Tapio Onnela
Viestit: 4903
Liittynyt: 13.09.05 12:40
Viesti: Kotisivu

Pro gradu: "Me emme saa tätä kehitystä sallia!" : tulenkantajien humanistinen puolustus kansallista totalitarismia vastaan 1928-1939


Tulenkantajia autoretkellä 1927

"Me emme saa tätä kehitystä sallia!" : tulenkantajien humanistinen puolustus kansallista totalitarismia vastaan 1928-1939

Kosunen, Janne Itä-Suomen yliopisto, 2011
Tekijä: Janne Kosunen
Tutkimuksen nimi: ”Me emme saa tätä kehitystä sallia!”: Tulenkantajien humanistinen puolustus kansallista totalitarismia vastaan 1928-1939

Tiedekunta/oppiaine: Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta/historia
Yliopisto: Itä-Suomen yliopisto
Sivumäärä: 148 + 1 liite
Aika: Syyskuu 2011
Työn laatu: Pro gradu –tutkielma
PDF-versio: http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn ... -20110386/


Tämä tutkimus käsittelee kulttuuriryhmä tulenkantajia aikansa vallitsevaa ideologiaa fasismia ja laajemmin kansallisuusaatteeseen pohjautuvaa totalitaarista ajattelua vasten. Painopiste tutkimuksessa on 1930-luvussa, jolloin suomalaista yhteiskuntaa hallitsi oikeistolainen ideologia ja Euroopassa fasismin voittokulku oli vahvimmillaan. Georg Henrik von Wrightin esittämä käsitys humanismin rappiosta oli saavuttamassa kliimaksinsa. Tulenkantajien maailmankatsomus pohjautui vahvasti humanistisiin arvoihin. Tämän tutkimuksen tavoite on selvittää tulenkantajien suhde kansalliseen totalitarismiin ja fasismiin sekä totalitarisoituvaan yhteiskuntaan.

Aikansa merkittäviin älymystön edustajiin luettavat tulenkantajat ottivat aktiivisesti kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja asettuvat oppositioon vallitsevia kansallismielisiä arvoja vastaan. Heidän ajattelussaan ihmisoikeudet, mielipiteenvapaus, sodanvastaisuus ja demokratia olivat keskeisiä yhteiskunnallisia vaatimuksia. Myöhemmin niistä on tullut jälkimodernin yhteiskunnan perusajatuksia. Näitä humanistisia arvoja totalitaariset ideologiat ja erityisesti fasismi uhkasivat. Tulenkantajat asettuivat puolustamaan arvojaan sanan ja sivistystyön voimalla ollen merkittävä toisinajattelijoiden joukko. Viranomaiset ja poliittiset päättäjät reagoivat omalla tavallaan tulenkantajien kritiikkiin. Tulenkantajat olivatkin jatkuvan seurannan alaisia ja heidän toimintaansa pyrittiin vaikeuttamaan monin tavoin.

Tulenkantajat eivät olleet yhtenäinen joukko, vaan poliittiset ja ideologiset ristiriidat hajottivat myös heidän rivejään. Fasisminvastaisuus piti kuitenkin tulenkantajat yhteydessä ja yhteistyössä. Humanistiset arvot olivat yhteiset ja fasismi oli yhteinen vihollinen. Tulenkantajuus kantoikin talvisotaan saakka, jolloin poikkeuslain avulla heidän yhteinen toimintansa lakkautettiin. Avainsanat: tulenkantajat, humanismi, totalitarismi, kansallinen totalitarismi, fasismi, kommunismi, demokratia, ihmisoikeudet, pasifismi, uskonnonvapaus, sanan- ja mielipiteenvapaus

Palaa sivulle “Uudet historia-aiheiset mediat”