Jennica Thylin-Klaus
Viestit: 42
Liittynyt: 23.09.08 12:40

Historisk Tidskrift för Finland 2/2015, innehåll

Historisk Tidskrift för Finland är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. För närvarande har HTF ca 600 prenumeranter, huvudsakligen i Finland och de övriga nordiska länderna. Tidskriften riktar sig till historiker av facket, studerande och den historiskt intresserade allmänheten. HTF utges av Historiska föreningen i Finland r.f.

HTF 2/2015 (årg. 100)

Innehåll:

Heini Hakosalo, Ille och Elin. Syskon, kön och medicinsk karriär i det tidiga 1900-talets Finland (s.125-160)

Tomi Mertanen, Det europeiska brödraskapet. Europeiska författarförbundet och dess finländska medlemmar under andra världskriget (s. 161-185)


Översikter och meddelanden

Eljas Orrman, Iakttagelser om solskiftets utbredning och kronologi i Finland under medeltiden med särskild hänsyn till Nyland (s. 186-216)


Granskningar

Sari Katajala-Peltomaa, Christian Krötzl & Marjo Meriluoto-Jaakkola (toim.), Suomalaisten pyhiinvaellukset keskiajalla. Kun maailma aukeni. Av Eva Ahl-Waris (s. 217-220)

Mirkka Lappalainen, Pohjolan leijona. Kustaa II Adolf ja Suomi 1611–1632. Av Christer Kuvaja (s. 221-226)

Nils Erik Forsgård, Ingens herre ingens träl. Radikalen Anders Chydenius i 1700-talets Sverige och Finland. Av Patrik Winton (s. 227-228)

Lena Rangström, Dödens teater. Kungliga svenska begravningar genom fem århundraden. Av Magdalena af Hällström (s. 229-233)

Johan Cullberg & Björn Sahlin, Märtha och Hjalmar Söderberg – en äktenskapskatastrof. Av Maria Vainio-Kurtakko (s. 234-238)


Från fältet

Symposiet ”Brevkonst och brevet som genre” på Svenska litteratursällskapet i Finland. Av Jens Grandell (s. 239-242)

http://historisktidskrift.fi

Palaa sivulle “Historisk Tidskrift för Finland”