Lea Murto-Orava
Viestit: 394
Liittynyt: 21.11.05 15:09
Viesti: Kotisivu

Museoviraston poikkeuksellinen tapa koota elävän perinnön luetteloa ehdolla Europa Nostran palkinnon saajaksi

17.11.16 09:16

Museoviraston ylläpitämä, aineetonta kulttuuriperintöä laajasti Suomessa esittelevä Elävän perinnön wikiluettelo on ehdolla palkinnon saajaksi Europa Nostran kulttuuriperintökilpailun ”Koulutus ja tietoisuuden lisääminen” -kategoriassa. Luettelon kokoaminen on osa Unescon aineettoman kulttuuriperinnön yleissopimuksen toimeenpanoa Suomessa. Poikkeuksellisen osallistava ja avoin tapa koota luetteloa on herättänyt myös kansainvälistä huomiota.

Elävän perinnön wikiluettelo on matalan kynnyksen työkalu aineettoman kulttuuriperinnön näkyväksi tekemiseksi Suomessa. Eri ryhmät, yhdistykset ja muut yhteisöt voivat esitellä wikiluettelossa heille tärkeää aineetonta ja elävää kulttuuriperintöä olivatpa ne sitten laajempia kansallisen tason ilmiöitä tai paikallisia perinteitä.

Museovirasto avasi luettelon tämän vuoden helmikuussa ja siihen on tehty jo 60 ehdotusta. Ehdotuksia on tehnyt 80 eri yhteisöä pienistä harrastusryhmistä kansallisen tason toimijoihin. Ehdotettujen elävien perinteiden kirjo on jo monipuolinen ja sisältää mm. saunomisen, juhannuksen vieton ja saamelaisten käsitöiden lisäksi myös uudentyyppisiä ehdotuksia kuten suomenpystykorvaharrastus ja keppihevosharrastus.

Luetteloinnilla lisätään tietoisuutta elävästä aineettomasta perinnöstä ja kannustetaan yhteisöjä kulttuuriperinnön vaalimiseen. Lisäksi wikiluetteloon kerätään elävän perinnön vaalimisen hyviä käytäntöjä. Luettelointia tukee myös Museoviraston aktiivinen seminaaritoiminta. Maakunnissa pidettyihin seminaareihin ja temaattisiin seminaareihin on osallistunut tuhat henkilöä.

Wikiluettelossa olevia kohteita voi myöhemmin ehdottaa kansalliseen elävän, aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon, joka julkaistaan vuonna 2017. Tästä luettelosta on mahdollista hakea kohteita edelleen Unescon kansainvälisiin luetteloihin. Molemmista päättää opetus- ja kulttuuriministeriö.

Suomen tapa tehdä elävää perintöä näkyväksi Wikimediaa hyödyntäen on poikkeuksellisen osallistavaa ja wikiluetteloa on kiitelty kansainvälisestikin. Aineettoman kulttuuriperinnön koordinaattori Leena Marsio on kutsusta käynyt esittelemässä sitä Unkarissa, Norjassa ja Virossa. Wikiluettelosta ovat olleet kiinnostuneet niin uudet kuin vanhatkin sopimusmaat, joissa luettelot pitäisi uudistaa yhteisölähtöisemmiksi.

Museovirastossa iloitaan myös siitä, että viraston palkinnon saajaksi ehdottama Metsähallituksen kulttuuriperintöinventointihanke on ehdolla Europa Nostran Tutkimus-kategoriassa.

Lisätietoja elävän kulttuuriperinnön wikiluettelosta:

Leena Marsio, Aineettoman kulttuuriperinnön koordinaattori, puh. 0295 33 6017,
leena.marsio@museovirasto.fi

Elävän perinnön Wikiluettelo https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/

*************
Europa Nostra on eurooppalainen kulttuuriperintöä vaaliva kansalaisjärjestö ja kulttuuriperintöyhdistysten liitto, jolla on jäseniä 40 Euroopan maassa. Se toimii läheisessä yhteistyössä Euroopan unionin, Euroopan neuvoston ja Unescon kanssa. Europa Nostra -palkinto on samalla myös Euroopan unionin kulttuuriperintöpalkinto. Palkinnon tarkoituksena on lisätä tietoisuutta eurooppalaisesta kulttuuriperinnöstä ja parantaa sen arvostusta. Palkintoa on vuodesta 2015 alkaen voinut hakea myös aineettoman kulttuuriperinnön kohteille. Palkinnot jaetaan järjestön vuosittaisessa päätapahtumassa, joka vuonna 2017 järjestetään toukokuussa Turussa.
Europa Nostra Finlandin verkkosivut http://www.europanostra.fi

Palaa sivulle “Uutisia historiasta: arkisto”