Kaisa Kyläkoski
Posts: 591
Joined: 01.12.05 08:46
Location: Helsinki
Contact: Website

Itämereltä lähteneet ja tulleet laivat rekisteriin

15.06.11 11:09

Sound Toll Registers-online hankkeessa olleen luomassa elektonista tietokantaa Tanskan Helsingorin tullin listoihin Ruotsin ja Tanskan välisestä salmesta kulkeneista laivoista. Tullilistoihin on tallennettu tieto laivan päälliköstä, hänen kotikaupungistaan, lähtösatamastaan ja myöhemmin lisäksi matkakohteestaan sekä rahdistaan. Tullilistoja on tallessa noin 300 vuodelta välillä 1497-1857. Lähdesarja on käytännöllisesti katsoen ehjä vuosille 1574-1857.

Hankkeen ovat panneet alulle The University of Groningen ja Tresoar in Leeuwarden. Sitä tukevat Tanskan kansallisarkisto ja Fryske Akademy (Leeuwarden). Tietokannan luominen on aloitettu maaliskuussa 2009 ja työn arvioidaan valmistuvan vuonna 2013. Jo tallennetut tiedot ovat käytettävissä verkkosivustolla.

Aikaisemmin listoista on julkaistu 7-osainen Tabeller over skibsfart og vaeretransport gennem Oeresund 1497-1783, joka on nyt myös digitoitu verkkokäyttöön.

Sivustolta löytyy myös kahden workshopin tutkimusartikkeleita.

Return to “Uudet historia-aiheiset mediat”