Tapio Onnela
Viestit: 4862
Liittynyt: 13.09.05 12:40
Viesti: Kotisivu

Gösta Mickwitz palkinto Jessica Parland-von Essenille

30.01.17 11:57

Det åttonde Gösta Mickwitz-priset tilldelas docent Jessica Parland- von Essen. Priset delas ut under ett seminarium som ordnas av Historiska föreningen torsdagen 9 februari 2017, kl. 13.00–17.00 i Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6, sal 505) under rubriken Källor och moln. Historievetenskapen och den digitala tekniken (se program i slutet av detta meddelande). Priset tillfaller Jessica Parland-von Essen för hennes mångsidiga, initiativrika och kreativa arbete med digitala verktyg och källor, öppen data samt digitala forskningsmetoder inom historievetenskapen. Prissumman är 2000 €.

Gösta Mickwitz priskommittén konstaterar i sin prismotivering att forskaren i 1700- talshistoria och informationsspecialisten Jessica Parland-von Essen under en lång tid har varit en initiativtagare och inspiratör inom digital humaniora och historieforskning. Tillsammans med docent Kenneth Nyberg vid Göteborgs universitet är hon bland annat huvudförfattare till det webbaserade bokprojektet Historia i en digital värld (https://digihist.se/) som på ett överskådligt sätt presenterar digitala metoder och verktyg samt aktuella debatter om den digitala teknikens inverkan på historieforskningen som vetenskap för både studenter, forskare och en större publik. Jessica Parland-von Essen är även en av initiativtagarna till projektet InkluderaFlera (http://www.inkluderaflera.fi) som erbjuder en möjlighet för bibliotek, kommuner, arbetar- och medborgarinstitut och tredje sektorn att tillsammans göra nätet tillgängligt för alla.

I egenskap av forskare och aktiv debattör har Jessica Parland-von Essen flitigt använt sig av sociala medier och andra former av digital vetenskapskommunikation för att popularisera, debattera och lyfta fram den digitala teknikens möjligheter bland annat på bloggen Essetter (http://essetter.blogspot.fi/) och på Twitter (https://twitter.com/jpve). Hon har även på ett synligt sätt deltagit i seminarier och bidragit med både kunskap och entusiasm i ett flertal projekt med anknytning till kunskapsförvaltning, öppen vetenskap och digital humaniora. I egenskap av samhällsdebattör har hon även gjort sig känd som öppen, mångsidig och initiativrik i en sant humanistisk anda.

Historiska föreningen (grundad 1914) är ett svenskspråkigt forum för historieforskare, historiestuderande och den historieintresserade allmänheten i Finland. Ur Bröderna Gunnar och Gösta Mickwitz-fond delar föreningen ut Gösta Mickwitz-priset till en person eller organisation som på ett bemärkt sätt bidragit till att upprätthålla ett levande intresse för historia och historieforskning. Priset utdelades första gången 2003. Priskommittén har bestått av docent Lars-Folke Landgrén (ordf.), professor Panu Pulma, FM Sophie Holm samt FM Julia Dahlberg.

TILLÄGGSINFORMATION:
Historiska föreningens ordförande, FM Julia Dahlberg tfn 0400 645403, e-post julia.dahlberg@helsinki.fi
http://www.historiskaforeningen.fi/fond ... hwitz-fond

Seminarium och utdelning av Gösta Mickwitz pris
Källor och moln. Historievetenskapen och den digitala tekniken

Historiska föreningen har glädjen att inbjuda till utdelningen av det åttonde Gösta Mickwitz-priset, torsdagen 9 februari 2017, kl. 13.00–17.00 i Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6, sal 505). Priset, som utdelas ur Bröderna Gunnar och Gösta Mickwitz-fond, tillfaller en
person eller organisation som på ett bemärkt sätt bidragit till att upprätthålla ett levande intresse för historia och historieforskning.
Gösta Mickwitz-priset tillfaller docent Jessica Parland-von Essen för hennes mångsidiga, initiativrika och kreativa arbete med digitala verktyg och källor, öppen data samt digitala forskningsmetoder inom historievetenskapen. Pristagarens arbete uppmärksammas med ett eftermiddagsseminarium kring digital teknik och historievetenskap. Seminariet diskuterar den digitala tekniken ur ett historiografiskt perspektiv. Vad innebär det för forskningen och historieskrivning som vetenskap att allt fler källor är digitala eller att forskningsresultaten publiceras digitalt? Vilka är konsekvenserna av den digitala tekniken för vårt lokala kulturarv och för den globala miljön?

Seminariet är gratis och kräver ingen anmälan. Seminariets huvudsakliga språk är svenska och engelska.

Program
Kl. 13.00 Kl. 13.15

Välkomstord
 Ordförande Julia Dahlberg, Historiska föreningen

Professor Timo Honkela, Helsingfors universitet: Turning quantity into quality and making concept visible using computational means?
Verksamhetsutvecklare Henrik Summanen, Riksantikvarieämbetet: Digital potential i historiskt material

Professor Hannu Salmi, Åbo universitet: Virality and Culture: Towards the Study of Digital History

Konstdoktor Samir Bhowmik, Aalto-universitetet: The Materiality of Digital Heritage

Utdelning av Gunnar Mickwitz pris
Docent Lars Folke Landgrén och priskommittén Pristagaren, docent Jessica Parland-von Essen Skål för pristagaren

VARMT VÄLKOMNA!

Kl. 15.15
Kl. 15.30 Kl. 16.00

Palaa sivulle “Uutisia historiasta: arkisto”