Jennica Thylin-Klaus
Viestit: 42
Liittynyt: 23.09.08 12:40

Historisk Tidskrift för Finland 4/2014, innehåll

Historisk Tidskrift för Finland är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. För närvarande har HTF ca 600 prenumeranter, huvudsakligen i Finland och de övriga nordiska länderna. Tidskriften riktar sig till historiker av facket, studerande och den historiskt intresserade allmänheten. HTF utges av Historiska föreningen i Finland r.f.

HTF 4/2014 (årg. 99)

Innehåll:


Annette Forsén, Den tyska vicekonsuln Albert Goldbeck-Löwe och krigsutbrottet i Finland 1914 (s. 318-346)

Stefan Nygård, De intellektuella och 1914 (s. 347-368)

Peter Stadius, Trekungamötet i Malmö 1914. Mot en ny nordisk retorik i skuggan av världskriget (s. 369-394)


Översikter och meddelanden

Henrik Meinander, Tre drivkrafter. Om finlandssvenska samtidskänslor och framtidshorisonter 1914 (s. 395-410)

Lars-Folke Landgrén, I skuggan av förryskning och världskrig – en översikt av det svenskspråkiga pressfältet i Finland 1905–1914 (s. 411-421)


Granskningar

Rainer Knapas, Kunskapens rike. Helsingfors universitetsbibliotek – National-biblioteket 1640–2010. Av Wolfgang Undorf (s. 422-430)

Olof Petersson, Herbert Tingsten. Vetenskapsmannen & Per Wirtén, Herbert Tingstens sista dagar. Berättelsen om ett liv. Av Nina Johansson (s. 430-436)

Henrik Ekberg, Frisinne & kvalitet. Ett sekel med Schildts. Av Lars-Folke Landgrén (s. 437-443)

Samu Nyström, Poikkeusajan kaupunkielämäkerta. Helsinki ja helsinkiläiset maailmansodassa 1914–1918. Av Timo Herranen (s. 444-447)

Anders Ahlbäck, Manhood and the Making of the Military: Conscription, Military Service and Masculinity in Finland, 1917–39. Av Aapo Roselius (s. 448-452)


Diskussion

Om S:t Erik och S:t Henrik. Av Eljas Orrman (s. 453-457)

Årsinnehåll (s. 458-459)

http://historisktidskrift.fi

Palaa sivulle “Historisk Tidskrift för Finland”