Jennica Thylin-Klaus
Viestit: 40
Liittynyt: 23.09.08 12:40

Historisk Tidskrift för Finland 2/2012, innehåll

Historisk Tidskrift för Finland är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. För närvarande har HTF ca 600 prenumeranter, huvudsakligen i Finland och de övriga nordiska länderna. Tidskriften riktar sig till historiker av facket, studerande och den historiskt intresserade allmänheten. HTF utges av Historiska föreningen i Finland r.f.

HTF 2/2012 (årg. 97)

Innehåll:

Lars-Folke Landgrén, Klassificering av publikationer (s. 173–174)

Mikko Huhtamies, Olof Rudbeck, hydroteknologin och nyttans tidevarv i Finland (ca 1650–1750) (s. 175–203)


Översikter

Per Olof Sjöstrand, Frögerståget (s. 204–225)

Henrik Roelvink, När kom franciskanbröderna till Kökar? (s. 226–258)

Mikael Korhonen, Forskarnas röst vid digitalisering av kulturarvet (s. 259–267)


Granskningar

Dick Harrison, En medeltida storstad. Historien om Söderköping. Av Marko Lamberg (s. 268–270)

Erik Petersson & Annika Sandén, Mot undergången. Ärkebiskop Angermannus i apokalypsens tid. Av Lars-Folke Landgrén (s. 271–274)

Ronny Ambjörnsson, Ellen Key. En europeisk intellektuell. Av Jennica Thylin-Klaus (s. 275–278)

Eva Österberg, Tystnader och tider. Samtal med historien. Av Lars-Folke Landgrén (s. 279–283)


Medarbetare i detta nummer (s. 284)

http://historisktidskrift.fi

Palaa sivulle “Historisk Tidskrift för Finland”