Veikko I Palvo
Posts: 1076
Joined: 04.03.13 23:09

Re: Globaalit väestöräjähdys ja ilmastonmuutos

27.09.19 13:28

Veikko I Palvo wrote:
24.09.19 13:24

"Suurimpana kehitysmaana Kiina `nauttii myöskin oikeudesta saada varoja´."

"Kiina ei sitoudu mihinkään........vahvistaa ilmastonmuutokseen sopeutumista."
"Kiina on maailman ilmastoprosessin aktiivinen osallistuja ja puolustaja." Teollisuusmailla on historiallinen maksuvelvollisuus CO2-päästöistä."


YK:n peruskirjan mukaisia tuollaiset Suezin 1956 kaltaiset rauhanturvaoperaatiot olivat, mutta onkohan YK:n toiminnan painopiste nykyisin
siirtynyt kestävän kehityksen ( SDG:n ) 17 tavoitteeseen ja niistä erityisesti ilmastonmuutokseen?

Veikko Palvo
YK ilmastokokous New Yorkissa oli syyskuussa 2019, mutta mikä oli ilmastokokouksen anti ja saavutus?

Mediavyörytys, ympäristöjärjestöjen mielenilmaukset ja toimet, YK:n WMO:n perustaman IPCC:n uusin raportti yms. oli ja on keskitetty tämän
kokouksen tiimoille. Kiina ja Intia kehitysmaiden edustajina esiintyen antoivat lausuntonsa ennen YK:n ilmastokokousta: " maksakaa, teollisuusmailla on historiallinen vastuu."

Ja YK:n pääsihteeri Antonio Guterres vaati turhaan maiden edustajilta ilmastosuunnitelmia ( teollisuus-)maiden talouksien ja yhteiskuntien perinpohjaiseksi muuttamiseksi.
Greta piti hänelle kirjoitetun ja annetun samansisältöisen puheensa YK:n kokouksessa: How dare you´ta toistaen, Kuinka te ( teollisuusmaat )
kehtaatte?
Suomessakin lapset potivat jo ennen kokoustakin nyt yhä suuremmaksi yllytettyä i l m a s t o a h d i s t u s t a ja hallituksen tiettyjen puolueiden ministerit näyttävät asettaneen kriisiryhmänsä pohtimaan asiaa, Säätytalolla on 1.11.2019 klo 12-15 ( IL 27.9.-14 klo 9:04 ); läsnä ilmastoaktivistikoululaisia, koulutusalan edustajia, ja ympäristöjärjestöjen edustajia:
Kouluissa on kuulemma "kaikki mahdollisuudet vaihtaa ilmastoahdistus ilmastoinnostukseen".

Ilmastonmuutosaktivistit ovat jo ehtineet koota osallistujalistan 20, - 27.9.2019 mielenosoitusviikon Gretan innoittamista mielenosoituksista:
https://en.wikipedia.org/wiki/September ... te_strikes
ja
tuota koululasten hurmosliikettä voisi verrata vaikkapa vuoden 1212 Lasten ristiretkeen:
https://en.wikipedia.org/wiki/Popular_crusades


New Yorkin 9.2019 ilmastohuippukokous tai YK päätti sentään seuraavasta ilmastokokouksesta joulukuussa 2020 Glasgowssa Iso-Britannian ja Italian isännöimänä, COP 26:sta:
https://www.holyrood.com/articles/news/ ... ummit-2020

Maailman eri puolilta Glasgow´n 12.2020 ilmastokoukseen sanotaan osallistuvan 200 hallitustensa ja maittensa päämiestä,
sekä 30 000 muuta osallistujaa ja edustajaa. Glasgown kaup.valtuuston puh.johtaja Susan Aitken sanoo "Glasgow´lle olevan suuri kunnia isännöidä globaalisti näin merkittävää tapahtumaa."

Mutta onko YK:n toiminnan painopiste siirtynyt peruskirjansa mukaisesta rauhanturvaamisesta ilmastonmuutokseen?

Ja onko EU ainoa aktiivinen toimija ilmastoasiassa, vaikka se on globaalin osansa jo tehnyt ja EU-Suomi - tai ainakin jotkut EU-Suomessa - vielä sanovat haluavansa olla "pathfindereita" koko maailmalle ja sanovat " esimerkillisen ilmastotalkoon Suomessa vaativan vielä merkittäviä lisätoimia" - millaisiakohan?

