Lea Murto-Orava
Viestit: 394
Liittynyt: 21.11.05 15:09
Viesti: Kotisivu

Museovirastosta Suomen kulttuuriperintökeskus

17.12.08 14:47

Museovirasto -selvityksen seurantaryhmä luovutti raporttinsa ja kehittämisehdotukset kulttuuri- ja urheiluministerille tiistaina 16. joulukuuta. Museoviraston toimintaedellytyksiin liittyviä keskeisiä uudistuksia ovat toimitilaratkaisun toteutuminen ja siihen liittyvät toimintatapojen ja organisaation uudistaminen. Museoviraston toiminnassa painotetaan yhä enemmän valtakunnallisia asiantuntija- ja kehittämistehtäviä. Seurantaryhmä esittää, että toiminnan vaikuttavuuden parantamiseksi panostetaan erityisesti alueellisen toiminnan järjestämiseen, aineistojen digitaaliseen saatavuuteen, museoiden kehittämistoimintaan ja tutkimukseen. Museoviraston nimi esitetään muutettavaksi Suomen kulttuuriperintökeskukseksi, joka kuvaa paremmin viraston monipuolista, koko kulttuuriperintöalan kattavaa tehtäväkokonaisuutta.

Opetusministeriön lehdistötiedote on osoitteessa:
http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/200 ... ml?lang=fi

Seurantatyöryhmän raportti pdf-tiedostona on opetusministeriön verkkosivuilla osoitteessa:
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2008 ... eskus.html

Reijo Valta
Viestit: 8
Liittynyt: 16.10.08 14:02
Viesti: Kotisivu

Re: Museovirastosta Suomen kulttuuriperintökeskus

18.12.08 10:16

Luin tiedottetta moneen kertaan, mutta en kuitenkaan löytänyt mitään, joka "parantaisi viraston toiminnan vaikuttavuutta". Siksi sallittakoon ehdotus sellaiseksi, käsittääkseni ehdotukseni parantaisi huomattavasti julkisen hallinnon taloudellisuutta ja tuottavuutta.

Museovirasto on nykyisin paljon vartija. Lausuntoja annetaan viikoittain ja useita kerrallaan.

Kulttuuriperintökeskuksi muuttumisen yhteydessä ensi keväänä voitaisi päättää, että virastosta annettu lausunto olisi lopullinen julkisen vallan kanta. Valtion muiden yksikköjen ja kuntien tulisi yksiselitteisesti ja pilkulleen noudattaa sitä mitä kulttuuriperintökeskuksesta sanotaan.

Rakennussuojelussa uuden keskuksen valtaa lisättäisiin koskemaan myös sisätiloja. Kulttuuriperintökeskuksesta tulisi Finnish Heritage, muinaismuisto- ja rakennusperintöämme valvova kiistämätön auktoriteetti British Heritagen tavoin.

Tällainen lisäisi viraston vaikuttavuutta, julkishallinnon taloudellisuutta ja tuottavuutta. Viraston lausuntoa ei olisi mahdollista pyöritellä kunnallishallinnossa ja/tai eri ministeriöissä vuosikymmeniä kuten esimerkiksi Lappeenrannassa Hinkkasen tai Iisalmessa Korolaisen talojen tapaan.

Kun grynderikin tietäisi päätöksen lopullisen luonteen, ei sillä olisi intressejä työllistää viranomaisia kaavamuutos- ja muilla lupahakemuksilla siihen asti kun suojelukohde on yksin ulkona heitteillejätettynä ja hoitamattomana tuhoutunut.

http://poistyopoydalta.blogspot.com/200 ... eskus.html

heehak
Viestit: 124
Liittynyt: 06.03.08 12:25

Re: Museovirastosta Suomen kulttuuriperintökeskus

18.12.08 12:29

Reijo Valta kirjoitti: Museovirasto on nykyisin paljon vartija. Lausuntoja annetaan viikoittain ja useita kerrallaan.

Kulttuuriperintökeskuksi muuttumisen yhteydessä ensi keväänä voitaisi päättää, että virastosta annettu lausunto olisi lopullinen julkisen vallan kanta. Valtion muiden yksikköjen ja kuntien tulisi yksiselitteisesti ja pilkulleen noudattaa sitä mitä kulttuuriperintökeskuksesta sanotaan.
Samanlainen virallisen lausunnon antaja tulisi olla myös paikallisen alueen maakuntamuseo, sillä Kulttuuriperintökeskuksen voimavarat eivät riitä koko Suomen kaikkien kohteita koskevien lausuntojen (päätösten antamiseen).

Palaa sivulle “Uutisia historiasta: arkisto”