Lea Murto-Orava
Viestit: 394
Liittynyt: 21.11.05 15:09
Viesti: Kotisivu

Museovirasto julistaa haettavaksi harkinnanvaraiset valtionavustukset vuodelle 2017

14.09.16 14:28

Museovirasto julistaa haettaviksi 15.9.2016 alkaen harkinnanvaraiset valtionavustukset ensi vuodelle. Avustuksilla tuetaan kulttuuriperintöön liittyvää toimintaa sekä kulttuuriperintökohteiden säilymistä yhteisenä perintönä. Haettavissa ovat: museoiden harkinnanvaraiset valtionavustukset, valtionavustukset museoiden innovatiivisiin hankkeisiin, avustus suomalaisen kulttuuriperinteen tallentamiseen, rakennusten entistämisavustukset, tuki muinaisjäännösalueiden hoitoon sekä avustus Suomen maailmanperintökohteiden hoitoon. Avustusten hakuaika päättyy porrastetusti eri avustusten osalta.

Avustukset myönnetään edellyttäen, että eduskunta hyväksyy valtion vuoden 2017 talousarvioesityksen.

1. Museoiden harkinnanvaraiset valtionavustukset (hakuaika päättyy 7.11.2016 klo 16:15)
Avustukset on tarkoitettu kuntien, yhdistysten ja säätiöiden ylläpitämien museoiden hankkeiden tukemiseen mukaan lukien museorakennusten kunnostaminen. Avustuksia ei myönnetä valtionosuutta saaville museoille. Lisätietoja avustuksesta saa puh. 0295 33 6006 ja 0295 33 6012 ja http://www.nba.fi/fi/harkvaravustukset

2. Valtionavustukset museoiden innovatiivisiin hankkeisiin (hakuaika päättyy 7.11.2016 klo 16:15)
Avustukset on tarkoitettu päätoimisesti hoidettujen museoiden omiin tai muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä toteutettaviin hankkeisiin. Lisätietoja avustuksesta saa puh. 0295 33 6027 ja 0295 33 6015 ja http://www.nba.fi/fi/innovatavustukset

3. Avustus suomalaisen kulttuuriperinteen tallentamiseen ja tutkimiseen (hakuaika päättyy 7.11.2016 klo 16:15)
Avustukset on tarkoitettu kansalaisjärjestöille ja -yhteisöille, joiden tulee olla oikeustoimikelpoisia. Avustuksia ei myönnetä kunnille, museoille eikä apurahoina yksityishenkilöille. Lisätietoja avustuksesta saa puh. 0295 33 6014 ja http://www.nba.fi/fi/kulttuuriperinneavustus

4. Rakennusten entistämisavustukset (hakuaika päättyy 31.10.2016 klo 16:15)
Avustukset on tarkoitettu rakennussuojelulain (60/1985) tai rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) nojalla suojeltujen sekä muiden kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten korjauksiin. Avustuksia myönnetään yksityisille tai yhteisöille. Kunnat voivat hakea avustusta vain, mikäli kohde on lain nojalla suojeltu. Lisätietoja avustuksesta saa puh. 0295 33 6313 ja http://www.nba.fi/fi/entavustus

5. Avustus muinaisjäännösten hoitoon (hakuaika päättyy 31.10.2016 klo 16:15)
Avustukset on tarkoitettu muinaismuistolain (295/1963) mukaisten kiinteiden muinaisjäännösten hoitoon. Lisätietoja avustuksesta saa puh. 0295 33 6184 sekä 0295 33 6185. http://www.nba.fi/fi/avustukset/muinais ... itoavustus

6. Avustukset Suomen maailmanperintökohteiden hoitoon (Hakuaika päättyy 30.11. klo 16.15)
Avustus on tarkoitettu maailmanperintökohteiden ja niillä sijaitsevien kiinteistöjen omistajille ensisijaisesti niihin toimenpiteisiin joilla varmistetaan kohteen säilyminen maailmanperintöstatuksen mukaisena. Lisätietoja avustuksesta saa mpavustus@nba.fi. http://www.nba.fi/fi/avustukset/maailmanperintoavustus.

Lomakkeet ovat tulostettavissa Museoviraston verkkosivuilta.
Hakemukset on toimitettava Museovirastolle viimeistään hakuajan päättymiseen mennessä osoitteella Museovirasto, PL 913, 00101 Helsinki.

Palaa sivulle “Uutisia historiasta”