Sivu 1/1

Historisk Tidskrift för Finland 3/2012, innehåll

Lähetetty: 28.01.13 16:49
Kirjoittaja Jennica Thylin-Klaus
Historisk Tidskrift för Finland är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. För närvarande har HTF ca 600 prenumeranter, huvudsakligen i Finland och de övriga nordiska länderna. Tidskriften riktar sig till historiker av facket, studerande och den historiskt intresserade allmänheten. HTF utges av Historiska föreningen i Finland r.f.

HTF 3/2012 (årg. 97)

Innehåll:


Ilkka Nummela, Sofia Kotilainen, Tiina Hemminki, Att skapa och
upprätthålla förtroendeförhållanden i vardagen (s. 285-294)

Sofia Kotilainen, Förtroende och andra former av symboliskt kapital i
fadderskapsstrategier (s. 295-326)

Seija Johnson, Nya, ärvda och testamenterade kläder i bouppteckningar. Hur
bondekvinnans klädegendom utökades under 1700-talet (s. 327-347)

Sofia Gustafsson, Fästningsbygget Sveaborg som kreditgivare i Helsingfors
vid mitten av 1700-talet (s. 348-374)

Tiina Hemminki, Långa listor med fordringar och skulder. Om förtroendeförhållanden
i Ilmola och Nordmaling i början av 1800-talet (s. 375-403)


Granskningar

Elisabeth Mansén, Sveriges historia 1721–1830. Av Henrik Knif (s. 404-408)

Markku Kekäläinen, James Boswell’s Urban Experience in Eighteenth-Century
London. Av Anna Sundelin (s. 409-415)

Göran Nilzén, Carl Gustaf Malmström. Historiker, statsråd och
riksantikvarie. Av Jens Grandell (s. 416-419)

Jennica Thylin-Klaus, ”Den finländska svenskan” 1860–1920. Tidig svensk
språkplanering i Finland ur ett idéhistoriskt perspektiv. Av Henry Rask (s. 420-425)

Annette Forsén, Deutschland, Deutschland über alles. Tysk föreningsverksamhet
i Finland och Sverige 1910–1950. Av Sverker Oredsson (s. 426-428)

Axel Odelberg, Vi som beundrade varandra så mycket. Sven Hedin och
Adolf Hitler. Av Lars-Folke Landgrén (s. 429-435)


Medarbetare i detta nummer (s. 436)

http://historisktidskrift.fi