Veikko Palvo


Gretalle on annettu sanottavaksi ilmastoaktivistien hokema "tiede sanoo niin - uskokaa tiedettä", lopullinen ja muuttumaton tieteellinen totuus on löydetty!
Maapallon ilmastojärjestelmää YK:n WMO:n IPCC ennustelee supertietokoneille kirjoitetuilla ilmastojärjestelmän matemaattisilla malleilla ja
tietokoneohjelmia kirjoitettaessa on varmaankin pyritty ottamaan mukaan ja huomioimaan mahdollisimman monet tekijät ja suuret osat
ilmastojärjestelmän ilmiöistä. Tai sitten tietoja kerätessään WMO:n IPCC:n täytyy olla kykenevä ja miehitykseltään riittävän suuri valvomaan sitä, miten tiedot kerätään ja tuotetaan. ( tietoväärennöksiähän on ollut julkisuudessakin )

Melkoinen osa ilmastoennusteista lienee tietokoneohjelmien kirjoittamisen, ei niinkään mittausten mukaista?
Ja tiedemiehet eivät näytä olevan yksimielisiä, normaaliin tieteen tekemiseen ei taida kuuluakaan käsite "lopullinen ja ehdoton totuus"?
Kun
Petteri Taalas 2019 valittiin uudelle 1.1.2020 alkavalle 4-vuotiskaudelleen WMO:n johtajana, Liikenne- ja viestintäministeriö kertoi WMO:n ( ja
ilmeisesti myös WMO:n alaisen IPCC:n ) tekevän yhteistyötä 185 jäsenmaansa kansallisten 200 000 kansallisen tason toimijoiden kanssa ja olettaisi
suuren tietomäärän
keräämisen ja yhteydenpidon ja * y h t e e n v e t o j e n * , IPCC-raporttien laatimisen vaativan suurehkon työntekijälukumäärän ja suuren budjetin?


YK:n alaisen Maailman Meteorologisen Organisaation WMOn 200 jäsenen sihteeristön sanotaan laativan 4 vuoden välein noudatettavan politiikan?

IPCC: tarkkailijajärjestöistä löytyy lista pvm:llä 15.8.2019,
https://ipcc.ch/site/assets/uploads/201 ... ATIONS.pdf mm. Greenpeace, World Bank,
African Union Commission AUC, Third World Network jne. ja lukuisat YK:n alajärjestöt.


NASAlla ja YK:n WMO:n IPCC:llä lienee jotain yhteistä ainakin siinä määrin kuin NASAn mittaukset ovat yleistä tietoa ja saatavilla?
Ja
NASAn Clarreo-ohjelma satelliittimittauksin, avaruusasemilta jne. käynnistyi vasta 2000-luvulla ja tulisi olla valmis 30 vuodessa v. 2039, ja
http://clarreo.larc.nasa.gov
Clarreon tiedot ovat ainakin mitattua tietoa. NASA-clarreo ei näytä myöskään julistavan tuottavansa "ainoaa oikeaa tietoa", vaan sanoo satoja miljoonia $:ta maksavien tutkimustensa täydentävän muita * m i t a t t u j a * tietoja.

Esim. Suomalainen ja kanadalainen puunlustotutkimustieto 7000 vuoden ajalta on sekin tuollaista faktatietoa?
Kuvat jääkarhusta jäälautalla sanomassa "how dare you" tai mereen lohkeavavista jäätikönreunoista ovat ilmeisestikin lähinnä mielipidevaikuttamista?

VP

Veikko I Palvo
Posts: 1076
Joined: 04.03.13 23:09

Re: Globaalit väestöräjähdys ja ilmastonmuutos

29.09.19 13:28

Suomi on ilmastonmuutostoimissa tehnyt oman osansa.
Ulkoministeriö.
22.3.2018 : Maailmanpankin yksityissektorin osa, Kansainvälinen rahoitusyhtiö IFC ja Suomi perustivat 10.2017 yhteisen ilmastorahaston, joka tukee uusiutuvan ja puhtaan energian ratkaisuja sekä ilmastohankkeita * k e h i t y s m a i s s a.

Rahaston kesto 25 vuotta ja kokonaisuudessaan noin 500 miljoonan €uron hankesalkku.

"Sijoituksella Suomi lunastaa Pariisin ilmastokouksessa tekemänsä lupauksen käyttää merkittävä osa kehityspoliittisista finanssisijoituksistaan
i l m a s t o t o i m i i n. "
https://kauppapolitiikka.fi/yritysten-r ... tamisessa/
Mutta ympäristöjärjestöille ja heidän tutkijoilleen Suomessa `Suomen ilmastoteot eivät ole riittäviä` ja "Ilmastotoimet ovat vaatimattomia;
Otettiin haparoivia askelia. kun pitäisi mennä jämerillä loikilla eteenpäin."
https://yle.fi/uutiset/3-10815481
" Hiilineutraalisuustavoite vuoteen 2035 mennessä ei ole toimi," ja toimettomuutta puolestaan osoittaa Tilastokeskuksen ennustama suomalaisten hiilijalanjälkien lukumäärän kääntyminen laskuun vuonna 2031.

