Jennica Thylin-Klaus
Viestit: 40
Liittynyt: 23.09.08 12:40

Historisk Tidskrift för Finland 3/2013, innehåll

Historisk Tidskrift för Finland är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. För närvarande har HTF ca 600 prenumeranter, huvudsakligen i Finland och de övriga nordiska länderna. Tidskriften riktar sig till historiker av facket, studerande och den historiskt intresserade allmänheten. HTF utges av Historiska föreningen i Finland r.f.

HTF 3/2013 (årg. 98)

Innehåll:


Mikko Heikkilä, Sanctus (H)e(n)ricus rex Suetie et sanctus Henricus episcopus Upsalensis – en och samme engelskfödde man? (s. 333–373)

Andrej Scheglov, ”Såsom han hade itt skröpelighit liffuerne”. Beskrivningen av kung Magnus Eriksson i Olaus Petris krönika och i de medeltida källorna (s. 374–405)


Granskningar

Eva-Marie Letzter (red.), Auktoritet i förvandling. Omförhandling av fromhet, lojalitet och makt i reformationens Sverige. Av Charlotte Vainio (s. 406–408)

Mirkka Lappalainen, Jumalan vihan ruoska. Suuri nälänhätä Suomessa 1695–1697. Av Juha-Matti Granqvist (s. 409–412)

V. V. Roginskij, Borba za Skandinaviju. Mezjdunarodnye otnosjenija na Severe Evropy v epohij Napoleonovskih vojn 1805–1815. Av Alpo Juntunen (s. 413–418)

Thomas Neidenmark, Pedagogiska imperativ och sociala nätverk i svensk medborgar bildning 1812–1828. Av John Strömberg (s. 419–423)

Johanna Bonäs, Kommunistskräck, konservativ reaktion eller medveten bondepolitik. Svenskösterbottniska bönder inför Lapporörelsen sommaren 1930. Av Henrik Meinander (s. 424–427)

http://historisktidskrift.fi

Palaa sivulle “Historisk Tidskrift för Finland”