Sivu 1/1

Historisk Tidskrift för Finland 4/2011, innehåll

Lähetetty: 05.05.12 21:37
Kirjoittaja Jennica Thylin-Klaus
Historisk Tidskrift för Finland 4/2011

Historisk Tidskrift för Finland är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. För närvarande har HTF ca 600 prenumeranter, huvudsakligen i Finland och de övriga nordiska länderna. Tidskriften riktar sig till historiker av facket, studerande och den historiskt intresserade allmänheten. HTF utges av Historiska föreningen i Finland r.f.

HTF 4/2011 (årg. 96)

Innehåll:

Sophie Litonius, Hedersbetygelser inför samtid och eftervärld. Namngivningen av fästningsverken i Finland under Augustin Ehrensvärds tid (s. 329–360)

Maria Vainio-Kurtakko, På tröskeln till Utopia. Två finländska adelsdamer läser det moderna genombrottets emancipationslitteratur (s. 361–391)

Tomi Mertanen, Tredje rikets gäster. Finländska författare och författarhemmet i Travemünde på 1930-talet (s. 392–421)

Maria Vallström, ”Ett Finland mitt i Sverige”. Förändringsprocesser i skogsarbetarbyar 1950–ca 1975 (s. 422–447)


Granskningar

Johanna Ilmakunnas, Kartanot, kapiot, rykmentit. Erään aatelissuvun elämäntapa 1700-luvun Ruotsissa. Av Sophie Litonius (s. 448–452)

Torsten Ekman, Kejsare och fosterland. Alexander I, Rysslands kejsare, Finlands Storfurste. Av Martin Hårdstedt (s. 453–456)

Leif Runefelt, En idyll försvarad. Ortsbeskrivningar, herrgårdskultur och den gamla samhällsordningen 1800–1860. Av Henrika Tandefelt (s. 457–460)

Jussi Jääskeläinen, Paikallisyhteisö resurssina ja tuhojen kohteena. Venäjän armeijan logististen ratkaisujen seuraukset Suomen sodassa 1808–1809. Av Petri Karonen (s. 461–465)

Christina Douglas, Kärlek per korrespondens. Två förlovade par under andra hälften av 1800-talet. Av Julia Dahlberg (s. 466–469)

Andreas Åkerlund, Mellan akademi och kulturpolitik. Lektorat i svenska språket vid tyska universitet 1906–1945. Av Jennica Thylin-Klaus (s .470–475)

Mette Gismerøy Ekker, Ole Kolsrud og Åse A. Lange (red.), Nasjonal Samling. Møteprotokoll 1934–1945. Av Lars-Folke Landgrén (s. 476–482)

Årsinnehåll (s. 483)

Medarbetare i detta nummer (s. 488)

http://historisktidskrift.fi