Tapio Onnela
Viestit: 4745
Liittynyt: 13.09.05 12:40
Viesti: Kotisivu

Opinnäytepalkinto Helsingin kadonneiden konserttitilojen akustiikan mallinnukselle

27.04.16 09:00

Tekniikan Historian Seura on myöntänyt ensimmäisen opinnäytepalkintonsa Henry Niemelle tämän Tampereen teknillisen yliopistoon tekemästä diplomityöstä Helsingin kadonneiden 1800-luvun konserttitilojen akustiikan mallinnus ja auralisointi.

Kuva
Kuva: Värjätty valokuva vuosilta 1885–1886 Seurahuoneen 2. vaiheen juhlasalista, kuvalähde: HKM. Opinnäytetyön kuvitusta.
Niemi sukelsi työssään kadonneeseen musiikin ja äänien maailmaan ja herätti sen henkiin. Monet arvokkaat konserttitilat, kuten Engelin teatteri ja Helsingin yliopiston vanha juhlasali, ovat historian myllerryksissä tuhoutuneet tai muuttaneet muotoaan. Esimerkiksi helmikuun 1944 suurpommituksissa kärsinyt yliopiston juhlasali rakennettiin sodan jälkeen uudelleen, mutta ei identtisessä muodossa.
Niemi on taitavasti käyttämiensä uusien mallinnusmenetelmien avulla tutkinut kadonneiden tilojen akustiikkaa ja tuottanut näiden perusteella tiloista ääninäytteitä eli auralisointeja. Hyvän historiallisen tutkimuksen tavoin työ tuottaa uutta informaatiota menneisyydestä ja vieläpä sellaista, jota harva ulkopuolinen lukija uskoi etukäteen voitavan edes löytää. Tutkimustulokset ovat kiinnostavia tekniikan historian, rakennetun kulttuuriperinnön ja sen simuloinnin, esitystaiteiden ja monen muunkin tieteen sektorin kannalta.

Niemen lähestymistapa on monitieteinen. Virtuaaliakustiikan menetelmien hyödyntämisen ohella hän on tehnyt huolellisesti perinteisempää historiallista tutkimusta ja käyttänyt lähteinä erityisesti rakennuspiirustuksia, sanomalehdistöä ja aikalaiskirjallisuutta. Niemi osoittaa hallitsevansa erinomaisesti tarvittavat moninaiset tutkimusmenetelmät ja avaa kiitettävästi niitä lukijoille. Hän on pyrkinyt tunnollisesti myös validoimaan teknisten menetelmien avulla saamiaan tuloksia aikalaislähteiden avulla. Kieli- ja ulkoasultaankin tutkielma on huolellista työtä, visuaaliselta ilmeeltään suorastaan vaikuttava.

Tekijän ote on innovatiivinen ja työmäärä poikkeuksellisen suuri, vaikka hän on voinut nojautua myös aikaisempaan laitoksellaan tehtyyn korkeatasoiseen tutkimukseen.

Henry Niemen opinnäyte on luettavissa Tampereen teknillisen yliopiston opinnäytetietokannassa.

Lähde: Tekniikan Historian Seuran tiedote

Palaa sivulle “Uutisia historiasta”