Tapio Onnela
Viestit: 4780
Liittynyt: 13.09.05 12:40
Viesti: Kotisivu

SLS julkaisi hallintohistoriallisen sanakirjan netissä

04.04.16 13:14

Kuva
Svenska litteratursällskapet i Finland on julkaissut netissä hallintohistoriallisen sanakirjan. Sanakirjan tavoite on selittää hallintohistoriallisia termejä ja ilmauksia keskiajalta aina hyvinvointivaltion syntyyn toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan. Sanakirja helpottaa vanhemman arkistomateriaalin käyttöä, jossa esimerkiksi saattaa esiintyä ilmauksia joiden merkitys on aikojen saatossa muuttunut. Sanakirjan avulla voi selvittää vaikkapa salaneuvoksen ja todellisen salaneuvoksen eron.

Sanojen selitykset löytyvät myös suomeksi. Esimerkiksi sanakirja selittää sanan termin pastoralier näin:
Tillfälliga inkomster som en kyrkoherde kunde uppbära. Pastoralier förekom från medeltiden fram till 1886. Inkomsterna bestod av avgifter för kyrkliga förrättningar i prästdräkt: lysning, vigsel, dop, begravning och likpredikan, sockenbud och kyrktagning efter förlossning, samt en viss andel i sterbhus. Efter 1886 återstod en särskild avgift endast för ämbetsbevis.
Pastoralier användes efter 1886 som beteckning på en prästs alla löneförmåner: beskattningsbar lön, ersättningar för vissa enskilda förrättningar och tjänstebostad.
Finsk beskrivning: kirkkoherran lisätulot
Satunnaisia tuloja, joita kirkkoherra sai kirkollisten toimitusten, kuten esimerkiksi vihkimisen tai kasteen, toimittamisesta. Olivat käytössä keskiajalta vuoteen 1886.
Tiggarmärke
Kontrollmärke, ofta av bly, som visade att en tiggare hade rätt att tigga i en viss stad. Tiggarmärkena var ofta försedda med stadens vapen. Tiggarmärken förekom i Danmark under Kristian II:s tid och sådana omtaldes också i en föreskrift rörande stadens fattiga i Stockholm år 1533.
Finsk beskrivning: kerjuumerkki*
tavallisesti lyijystä valmistettu kontrollimerkki, joka osoitti, että kerjääjällä oli lupa kerjätä tietyssä kaupungissa

Sanakirjan avulla voi selvittää vaikkapa salaneuvoksen ja todellisen salaneuvoksen välisen eron. Tai mitkä ovat 1. 2. ja 3. luokan lennätinasemien ominaisuudet.

Sanakirjan kokoamistyö aloitettiin professori Max Engmanin johdolla vuonna 2007. Sanakirjan päätoimittaja on toiminut FT Lena Huldén.


* Förvaltningshistorisk ordbok

SLS:n tiedote:
SLS PUBLICERAR FÖRVALTNINGSHISTORISK ORDBOK PÅ WEBBEN

Fodermarsk, tuberkulosdispensärbyrå, apostolinen vikaari ... Bekanta termer? Om inte, kan Förvaltningshistorisk ordbok vara något för dig, vare sig du är forskare, översättare eller t.ex. intresserad av släktforskning. Den 30 mars lanserar SLS ett digitalt uppslagsverk som förklarar över 12 000 historiska termer och uttryck från medeltiden och fram till 1950. Uppslagsorden har också översatts till finska.
Det är ingen enkel uppgift att få klarhet i vad olika ord och uttryck i historiska dokument betyder, särskilt inte när ordens betydelser kan ha förändrats över tid. Svaren hittas sällan i vanliga ordböcker och nödvändig speciallitteratur finns inte alltid till hands. Förvaltningshistorisk ordbok svarar därför på ett behov för alla som kommer i kontakt med historiska texter och dokument.

Med förvaltning avses den offentliga förvaltningen, eller mer exakt det som var offentlig förvaltning i slutet av den period verket täcker: stat, kommun, kyrka, utbildningsanstalter (skola och universitet) och militär. Avgränsningen innebär att sektorer som till en början var privata (kommuner, privata skolor och järnvägar) också tas med.

Orden är indelade i teman och i kronologiska perioder, som gör det lättare att tidsbestämma bruket av termen eller uttrycket. Tidsmässigt behandlas termer och uttryck från medeltiden fram till den moderna välfärdsstaten efter andra världskriget. Det innebär att krigstidens undantagsförvaltning inkluderas, medan den efterkrigstida förvaltningen utelämnas, frånsett den rätt betydande del som bygger vidare på äldre mönster.

Uppslagsorden har också översatts till finska. Den finska översättningen stöds vid behov av en utvidgande förklaring. Latinska, ryska och tyska motsvarigheter har också getts i den mån de varit levande förvaltningsterminologi i Finland.

Ordboksprojektet inleddes 2007, men tanken på en ordbok med fokus på förvaltningshistorisk terminologi hade existerat i många år. Ett redaktionsråd som bestått av professor Max Engman (ordförande), regeringsrådet Lars Granlund, professor Kaisa Häkkinen, forskningschef Christer Kuvaja, arkivrådet Eljas Orrman och docent Peter Slotte har lett projektet. Fil.dr Lena Huldén tillträdde i oktober 2007 som chefredaktör för verket.

Förvaltningshistorisk ordbok publiceras den 30 mars kl. 14.00. Bekanta dig med utgåvan på fho.sls.fi. Utgåvan är fritt tillgänglig.

Palaa sivulle “Uudet historia-aiheiset mediat”