Lea Murto-Orava
Viestit: 394
Liittynyt: 21.11.05 15:09
Viesti: Kotisivu

Suomen kulttuurihistoriallisesti merkittäviin laivoihin voi nyt tutustua verkossa

01.03.16 13:12

Kuva
Kuva: s/s TURSO, 1944. Alun perin Helsingin kaupungille rakennettu satamajäänmurtaja, joka luovutettiin sotakorvauksena Neuvostoliittoon.(Laiva.fi)
Suomen Laivahistoriallinen yhdistys ry on yhteistyössä Museoviraston kanssa toteuttanut tietokannan, joka esittelee Suomen kulttuurihistoriallisesti merkittävät laivat, perinnelaivat ja museolaivat. ”Suomen historialliset alukset” -tietokanta on nyt julkaistu verkossa. Alkuvaiheessa tietokannan sisällöstä on julkistettu perinnelaivat. Tiedot museolaivoista ja muista aluksista avataan nähtäville kevään aikana. Tietokanta-hanketta on tukenut opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tietokanta on Faron sopimuksen suositusten mukainen esimerkki muistiorganisaatioiden ja kulttuuriperintöyhteisöjen yhteistyöstä, jonka tavoitteena on jakaa helposti ymmärrettävää tietoa kulttuuriperinnöstä digitaalisesti. Vuorovaikutteisesti toimiva tietokanta antaa kaikille laivoista kiinnostuneille mahdollisuuden myös tutkia ja tuottaa uutta tietoa, sekä osallistua keskusteluun laivojen käytöstä ja arvosta kulttuuriperintökohteina.

Tietokanta, jota Suomen Laivahistoriallinen Yhdistys ylläpitää, sisältää maamme kulttuurihistoriallisesti merkittävät alukset. Niihin kuuluvat museolaivat, Museoviraston perinnealusrekisteriin hyväksytyt perinnelaivat sekä joukko muita aluksia, jotka täyttävät perinne- tai museoalukselle asetetut kriteerit. Tietokantaan on lisäksi otettu mukaan joukko aluksia, jotka eivät esimerkiksi ikänsä tai kuntonsa vuoksi vielä täytä kriteereitä, mutta jotka ovat säilyneet niin, että ne voivat lähitulevaisuudessa tai kunnostuksen jälkeen tulla hyväksytyksi perinnealuksiksi.

Alkuvaiheessa tietokannan sisällöstä on julkistettu perinnelaivat. Tietoa löytyy höyryhinaajista, joiden joukossa on maamme vanhin perinnealus, vuonna 1877 vesille laskettu Metsä. Tietokannassa voi tutustua myös mm. satamajäänmurtaja Tursoon, joka on ainoa Suomeen palannut sotakorvauksena Neuvostoliittoon luovutetuista suomalaislaivoista tai kaljaasi Valborgiin ja yhdeksään muuhun Porvoon seudulla toisen maailmansodan jälkeen rakennettuun purjelaivaan.

Tiedot museolaivoista ja muista aluksista avataan nähtäville kevään aikana. Alusten historiatietoja täydennetään ajan myötä. Palautelomakkeen avulla aluksista voi lähettää lisätietoja.

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi luokiteltu alus edustaa Suomen merenkulun, vesillä liikkumisen tai laivanrakennuksen kulttuuriperintöä. Tällainen alus on pääsääntöisesti yli 40-vuotias, se on oman tyyppinsä edustava esimerkki ja se on säilynyt käyttötarkoituksensa mukaisessa asussa. Kriteereihin kuuluu myös se, että aluksen asianmukaisen säilymisen eteen tehdään säännöllistä työtä.

* ”Suomen historialliset alukset” -tietokanta

Lisätiedot:

Petri Sipilä, puheenjohtaja, Suomen Laivahistoriallinen Yhdistys ry, petri.sipila@slhy-laiva.fi, puh. 050 511 5940.
Hannu Matikka, erikoistutkija, Museovirasto, hannu.matikka@museovirasto.fi, puh. 0295 33 6273.

Palaa sivulle “Uudet historia-aiheiset mediat”