Sivu 1/1

Museoviraston yt-neuvottelut päättyivät: 29 menettää työpaikkansa, toimintoja karsitaan ja museoiden aukioloaikoja supistetaan

Lähetetty: 04.12.15 12:30
Kirjoittaja SariHa
Museoviraston yhteistoimintaneuvottelut päättyivät keskiviikkona 2. joulukuuta. Lokakuussa alkaneissa neuvotteluissa selvitettiin kaikki säästömahdollisuudet, mutta viraston budjetin 2 miljoonan euron alijäämää ei pystytä kattamaan ilman rajuja leikkauksia. Toimintoja supistetaan ja 29 työntekijää joudutaan irtisanomaan. Supistukset koskevat myös Suomen kansallismuseon museoita. Urajärven kartano ja Alikartano suljetaan. Hvitträsk ja Tamminiemi pidetään jatkossa avoinna vain kesäkaudella ja Louhisaaren avoinnaoloaikoja supistetaan.

Museovirastossa lakkautetaan 45 vakituista tehtävää. Irtisanottavia on 29, eläköityviä on 11 ja viisi tehtävää lakkaa sisäisillä järjestelyillä.

Viraston toimintamenoista yli puolet on henkilöstömenoja (54 % vuonna 2015) ja yli 30 % kiinteistöjen vuokria. Tarvittavia menosäästöjä ei saada aikaan ilman henkilöstövähennyksiä. Virasto on valtion tuottavuusvähennysten ja vuoden 2012 budjettileikkauksen seurauksena menettänyt jo yli 30 % asiantuntijoistaan. Nyt tehtävät vähennykset merkitsevät lähes joka viidennen työpaikan menetystä.

Henkilökunnan vähentymisen vuoksi Museoviraston toimintoja on supistettava, järjestettävä uudelleen ja joitakin toimintoja on lakkautettava kokonaan. Kulttuuriympäristön hoito -osasto lakkautetaan ja sen jäljelle jäävät toiminnot siirretään muille osastoille ja yksiköihin. Myös viraston kirjaston toimintaa joudutaan supistamaan merkittävästi.

Määrärahaleikkaukset koskevat kipeästi myös Suomen kansallismuseota, joka on viime vuosina joutunut luopumaan jo seitsemän museokohteen avoinna pidosta. Museoperheen museoista suljetaan Urajärven kartano ja Alikartano. Louhisaaren aukioloaikoja supistetaan, ja Tamminiemi sekä Hvitträsk voidaan pitää avoinna enää vain kesäkaudella.

Lisätietoja antavat Museoviraston pääjohtaja Juhani Kostet, puh. 0295 33 6001, juhani.kostet@museovirasto.fi ja Suomen kansallismuseon ylijohtaja Elina Anttila, puh. 0295 33 6131, elina.anttila@kansallismuseo.fi

********

Museovirasto pähkinänkuoressa
Museovirasto on kulttuuriperintöalan asiantuntija, toimialansa kehittäjä ja viranomainen. Virasto säilyttää, kartuttaa, tutkii ja esittelee kansallisesti merkittävää kulttuuriperintöä, tuottaa kulttuuriympäristöä ja esineitä koskevaa tietoa ja tuo sitä kaikkien saataville. Museovirasto antaa lausuntoja ja ohjeita, jotka koskevat muinaisjäännösten sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja ympäristöjen käyttöä ja suojelua. Lisäksi se kehittää museoalaa valtakunnallisesti sekä vastaa harkinnanvaraisten valtionavustusten jakamisesta. Museovirastoon kuuluva Kansallismuseo on Suomen kulttuurihistoriallinen keskusmuseo. Kansallismuseon museoperheeseen kuuluu yhdeksän museota ja kaksi linnaa. Museovirasto toimii opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa. Toiminta rahoitetaan valtion tulo- ja menoarviosta.