Tavoite ei ole toimi EU-maillakaan,
EU-Saksa on asettanut hiilitavoitteensa vuoteen 2048 ja Ruotsi vuoteen 2045 "joidenkin halutessa Suomen olevan kokoaan suurempi."

EU-Ruotsikin on siis 10 vuotta Suomea jäljessä, miten lienee EU-Puolan, -Unkarin, -Tsekin, -Bulgarian osalla?
Mutta
suomalaisia vaaditaan mm. omaksumaan ideologinen ruokavalio, fossiiliset polttoaineet olisi ilmeisesti tyystin kiellettävä ja hiilinieluja eli Suomen metsiä ei saisi hyötykäyttää globaalisista syistä johtuen, eikä missään tapauksessa lisätä metsien taloudellista käyttöä ja olisivatkohan
nuo niitä "jämeriä loikkia"

Veikko Palvo

Veikko I Palvo
Posts: 1076
Joined: 04.03.13 23:09

Re: Globaalit väestöräjähdys ja ilmastonmuutos

08.10.19 13:11

Tulivuorenpurkauksilla on vaikutuksensa maapallon keskilämpötilaa alentavina pölyn, tuhkan estäessä auringonsäteilyä maanpinnalle lyhyemmän aikaa ja rikkdioksidi, vesihöyry-kasvihuonekaasun kanssa rikkihappo on tehokas pitkäaikainen ilmaston viilentäjä.
Jäähdytysvaikutus voi olla kuukausia tai jopa kolme vuotta:

https://scied.ucar.edu/shortcontent/how ... ce-climate

Suuri Pinatubon purkaus 12.6.1991 Filippiineillä viilensi vuosina 1992 ja 1993 pohjoisen pallonpuoliskon lämpötilaa 0,6 asteella C ja
ucar sanoo maapallon ilmaston 1900-luvulla lämmenneen * ihmisen vaikutuksesta * keskimäärin 0,6 ast.C ( 1,1 ast.F ) ja useiden tietokonemallien mukaan ilmasto lämpenee 2000-luvulla 1,8 - 4,0 ast.C.

Ihmisen vaikutus ilmastoon lienee paljon puhuttua teollistumista pohjoisella pallonpuoliskolla ja etenkin eteläisen pallonpuoliskon väestöräjähdyksessä metsät on raivattu viljelymaaksi?

Pinatubon purkauksen sanotaan olleen voimaltaan 70 megatonnia ja suurimman ydinpommin, Tsar-Bomban räjäytys 30.10.1961 Novaja Zemljan yläpuolella oli 50 megatonnia. Noottikriisin Tsar-Bomb aloitti, mutta ilmastovaikutuksia ei näytetä arvioidun.


Ilmastonmuokkauksesta:
https://ilmasto-opas.fi/ilmastonmuutos/ ... kkaus.html
sanotaan
"Vaarojen vaanivan, mutta auringon valoa avaruuteen heijastamalla viilennetty ilmasto olisi luultavasti lähempänä esiteollisen ajan ilmastoa verrattuna tilanteeseen, jossa mitään ei tehtäisi."

Ja: ....maapallon heijastuskyvyn lisäämiseen perustuvien ilmastonmuokkaustekniikoiden suurien kustannusten suhteellinen edullisuus verrattuna suuriin päästövähennyksiin muodostavat
riskin,
että jokin yksittäinen valtio tai valtioryhmä käynnistää ilmastonmuokkauksen operaation yksipuolisesti vastoin muiden tahtoa."

Pariisi 2015-ilmastosopimus oli "yksimielinen", muutama teollisuusmaa maksaa kehitysmaiden suurelle enemmistölle ja mm. suurin saastuttaja Kiina halusi ilmeisestikin olla kehitysmaiden joukossa. Ei ihme, että "yksimielisyyttä" esiintyi 2015 Pariisissa?
Ja
ilmastonmuokkauksen "suurista riskeistä" ollaan huolestuneita, vaikka suuressa tulivuorenpurkauksessa, jollainen jäähdyttää hetkessä jopa vuosiksi saman verran kuin lämpötila on noussut 1900-luvulla, vuosisadassa, ei nähdä samaa riskiä ja lähes saman teholuokan ydinräjähdyksellä ilmakehässä ei sanota olleen ilmastoa lämmittävää tai viilentävää vaikutusta?

