Kaisa Kyläkoski
Posts: 591
Joined: 01.12.05 08:46
Location: Helsinki
Contact: Website

Mainosmuseo on avautunut

15.09.11 11:21

Mainostajien Liiton 60-vuotisjuhlan kunniaksi on julkistettu Mainosmuseo, joka on tablettisovellus ja verkkopalvelu. Kymmenen vuotta sitten ilmestyi mittavaan tutkimushankkeeseen perustuva teos “Nyt uutta Suomessa! Suomalaisen mainonnan historia”. Mainosmuseossa esitellään osa teoksen ja sen lisänä olleen DVD:n mainoksista sekä muutamia vuosina 2000-2011 valmistuneita tv-mainoksia.

Image

Mainonnalla on tärkeä rooli talouselämässä, kulttuurissa ja ihmisten muistoissa. Sen avulla jaetaan tietoa, luodaan mielikuvia ja autetaan yrityksiä menestymään. Suomalaisille on myös hyvin tiedossa mainonnan rooli tiedonvälityksen edistäjänä että kulttuurin ja urheilun tukijana.

Mainosmuseo tarjoaa monipuolisen ja havainnollisen katsauksen Suomen kulttuurihistoriaan: mm. nopea kaupungistuminen, sota-ajan niukkuus, naisten aseman parantuminen, kasvava viihdeteollisuus, muuttuva muoti sekä uudet ruoka- ja juomatottumukset, nuorisokulttuurin syntyminen ja kansainvälistyminen. Asenteiden, kielen ja puhetavan muutokset, lentävät lauseet ja hersyvä huumori tekevät Mainosmuseosta myös viihdyttävän elämyksen. Esillä on suomalaisten arki haasteineen ja unelmineen.

Return to “Uudet historia-aiheiset mediat”