Kaisa Kyläkoski
Posts: 591
Joined: 01.12.05 08:46
Location: Helsinki
Contact: Website

Euroopan arkistoportaali beta-vaiheessa

21.03.11 08:57

Image

Archives Portal Europe tarjoaa pääsyn tällä hetkellä 17 Euroopan maan arkistoaineistoihin sekä tietoihin näiden maiden arkisto-organisaatioista. Portaalin pilottiversiota kehitetään sekä teknisesti että aineistoa lisäämällä 15.1.2012 asti, jolloin varsinainen portaali julkaistaan.

Pilottiversio Euroopan arkistoportaalista on ensimmäisiä tavoitteita, jonka Euroopan komission eContentplus -ohjelmaan kuuluvan APEnet projektin jäsenet ovat saavuttaneet. Projektiyhteisö koostuu tällä hetkellä kahdentoista maan kansallisarkistosta ja arkistoista vastaavista viranomaisista. Kaikki projektin jäsenet ovat mukana portaalin pilottiversiossa siten, että niiden aineistoa on saatavilla portaalista ja näiden maiden arkistoista on saatavilla tietoa.

Kokoamalla arkistoaineistoja, jotka on luotu historiallisten ja poliittisten prosessien aikana, Euroopan arkistoportaali pyrkii tarjoamaan mahdollisuuden kansallisten ja alueellisten kehitysten vertailuun ja niiden ainutlaatuisuuden havaitsemiseen, samalla kuitenkin asettaen ne osaksi laajempaa eurooppalaista yhteytttä.

Euroopan arkistoportaalissa "Tarkennettu haku" osio sallii yhdistettyjä hakuja kansallisista ja alueellisista aineistoista. Yksinkertaisen tekstihaun lisäksi portaali tarjoaa tarkennetun hakumahdollisuuden, joka sallii hakujen suorittamisen aineiston tiettyjen ominaisuuksien, kuten aineiston luonti- ja käyttöajankohdan, mukaan. Lisäksi selaushaku sallii käyttäjän selata läpi arkistoaineistoja ja tutkia aineistoja, joiden olemassaolosta he eivät muuten olisi tietoisia.

* Archives Portal Europe


Image

Return to “Uudet historia-aiheiset mediat”