Tapio Onnela
Viestit: 4861
Liittynyt: 13.09.05 12:40
Viesti: Kotisivu

Museoviraston lausuntoja -tiedote 1/2006

31.01.06 18:43

27.1.2006 Museoviraston lausuntoja -tiedote 1/2006

Kallion kivikautisen asuinpaikan laajuus ja säilyneisyys on selvitettävä ennen Seinäjoen Törnävän asemakaavan muutosta

Entisen Waasan Osake Pankin pankkitiskit pitää säilyttää

<B>Kallion kivikautisen asuinpaikan laajuus ja säilyneisyys on selvitettävä ennen Seinäjoen Törnävän asemakaavan muutosta</B>

Museovirasto on 19.1.2006 antanut Seinäjoen kaupungille lausunnon Törnävän kaupunginosaa koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta. Tavoitteena on muuttaa korttelissa 25 sijaitsevan tontin käyttötarkoitusta asuinrivitalotonteiksi sekä tarkistaa tontin rajausta. Hankkeen yhteydessä muodostetaan lisäksi uusi tontti nro 48. Asemakaavan muutosehdotuksessa ja sitä edeltäneessä asemakaavassa ei ole lainkaan huomioitu muinaismuistolain rauhoittamaa Seinäjoki Kallio-nimistä kivikautista asuinpaikkaa. Se tulee huomioida kaavassa asianmukaisesti. Museovirasto ei voi puoltaa asemakaavan muutoksen hyväksymistä ennen, kuin Kallion asuinpaikan laajuus ja säilymisaste on selvitetty. Selvityksen kustannuksista vastaa kaavoittaja. Samalla kuitenkin ratkeaa myös Vapaudentie-nimisen kadun rakentamisesta mahdollisesti myöhemmin aiheutuva arkeologisten kaivaustutkimusten tarve asuinpaikalla. Suunnitelmien mukaan Vapaudentie ylittäisi asuinpaikan.

Lisätietoja antavat tutkijat Eeva-Liisa Schulz, puh. (09) 4050 9296, eeva-liisa.schulz@nba.fi ja Tuija Mikkonen, puh. 050 310 3301, tuija.mikkonen@nba.fi.

<b>Entisen Waasan Osake Pankin pankkitiskit pitää säilyttää</b>

Museovirasto on 19.1.2006 antanut lausunnon rakennussuojelulailla suojellun Waasan Osake Pankin sisätilojen muutoksesta. Virasto on syyskuussa 2005 antanut lausunnon pankkitilojen muuttamisesta ravintolakäyttöön ja hyväksynyt käyttötarkoituksen muutoksen sillä ehdolla, että pankkitiskit säilytetään. Ravintolahanke kuitenkin raukesi. Kiinteistön omistajan näkemyksen mukaan pankkisalin pitäminen nykyasussaan pankkitiskeineen vaikeuttaa huomattavasti tilan käyttöä ja vuokraamista. Omistaja on tuonut esille ehdotuksen pankkitiskien poissiirtämiseksi ja varastoimiseksi muualle. Museovirasto katsoo, että rakennussuojelulain mukainen suojelu toteutuu ainoastaan siten, että pankkitilat säilyvät nykyisellään. Pankkitiloihin kuuluvat nykyiset suojelluksi merkityt pankkitiskit. Museovirastolla on oikeus myöntää vähäisiä poikkeuksia suojelumääräyksiin, mutta tiskien poistaminen ei ole sellainen.
Lisätietoja: intendentti Margaretha Ehrström, puh. (09) 4050 9418, margaretha.ehrstrom@nba.fi

Lea Murto-Orava
Tiedottaja/Communicator
Museovirasto/The National Board of Antiquities PL 913, 00101
Helsinki/P.O.Box 913, FI-00101 Helsinki, Finland, puh. (09) 4050 9293,
050 301 7409 / tel. +358 9 4050 9293, +358 50 301 7409, faksi (09) 4050
9300 / fax +358 9 4050 9300, lea.murto-orava@nba.fi, http://www.nba.fi

Palaa sivulle “Uutisia historiasta: arkisto”