Tapio Onnela
Viestit: 4780
Liittynyt: 13.09.05 12:40
Viesti: Kotisivu

Cultural History – Kulttuurihistoria -kirjasarja nyt avoimesti verkossa

16.03.16 15:33

Kuva
Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaine perusti 2000-luvun alussa oman tiede- ja tietokirjallisuuteen keskittyvän k&h -kustantamon. Varhaisessa vaiheessa kustantamo käynnisti kulttuurihistoriallisen tutkimuksen ajankohtaisiin kysymyksiin painottuneen kirjasarjan Cultural history – kulttuurihistoria, joka on ainoa laatuaan Suomessa. Vuodesta 2002 lähtien sarjassa on julkaistu suomen ja englannin kielellä kaikkiaan kolmetoista toimitettua teosta ja lähivuosille on useita teoksia tulossa.

Sarja on vertaisarvioitu, ja jokaisen sarjassa julkaistun kirjan arvioivat riippumattomat asiantuntijat. Arvioinnissa noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä ja Tieteellisten seuran valtuuskunnan Vertaisarviointitunnuksen vaatimuksia.
Nyt kaikki ilmestyneet teokset ovat ovat luettavissa vapaasti verkossa Turun yliopiston doria-palvelimen kautta. Jatkossa teokset ilmestyvät niin kirjoina kuin open access -julkaisuina.


Sarjan tehtävänä on keskustella historiantutkimuksen luonteesta, pohtia kulttuurin ja historian käsitteitä ja avata näin uusia näkökulmia menneisyyden hahmottamiseksi ja nykyisyyden ymmärtämiseksi. Jo sarjan ensimmäinen osa, Anu Koivusen ja Kirsi Tuohelan toimittama Time Frames (2002) tarttui kulttuurihistoriallisen tutkimuksen ydinkysymyksiin pohtiessaan tilallisuutta, kokemuksen rakentumista sekä yksilön toimijuuden kulttuurisuutta ajallisissa kehyksissä. Sittemmin sarjan teoksissa on nostettu tarkastelun kohteeksi esimerkiksi esineiden ja materiaalisuus, tilallisuus ja toiseuden tutkimus.

Herättäviä puheenvuoroja kulttuurista ja sen menneisyydestä

Sarjan kantavana ideana on ollut keskustella syvällisesti kulttuurihistoriallisen tutkimuksen perustavasta luonteesta kuten tapahtui historianfilosofisessa teoksessa Kohtaamisia ajassa (2003) tai useissa kulttuurihistorian näkökulmia ja metodologisia tulkinnan tapoja avaavissa teoksissa kuten Kulttuurihistorian katse (2010) tai Tulkinnan polkuja (2012).

Toisaalta sarja on avannut uudenlaisia, ennen tutkimattomia näkökulmia. Näin esimerkiksi teossarjan kahdennessatoista osassa, Hiljaisuuden kulttuurihistoria (2015), jossa suomalaiset historioitsijat ensi kertaa avaavat menneisyyttä vaikenemisen, äänettömyyden, vaientamisen ja hiljaisuuden teemoista käsin. Marjo Kaartisen toimittama kokoelma kertoo kulttuurihistorioitsijoihin luontaisesti liittyvästä uteliaisuudesta ja uuden äärellä olemisesta. Samalla se kertoo kirjasarjan teoksiin liittyvästä pitkästä ajallisesta jatkumosta – rinnakkain voivat olla tekstit sydänkeskiajan luostareista ja 2010-luvun päiväunikulttuurista. Kuten teoksen Kulttuurintutkimus-lehdessä arvioinut Ville Kivimäki toteaa:
”Nykyisten mekaanisten hyötylaskelmien vastapainona Hiljaisuuden kulttuurihistorian kaltaiset teokset nousevat arvossa yhä korkeammalle. Vesi ei tiedä tarvitsevansa ruohon vihreyttä, mutta ruohikossa vesi silti toteutuu. Vaikkemme sitä aina ymmärräkään, niin samalla lailla me tarvitsemme tällaisia kirjoja, jotta meissä oleva ajattelun ja uteliaisuuden potentiaali toteutuisi äidinkielellämme. Ainakin joskus ennen tästä puhuttiin kauniilla sanalla sivistys, ja juuri sivistävä, ajattelua eteenpäin kirjoittava kirja Hiljaisuuden kulttuurihistoria on.”
* Vapaasti ladattavissa olevat K&H -julkaisut Doriassa
* Muut K&H -julkaisut

Kuva

Palaa sivulle “Uudet historia-aiheiset mediat”