskrift för Finland är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. För närvarande har HTF ca 600 prenumeranter, huvudsakligen i Finland och de övriga nordiska länderna. Tidskriften riktar sig till historiker av facket, studerande och den historiskt intresserade allmänheten. HTF utges av Historiska föreningen i Finland r.f.

HTF 4/2010 (årg. 95)

Innehåll:

Teresa Rosenlund-Eriksson, Jacob Pacchaléns yrkeskarriär och nätverk. Från boddräng till handelsman i 1700-talets Helsingfors (s. 537-571)

Ulf Mörkenstam, Ekonomi, kultur och jämlikhet. Teman i svensk politik i invandrarfrågor decennierna efter andra världskriget (s. 572-607)

Översikter och meddelanden

Ronny Rönnqvist, ”Vilda divisionen” – den kaukasiska infödda kavalleridivisionen 1914–1917 (s. 608-626)

Granskningar

Henrika Tandefelt (red.), Sarvlax. Herrgårdshistoria under 600 år. Av Henry Rask (s. 627-632)

Pertti Luntinen, Sota Venäjällä – Venäjä sodassa. Av Aleksander Kan (s. 632-635)

Maria Sjöberg, Kvinnor i fält 1550–1850. Av Martin Hårdstedt (s. 635-637)

Osmo Pekonen, La rencontre des religions autour du voyage de l’Abbé Outhier en Suède en 1736–1737. Av Johan Stén (s. 638-642)

Annie Mattsson, Komediant och riksförrädare. Handskriftcirkulerade smädeskrifter mot Gustaf III. Av Mikael Alm (s. 643-648)

Gisèle Sapiro (dir.), L’espace intellectuel en Europe. De la formation des États-nations à la mondialisation, XIXe–XXIe siècle & Anna Boschetti (dir.), L’espace culturel transnational. Av Stefan Nygård (s. 648-652)

Medarbetare i detta nummer

(s. 652)

http://historisktidskrift.fi

Palaa sivulle “Historisk Tidskrift för Finland”