Veikko Palvo


lisäys:


Ilmatieteen laitos: "Ilmastomallissa ilmastojärjestelmä esitetään matemaattisten yhtälöiden avulla....siis fysiikan lakien pohjalle, joita toki joudutaan tietokoneohjelmaa laadittaessa yksinkertaistamaan."

Ovatkohan IPCC:n tietokoneajot suoritetut suuressa Paris-Saclay-yliopistossa?
https://wg1.ipcc.ch/organization/organization.html

mm. IPCC-erityisraporttia ( tietokoneajon tuloksia ) 1,5 ast.C:n lämmönnousun ensimmäisestä luonnoksesta sanotaan 489 asiantuntijan 61 maasta tarkistaneen ja 12895 tarkistuskommenttia. Kuinka monta asiantuntijaa on ollut laatimassa tuota tietoneohjelmaa 1,5 ast.C maapallon lämpötilan noususta?

VP

Veikko I Palvo
Posts: 1076
Joined: 04.03.13 23:09

Re: Globaalit väestöräjähdys ja ilmastonmuutos

17.10.19 11:06

Veikko I Palvo wrote:
08.10.19 13:11
Ilmatieteen laitos: "Ilmastomallissa ilmastojärjestelmä esitetään matemaattisten yhtälöiden avulla....siis fysiikan lakien pohjalle, joita toki joudutaan tietokoneohjelmaa laadittaessa yksinkertaistamaan."

Ovatkohan IPCC:n tietokoneajot suoritetut suuressa Paris-Saclay-yliopistossa?
https://wg1.ipcc.ch/organization/organization.html

mm. IPCC-erityisraporttia ( tietokoneajon tuloksia ) 1,5 ast.C:n lämmönnousun ensimmäisestä luonnoksesta sanotaan 489 asiantuntijan 61 maasta tarkistaneen ja 12895 tarkistuskommenttia. Kuinka monta asiantuntijaa on ollut laatimassa tuota tietoneohjelmaa 1,5 ast.C maapallon lämpötilan noususta?

VP

IPCC . CH- sivulla esitetään Institut Pierre Simon Laplace ( IPSL ) ja ilmastomallien teossa https://cmc.ipsl.fr olevan instituutin 80 asiantuntijaa ja insinööriä.

https://www.ipsl.fr/en/content/view/full/886 Ja tietokoneajojen tuloksia tutkii Ranskassa 200 asiantuntijaa ja kansainvälisesti jopa laajemminkin,
yllä puhutaan v. 2017 Malmö-seminaarin 61 maan 489 asiantuntijan 12895 tietokonetuloksen / lähinnä siitä tehdyn r a p o r t i n tarkistuskommentista.
IPCC työryhmät 1.,2.,3. runsaat 30 hlö ja puheenjohtajat Ranskan Valérie Masson-Delmotte ja Kiinan Panmao Zai. SR15= 1,5 ast.C maapallon lämpeneminen.

Ovatkohan Climate Changen "tuhannet tiedemiehet" mediassa useinkin esitettynä varsin pieni Institut Pierre Simon Laplacen ( IPSL:n ) 80 asiantuntijan ja -insinöörin ryhmä tietokoneohjelmia laatimassa?

Veikko Palvo
Maailman ilmastontutkimusohjelma Cordex`ssa maailma näytetään jaetun 14 vyöhykkeeseen: mm. Euro-Cordex on nro 5. ja noin puolet maailman päästöistä tuottavat Intia ja Kiina ovat Itä-Aasiaa, nro 7.

IPCC Co-Chair Manner-Kiinan Panmao Zhai sanoo Pekingissä 14.-18.10.2019 järjestetyssä ilmastokonferenssissa
http://icrc-cordex2019.cordex.org/2019/ ... questions/ sen edistävän IPCC:n toimintaa ja tukevan IPCC:n AR6-raporttia.
Ja
samanaikaisesti manner-Kiina on Pariisi 2015-ilmastosopimuksen mukaan kehitysmaa ja Kiina odottaa tulevansa saajana huomioonotetuksi ja perää teollisuusmaiden "historiallista vastuuta".YLE 24.9.2019 YK:n ilmastokokouksen tilinpäätös: mm. Intialaisyhtiö Dalmia esitti suunnitelmansa ympäristöystävällisestä `v i h r e ä s t ä sementistä´, joka ei saastuttaisi nykyiseen tapaan.

