vladtepes30
Viestit: 2
Liittynyt: 06.04.09 16:29

"Palkkaero" upseereilla sota-ajan suomessa?

Ystäväni esitti mielenkiintoisen kysymyksen Suomen sota-ajan (1939-1944) armeijan palkkauksesta: mikä oli vakinaisten ja reserviläisten palkkaus (upseerit) sota-ajan Suomessa? Eli sotivatko reserviläiset huomattavasti pienemmällä palkalla kuin vakinaiset upseerit?

Ilmo Kekkonen
Viestit: 678
Liittynyt: 16.12.07 10:09

Re: "Palkkaero" upseereilla sota-ajan suomessa?

Vakansseille sijoitetut vakinaisen väen upseerit saivat luonnollisesti sota-aikanakin normaalin palkkansa. Se lisäksi tuli käsittääkseni päiväraha. Kaikille reserviläisille maksettiin päiväraha ja sen lisäksi perheelle menevä sotakuukausipalkka, joka oli riippuvainen perheen koosta. Käsittääkseni varusmiehet saivat vain päivärahan.

Palkkaero oli selvä ja aiheutti jonkin verran ymmärrettävää katkeruutta reserviläisissä. Lisäksi useimmat vakinaiset upseerit ylenivät varsin nopeasti sota-aikana, mikä tietysti nosti aina palkkaakin.

TapioV
Viestit: 1
Liittynyt: 27.07.09 20:27

Re: "Palkkaero" upseereilla sota-ajan suomessa?

Sodan päätyttyä 1944 loppuvuodesta joutui osa upseereista eroamaan, ja he saivat eläkkeen sotaa edeltäneen ajan vakanssinsa mukaan. Tällä perusteella arvioituna ei ylennys sodan aikana tuonut palkankorostusta. Vai onko jollakin parempaa tietoa?
Tapio Vähäkangas

Ilmo Kekkonen
Viestit: 678
Liittynyt: 16.12.07 10:09

Re: "Palkkaero" upseereilla sota-ajan suomessa?

Tuohon Tapio Vähäkankaan tietoon en osaa antaa eksaktia vastausta. Eläke maksetaan kuitenkin aina vakanssin, siis viran, ei sotilasarvon mukaan. Nyt voi olla, että sota-aikana ylennetty ei ole saanut ylennyksen mukana vakanssia, koska upseereita tietysti oli enemmän kuin rauhan aikana.

Arvelen siis, että jos ylennyksen mukana seurasi vakanssi, niin silloin tuli myös palkankorotus. Sitä en osaa sanoa. oliko sitten jokin erityinen säädös, jolla eläkkeet voitiinkin maksaa sotaa edeltäneen ajan vakanssin mukaan.

Paljon tapahtui kyllä sitä, että sodassa esimerkiksi majuriksi ylenneelle löytyi rauhan aikaan siirryttäessä vain kapteenin virka ja sen mukainen palkka. Majurin virka tuli sitten, kun sellainen vapautui.

Tarkennuksena reserviläisille maksettaviin korvauksiin lisään vielä, että päivärahan lisäksi miehelle maksetttiin myös reserviläispalkka, joka oli hieman päivärahaa suurempi. Sen lisäksi tuli sitten perheelle maksettava sotakuukausipalkka ja mahdolliset muut avustukset.

Näistä asioista en ole aivan varma. En ole pienellä etsimiselläkään löytänyt selvitystä sodan ajan sotilaiden palkanmaksuista. Jos löydän, kerron lisää.

Ilmo Kekkonen
Viestit: 678
Liittynyt: 16.12.07 10:09

Re: "Palkkaero" upseereilla sota-ajan suomessa?

Tarkennuksen korjauksena todettakoon, että sodan aikana EI reserviläiselle maksettu suoraan miehelle menevää kuukausipalkkaa. Se on rauhan ajan kertausharjoitusten menettely.

Suomen sota 1941-1945 10.osa selvittää ss. 403-404 asiasta seuraavasti:
Asevelvollisille ja heidän omaislleen maksettiin sotavuosina seuraavia rahallisia suorituksia tai korvauksia: päivärahaa, sota-ajan palkkaa ( valtion, kunnan seurakunnan ja eräiden yksityisten palveluksessa olevalle perheelliselle koko palkka ja perheettömälle 3/4 peruspalkasta ja muut palkkaan kuuluvat edut), huoltorahaa asevelvollisen lähimmälle omaiselle , leskiäidin huoltorahaa, vuokrarahaa
(rajoitetusti), sairaus- ja hautausapurahaa asevelvollisen omaisille, majoitus- ja muonarahaa sekä matkakustannusten korvausta, kotiuttamisrahaa ja erikoiskorvauksia vaikeassa taloudellisessa asemassa oleville. Jos ASEVELVOLLINEN OLI NAIMISISSA, MAKSETTIIN HÄNEN PERHEENJÄSENILLEEN KUUKAUSIPALKKAA TAI VALTION, KUNNAN JA SEURAKUNNAN VIRAN JA TOIMEN HALTIJOILLE ENTINEN PALKKiO vähentämättömänä.Kuukausipalkan suuruus oli riippuvainen sotilasarvosta ja perheen suuruudesta.
Päiväraha rintamajoukoissa vaihteli sodan loppuvuosina 15-110 mk ollen alokkaalla, sotamiehellä ja korpraalilla 15:-, alikersantilla 18, kersantilla 25, ylikersantilla 30, vänrikillä ja vääpelillä 35, luutnantilla 40, kapteenilla 45, majurilla 50, evl:lla 65, everstillä 85 ja kenraaleilla 110.

Painotan vielä, että asevelvollinen ei tarkoita vain varusmiesta, vaan myös nostomiestä, reserviläistä ja soveltuvin osin kantahenkilöä. Jokainen voi miettiä päivärahan porrastusta. Onko se oikeudenmukainen koulutukseen ja vastuuseen nähden?
Arvelisin, että alimmalla päivärahalla sai suunnillen korvikkeen ja pullan sotilaskodista ynnä ehkä tupakka-askin pari kertaa viikossa.Sota-ajan niukkuudessakin se oli niukkaakin niukempi ainakin kapteeni-majuri tasolle.

Palaa sivulle “Kysymyksiä historiasta”