Tapio Onnela
Posts: 4819
Joined: 13.09.05 12:40
Contact: Website

Väitöskirja suomalaisten puukaupunkien purkamisesta

15.12.05 11:17

Vanhat puutalot väistyivät, ulkomaalaisuus tuli (YLE)

Tuore väitöskirja selvittää, miksi suomalaisissa kaupungeissa purettiin vanhoja rakennuksia 1940 - 60 -lukujen välisenä aikana. Ihanteena oli ulkomaisuus, etenkin eurooppalaisuus.

Taidehistorioitsija Timo Tuomi on tarkastellut suomalaisen kaupunkirakentamisen taustalla vaikuttaneita ihanteita. Ihanteet tulivat ulkomailta, eivätkä ne aina käyneet yksiin suomalaisten kaupunkien todellisuuden kanssa.

Lue lisää YLEN kulttuuriuutisista:
http://www.yle.fi/uutiset/kulttuuri/id23286.html

Timo Tuominen:
"Kaupunkikuvan muutokset, suomalaisten kaupunkikeskustojen suunnittelun tavoitteiden ja todellisuuden kohtaamisesta toisen maailmansodan lopusta 1960-luvun puoliväliin"

Return to “Uutisia historiasta: arkisto”