Suomessa valmisbetoniasemilla on jo vuosikymmenet käytetty betonin lisäaineena lentotuhkaa sementtiä korvaamassa ja/tai osin hienoa kiviainesta korvaamassa, sekä masuunikuonaa sementtiä korvaamassa jopa 50 %:iin asti. Nykyisin noin 350 000 tonnia vuodessa.
Ja
purettua ja murskattua betonia kierrätetään Suomessa noin 1 000 000 tonnia vuodessa, noin 80 %.
Eli
meillä tuo "vihreä sementti" ja betoni on kehitetty jo vuosikymmeniä sitten taloudellisista syistä ja kalliimpia puukerrostaloja yms. ei näytä olevan aiheellista ainakaan ilmastonmuutossyistä rakentaa?

VP

Veikko I Palvo
Posts: 1076
Joined: 04.03.13 23:09

Re: Globaalit väestöräjähdys ja ilmastonmuutos

22.10.19 11:44

Ilmastonmuutos saa aikaiseksi monenlaisia ilmiöitä, Aalto-yliopiston professorin esitys m y y n t i l u p a j ä r j e s t e l m ä s t ä polttoaineille lienee uusin.
https://iltalehti.fi/autouutiset/a/e4a4 ... b388a76ee1
Kyse on Suomen sisäisestä CO2-e:n päästökauppajärjestelmästä, jolla puolitetaan hiilidioksidipäästöt. Esitys on tehty yhteistyössä Liikenne- ja viestintäministeriön kanssa.
Autoilla ajavat ja liikennöitsijät saisivat * v a p a a s t i * päättää, ajavatko kalleilla polttoaineilla, biopolttoaineella vai ostavatko täyssähköauton.Kun huomioi monet muutkin esitetyt vaatimukset " vihreän talouden " toteuttamiseksi. olisi paikallaan nostaa esille vuosien 1939 - 1954 korttiaika ja perustaa Kansanhuoltoministeriökin uudelleen?

Enimmillään korttiaikana oli samanaikaisesti käytössä 51 erilaista elintarvikkeiden yms. ostokorttia. Vielä 1946 Kansanhuoltoministeriöllä oli palveluksessaan 800 henkilöä plus piiri- ja paikallistasoilla 7 - 8000 työntekijää. Vilkkaimmillaan kulki vuosittain noin 160 miljoonaa lomaketta ja kaavaketta.
https://doria.fi/handle/10024/85123

Musta pörssi toimi sekin suunnittelu- ja säännöstelytalouden piirissä ja tulevaksi esitetyssä uudessa kortti- ja myyntilupajärjestelmässä tämäkin tulisi ottaa huomioon.
Ideologisen ruokavalion voisi senkin toteuttaa samalla ja pakolla. Lihansyönnin estämisessä tulisi ottaa huomioon mm. Schweinemord Saksassa keväällä 2015.
Suunnitelma- ja sotatalouden professorit ( Professorenschlachtung ) olivat laskeskelleet kannattavan tappaa puolet Saksan sioista ja syöttää niiden syömät ruoat ihmisille.

Saksalaisilla sioilla ei nimittäin WW1 sytyttyä ollut enää mahdollista syödä tuontirehua, mutta sianlihan hinta oli korkealla ja niin sioille syötettiin perunoitakin.
Mutta loppujen lopuksi kävikin niin, että niitä perunoitakin oli sitten ihmisten saatavilla vähemmän ja talvi 1916 / 1917 olikin Steckrybenwinter eli
lanttutalvi ja oli myös monenmoista nauriskeittoa ja -pihviä nälkiintyneille. Ja vuoden 1918 alussa Saksassa oli 11000 Graupnaueria, korviketuotetta.
Mellakoita Saksassa oli jo 1915 alkaen ja aliravitsemuksen seurauksena kuoli n. 700 000 ihmistä ja vertauksena WW2:n Saksan kaupunkien pommituksissa kuoli vain 600 000 ihmistä.

Ludendorff, Sotamuistelmani 1914 - 1918 , kirjoitettu Ruotsissa Hessleholmin kartanossa 11.1918 - 2.1919, WSOY 1919
Ludendorff mm. sivuilla 286 - 295 kirjoittaa ´Muonituskysymyksestä, Saksan pelastuksena vaikeimpana aikana oli Romania ja Balkan,
"Turkin elintarvikejärjestelmä oli kauttaaltaan mätä."

Schweinemordin kaltaisia professoritalouden ylilyöntejä on uudessa esitetyssä ilmastonmuutoksen kortti- ja suunnitelmataloudessa yritettävä välttää.

Veikko Palvo

Return to “Kysymyksiä historiasta”