Derlunikoff
Viestit: 3
Liittynyt: 28.07.10 16:13

Ranskan suuri vallankumous ja Napoleon

21.11.10 14:14

Ranskan suuri vallankumoushan tapahtui valistusaatteiden pohjalta, mutta kuinka tämä muutti Eurooppaa aatteelliselta ja poliittiselta kannalta? Toinen kysymys on, että kuinka Napoleon oikein pääsi valtaan, vaikka vallakumous tapahtui nimenomaan aknsan vapauden nimessä?

Jyri
Viestit: 1
Liittynyt: 08.12.10 11:50

Re: Ranskan suuri vallankumous ja Napoleon

08.12.10 12:34

Ranskan suuren vallankumouksen eskaloituessa eurooppalaiset hallitsijat asettuivat yksissä tuumin vastustamaan sitä. Aikaisemmin Ranskaa oltiin ihailtu sivistyksen kehtona ja useat "valistushallitsijat" olivat käyttäneet sitä esikuvaan, mistä hyvä esimerkki on Ruotsin Kustaa III. Viimeistään Ludvig XVI:n mestaus sai Euroopan maiden hallitsijat pelkäämään myös oman asemansa puolesta.

Ranskan tapahtumat nostivat siis Euroopan maitten hallitsijat sitä vastaan ja he myös kiristivät omien maittensa yhteiskunnallisia oloja muun muassa sensuurin avulla, koska pelkäsivät vallankumouksen leviävän. Valistusaatteiden nousu vallankumouksen avulla synnytti siis vastareaktion ja aikaisemmin valistusaatteillekin myötämieliset hallitsijat konservatisoituivat. Vallankumouksen jälkeistä poliittista ja aatteellista muutosta Euroopassa kuvaa Wienin kongressin 1814-1815 päätökset, joiden avulla palattiin niin kutsuttuihin "vanhoihin hyviin aikoihin." Tämä järjestely kuitenkin syntyi käytännössä katsoen kuolleena kirjaimena ja se hajosikin pian 1800-luvun kuluessa nationalismin ja liberalismin nousun myötä.

Napoleonin pääsi valtaan vallankaappauksen avulla. Hänellä oli armeijan tuki takanaan ja ihmiset olivat kyllästyneet vallankumoukseen Ranskan huonon sotamenestyksen ja kurjien yhteiskunnallisten olojen vuoksi. Vallassa oleva direktorio oli kaiken lisäksi heikko. Voidaan oikeastaan sanoa, että vallankumous oli jo päättynyt, vaikka virallisesti Napoleon julisti sen päättyneeksi kruunauksensa jälkeen.

jsn
Viestit: 2055
Liittynyt: 08.02.09 19:24

Re: Ranskan suuri vallankumous ja Napoleon

13.12.10 09:00

Vaikka Napoleon edustikin paluuta autoritaarisuuteen ja monarkkisiin muotoihin, hän ei silti palauttanut kelloa taaksepäin. Ranskassa käyttöön otetut hallinnon ja lainkäytön uudet käytännöt levisivät muualle Eurooppaan ranskalaisen miehityshallinnon myötä. Hän todella vei vallankumouksen ulkomaille, vaikka ei ollutkaan vallankumousihanteiden kannattaja. Napoleon mm. puuttui merkittävällä tavalla yhteiskunnallisiin rakenteisiin useissa hallitsemissaan maissa. Napoleonin miehityskaudella oli ratkaiseva merkitys mm. Saksan kehitykselle 1800-luvulla.

Hallitsijat, jotka virallisesti julistautuivat hänen vastustajikseen ja esiintyivät restauraation puolesta eivät hekään halunneet palata 1700-luvun tilanteeseen. Monet olivat valmiit ottamaan Napoleonilta oppia. Useimmat heistä olivat jopa olleet valmiita liittoutumaan hänen kanssaan, kunnes käänsivät kelkkansa. Juuri tässä on syy Wienin kongressin järjestelmän epäonnistumiseen; hallitukset eivät koskaan olleet siihen tosissaan sitoutuneita.

Napoleonin perintö on hyvin ristiriitainen. Toisaalta hänet on helppo leimata verenhimoiseksi tyranniksi (kuten 1800-luvulla tehtiin) ja toisaalta taas edistyksen kannattajat voivat vedota häneen.

markotl
Viestit: 1
Liittynyt: 05.04.16 17:03

Re: Ranskan suuri vallankumous ja Napoleon

05.04.16 17:47

Ranskan vallankumous oli kieltämättä varsin verinen ja Napoleon sotainen. Kuitenkin perontö jonka Napoleon jätti jälkeensä, on vaikuttanut monella tapaa Euroopan kehitykseen. Napoleonin lakikokoelmasta Code civilestä muodostui modernin lainsäädännön esikuva myös Ranskan ulkopuolella. Napoleon yhdisti näin Euroopan hallintoa ja taloutta. Sodan jälkeen kokoontunut Wienin kingressi oli alkua Euroopan yhteiselle arvomaailmalle ja diplomatialle, jota nykypäivänä esimerkiksi EU edustaa.

Napoleonin valloitukset muokkasivat maailmankarttaa. Esimerkiksi Ruotsin ajautuminen mukaan sotaan, johti valtakunnan hajoamiseen ja Suomi liitettiin lopulta Venäjään. Napoleonin Espanjan valloitus johti puolestaan useiden Etelä-Amerikan maiden itsenäistymiseen. Yhdysvallatkaan ei olisi nykyisenlainen ilman Napoleonia. Hän nimittäin myi Yhdysvalloille Ranskan Louisianan, mikä lähes kaksinkertaisti Yhdysvaltojen pinta-alan.

Palaa sivulle “Kysymyksiä historiasta”