Jennica Thylin-Klaus
Viestit: 40
Liittynyt: 23.09.08 12:40

Historisk Tidskrift för Finland 1/2013, innehåll

16.08.13 21:03

Historisk Tidskrift för Finland är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. För närvarande har HTF ca 600 prenumeranter, huvudsakligen i Finland och de övriga nordiska länderna. Tidskriften riktar sig till historiker av facket, studerande och den historiskt intresserade allmänheten. HTF utges av Historiska föreningen i Finland r.f.

HTF 1/2013 (årg. 98)

Innehåll:

Ann-Catrin Östman, Valio och Enighetens tidiga historia - om smör, språk och kooperativ handel (s. 1-32)

Lars-Folke Landgrén, Hitlers andra revolution i Tyskland sommaren 1934 i svensk och finländsk press (s. 33-63)


Översikter och meddelanden

Einar Värä, Fyra globala brytningar som ledde till 1900-talets världskrig. En undersökning av orsakerna till första världskriget utgående från finskspråkiga dagstidningar från åren 1876-1909 (s. 64-82)


Granskningar

Kjeld Hald Galster, Danish Troops in the Williamite Army in Ireland 1689-91. Av Rolf Johansson (s. 83-87)

Lars Ericson Wolke, Sjöslag och rysshärjningar. Kampen om Östersjön under stora nordiska kriget 1700-1721. Av Christer Kuvaja (s. 88-90)

Knud Dørum & Hilde Sandvik (red.), Opptøyer i Norge 1750-1850. Av Miriam Rönnqvist

Anne Berg, Kampen om befolkningen. Den svenska nationsformeringens utveckling och socio-politiska förutsättningar ca 1780-1860. Av Henrik Forsberg (s. 99-103)

Gabriel Bonsdorff, Om sättet att anlägga en köksträdgård för husbehov, utg. Irma Lounatvuori. Av Jani Marjanen (s. 104-106)

Ohto Manninen & Raimo Salokangas, Eljas Erkko - vaikenematon valtiomahti. Av Aleksi Ahtola


Från fältet

Historiska föreningen 2012. Av Sophie Holm (s. 110-114)

Historiska samfundet i Åbo 2012. Av Sarah Hankalahti (s. 115)

Nytt arkivmaterial på SLS. Av Maria Miinalainen (s. 116-118)


Medarbetare i detta nummer (s. 119)

http://historisktidskrift.fi

Palaa sivulle “Historisk Tidskrift för Finland”